Bezpieczne wakacje

Nasz Ośrodek po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję pt. „Bezpieczne wakacje”, której koordynatorem była pani Karolina Poturała. Celem akcji było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.  ramach akcji 13 czerwca 2019roku w świetlicy szkolnej odbył się pokaz multimedialny i zajęcia warsztatowe dla wszystkich uczniów Ośrodka, na których uczestnicy poznali zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w czasie wakacji. Na zajęciach poruszono tematy dotyczące bezpieczeństwa w domu, podczas podróży, nad wodą, w górach, w lesie itp. Zwrócono również uwagę na cyberprzemoc i zagrożenia płynące z Intenetu. Przypomniano także zasady ruchu drogowego i omówiono bezpieczeństwo na drodze dotyczące zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie w razie różnych zagrożeń szukać pomocy oraz przypomnieli sobie numery telefonów alarmowych. W czasie warsztatów uczniowie rozwiązywali krzyżówki i wypełniali różnego rodzaju karty pracy, dzięki czemu mogli sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” wychowawcy klas otrzymali dostosowane do danej klasy scenariusze zajęć wychowawczych dotyczące bezpieczeństwa uczniów w czasie wakacji.
Zajęcia przeprowadziły: pani Karolina Poturała i pani Alina Adamiak.