Dzień Patrona

Dnia 30 maja 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole 14 rocznicę nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Turku imienia Kornela Makuszyńskiego. W historii naszego Ośrodka było wiele uroczystości i podniosłych chwil, które zapisały się w pamięci nie tylko uczniów, ale nauczycieli oraz rodziców. Jedna z nich to przyjęcie imienia Kornela Makuszyńskiego, co zobowiązuje do ciągłego poznawania jego życia i twórczości. Celem uroczystości było przypomnienie uczniom postacipatrona oraz krótkiejhistorii nadania szkole imienia Kornela Makuszyńskiego. Apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu szkoły. Pani Marlena Graczyk powitała wszystkich zgromadzonych, a następnie uczennica Dominika Bajer przedstawiła krótką prezentację multimedialną na temat: „Dlaczego Kornel Makuszyński został naszym patronem?” Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru wszyscy zgromadzeni mieli okazję uczestniczyć w uroczystej Gali rozdania „Telemakuszaków2019”. Statuetki były przyznane w wielu kategoriach. Nagrodzono wyróżniających się uczniów i pracowników naszej szkoły. Wśród uczestników Gali nominacje wzbudziły wiele radości i pozytywnych emocji. Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do czytania książek naszego patrona i postępowania zgodnie z jego myślami, takimi jak:Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa.”; „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem.”;„Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.”
Apel został przygotowany przez: panią Marlenę Graczyk, panią Annę Frątczak i panią Katarzynę Czerniak.