Uczniowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Turku zakończyli Rok Szkolny 2018/2019

19 czerwca uczniowie, nauczyciele i rodzice spotkali się na uroczystym zakończeniu Roku Szkolnego 2018/2019. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pan Sławomir Kosobudzki, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku oraz pan Tadeusz Rosiak, leśniczy Nadleśnictwa Turek. Na wstępie głos zabrała pani dyrektor Izabela Piotrowska, która podsumowała miniony rok szkolny, podziękowała wszystkim za całoroczną pracę i życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji. Uczniowie wyróżniający się zachowaniem i wynikami w nauce oraz biorący aktywny udział w życiu szkoły odebrali z rąk pani dyrektor świadectwa i nagrody, a absolwenci dyplomy. Pan Tadeusz Rosiak wręczył odznaki krajoznawcze PTTT Ziemi Tureckiej uczniom, którzy poznali określoną liczbę obiektów krajoznawczych. Nie zapomniano również o współpracujących z placówką instytucjach, którym pani dyrektor wręczyła dyplomy uznania oraz rodzicach, którzy otrzymali podziękowania i listy gratulacyjne. W imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego głos zabrał pan Sławomir  Kosobudzki, który przekazał podziękowania za trud włożony w nauczanie oraz wręczył Nagrodę Starosty dla najlepszego ucznia w szkole. Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu absolwentów Ośrodka, którzy z dużym wzruszeniem dziękowali za wspólnie spędzone chwile. Następnie uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami udali się do klas, aby odebrać świadectwa.
Uroczystość przygotowali: pani Alina Adamiak, pani Wioletta Paruszewska, pana Mariusz Dróżdż oraz pani Marlena Graczyk.