Śpiew – przyjaźń i integracja!

Dnia 30 maja 2019 roku z okazji Dnia Dziecka w naszej placówce odbył się koncert Chóru Nauczycielskiego Turkowskiego Towarzystwa Chóralnego, którego prezesem jest pan Paweł Gruszczyński. Występ był adresowany do wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i młodzieży z Bursy Szkolnej. Członkowie chóru zaprezentowali utwory ludowe i biesiadne, do zaśpiewania których zaprosili zgromadzonych na sali widzów. Z kolei dzieci z Ośrodka po wcześniej przeprowadzonych przez chórzystów warsztatach zaprezentowały swoje talenty wokalne. Mieliśmy także możliwość włączenia się do wspólnej zabawy, co sprawiło wszystkim wiele radości. W ten szczególny dzień obecne były panie wicedyrektor: Agnieszka Idzikowska i Izabela Walczak oraz nauczyciele i wychowawcy.