Konkurs czystości

Dnia 17 czerwca 2019 roku został rozstrzygnięty konkurs czystości pokoi zamieszkałych przez wychowanków grup wychowawczych naszego Ośrodka. Konkurs czystości miał na celu wdrożenie wychowanków do systematycznego dbania o ład i porządek w pokojach. Głównymi kryteriami, które brano pod uwagę były: porządek na tapczanach, brak pozostawionych ubrań na krzesłach, ład na półkach, stole i szafkach, wyrzucone śmieci z kosza, brak resztek jedzenia, brak kurzu na półkach i stole. Najbardziej wytrwali, systematyczni i konsekwentni w utrzymaniu czystości i porządku w swoich pokojach zostali docenieni i uhonorowani dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Zwycięzcami konkursu zostali mieszkańcy pokoju nr 11 w składzie: Dariusz Lis, Michał Jesiołowski, Kuba Dąbrowski, II miejsce otrzymał pokój nr 12, w którym mieszkały: Klaudia Wróblewska, Sylwia Rusek, Dominika Bajer, Ewelina Kowalewska, natomiast III miejsce zdobył pokój nr 13, a jego mieszkańcami byli: Aleksander Kwiecień, Bartłomiej Marciniak i Aleksander Schultz. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dbania o porządek w swoim otoczeniu.
Konkurs zorganizowała pani Elwira Bukowiecka.