Terroryzm zagrożeniem dla ludzkości

Wiek XXI obfituje w różne ataki terrorystyczne zagrażające całemu światu. W związku z tym konieczne jest doinformowanie i nabycie znajomości zachowania się podczas zdarzeń zagrażających życiu. W naszej placówce 6 czerwca 2019 roku odbyła się pogadanka oraz warsztaty, podczas których młodzież została zapoznana z procedurami postępowania w przypadku incydentu bombowego oraz wtargnięcia napastnika na teren szkoły lub bursy. Celem spotkania było zdefiniowanie pojęcia terroryzm oraz zapoznanie z zasadami zachowania bezpieczeństwa w przypadku pojawienia się zagrożenia. Młodzież dowiedziała się, jak właściwie zachować się w przypadku wystąpienia niepokojących sytuacji, co jest ważne dla przebiegu zdarzenia i jego skutków oraz poznała działania służb specjalnych ratujących zdrowie i życie ludzkie. Wychowankom wpojono zasadę ograniczonego zaufania do ludzi, sytuacji życiowych oraz podkreślono, że ciekawość może być niebezpieczna, dlatego nie należy dotykać podejrzanych przedmiotów.
Zajęcia zorganizowały: pani Mirosława Greber i pani Katarzyna Nitecka.