W świecie „high – tech”

Dnia 17 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie cyklu warsztatów w języku angielskim przeprowadzonych w ramach programu INTJO (Innowacje, Nowoczesne Technologie, Języki Obce). W warsztatach pt. „Learning high-tech vocabulary can be fun”, które odbywały się od lutego do czerwca 2019r. wzięli udział uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. Mieli oni okazję poznać wiele środków leksykalno – gramatycznych związanych z zaawansowaną technologią. Mimo, że słownictwo związane z przemysłem technologicznym nie jest łatwe, uczestnicy warsztatów chętnie brali udział w zajęciach doskonaląc znajomość środków językowych związanych m.in. z elektroniką oraz cyfryzacją. Uczniowie wykonywali ćwiczenia w języku angielskim mające na celu przybliżenie im tematyki wspomnianej wcześniej, a także komunikowali się w języku obcym wykorzystując poznane pojęcia. Pracę na zajęciach ułatwiało dzieciom korzystanie z monitora interaktywnego, co czyniło naukę języka angielskiego łatwiejszą i przyjemniejszą.
Warsztaty zorganizowała i przeprowadziła pani Magdalena Mizerkiewicz.