Z angielskim w podróży

Dnia 30 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego „Z angielskim w podróży” adresowany do uczniów klasy trzeciej gimnazjum. Celem konkursu było utrwalenie środków leksykalno – gramatycznych z zakresu tematyki wakacji oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Pierwsze zadanie konkursowe polegało na odegraniu scenki, w której uczestnicy konkursu zapraszają przyjaciół do wspólnego spędzenia wakacji. Uczniowie prześcigali się w rozmaitych pomysłach na formy spędzania czasu wolnego w egzotycznych miejscach używając licznych środków językowych: travel abroad, admire spectacular views, go on a journey, book flight tickets, stay at a three – star hotel itp. Drugie zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu testu w języku angielskim składającego się z pięciu zadań. Zadaniem uczniów było m.in. dopasowanie brakujących wyrazów do zdań oraz przetłumaczenie wybranych zwrotów z języka angielskiego na język polski. Poziom rywalizacji był bardzo wyrównany i nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Gratulujemy!!! Konkurs zorganizowała pani Magdalena Mizerkiewicz.