Drzwi Otwarte

Dnia 6 czerwca 2019 roku odbyły w naszym Ośrodku Drzwi Otwarte. W tym dniu placówka stanęła otworem dla wszystkich zainteresowanych. Bogatą ofertę placówki oraz wytwory codziennej pracy wychowanków można było ujrzeć na zaprezentowanej wystawie. Przedstawiono również zdobyte przez uczniów trofea, medale, puchary, dyplomy i nagrody. Dla dzieci przewidziano ciekawe atrakcje od zabawy z animatorem, zaplatanie wianków, po terapię z alpakami i dogoterapię. Nie brakowało również chętnych do wzięcia udziału w zajęciach gospodarstwa domowego, gdzie wypiekane były gofry. Można było też dowiedzieć się jak wygląda współpraca z instytucjami zewnętrznymi w ramach praktyk wspomaganych oraz poznać etapy zakładania własnego ogródka, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z pirografii, czyli wypalania w drewnie oraz zajęcia manualne w drewnie, podczas których można było wykonać obrazek przy użyciu kolorowej włóczki i gwoździ. Atrakcją była wizyta druhów z OSP w Turku, którzy bliżej zapoznali uczestników spotkania z wyposażeniem samochodu strażackiego, jak również zademonstrowali pokazy z użyciem wody, gdzie można było się ochłodzić. Czas mijał bardzo szybko, a przyszli uczniowie i ich rodzice mogli się przekonać, że nasza szkoła jest bardzo przyjazna dziecku i sprzyja jego rozwojowi na najwyższym poziomie.
W wydarzeniu udział wzięli: starosta Powiatu Tureckiego Dariusz Kałużny, prowadząca Alpakarnię w Szyszyńskich Holendrach Marta Pietrzykowska, właścicielka Zagrody Edukacyjnej w Olszówce Ewa Dzieran – Hadław, animator zabaw dziecięcych i właścicielka firmy Event Marzeń – Nikola Osińska oraz terapeuta z Fundacji Ama Camen z Łodzi Andrzej Niedzielski. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Izabela Piotrowska podziękowała za obecność wszystkim uczestnikom oraz zaproszonym gościom. Wielkie słowa uznania skierowała do wszystkich nauczycieli, którzy wspólnie z dyrekcją przyczynili się do organizacji tego ważnego dla placówki przedsięwzięcia. Głównymi organizatorami imprezy były: pani Karolina Piwowarska, pani Anna Lipińska i pani Dagmara Dróżdż.