W krainie bajek…

Dnia 28 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego „W krainie bajek” adresowany do uczniów klasy І – III szkoły podstawowej. Celem konkursu było utrwalenie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Pierwsze zadanie konkursowe polegało na opisaniu przez uczniów plakatów z postaciami z bajek, przy wykorzystaniu jak największej ilości środków leksykalno-gramatycznych w języku angielskim (play football, have fun, look outside the window, spend time with my friends itp.). Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością wielu słówek należących do różnych kategorii tematycznych takich jak: kolory, przyroda, zwierzęta, czas wolny, pogoda, pory roku, sport. Drugie zadanie konkursowe związane było z fragmentem bajki w języku angielskim, a następnie odegraniem krótkiej scenki przy użyciu wyrazów, zwrotów lub zdań zgodnych z treścią bajki. Wszyscy mogli korzystać z pomocy dydaktycznych w postaci słowniczków obrazkowych lub książeczek z bajkami w języku angielskim. Uczniowie dzielnie radzili sobie z niełatwym zadaniem, a po zaciętej rywalizacji udało nam się wyłonić zwycięzcę. Został nim Szymon Janiak z klasy III. Z uwagi na fakt, iż poziom rywalizacji był bardzo wyrównany, jury postanowiło przyznać nagrody wszystkim uczestnikom konkursu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Konkurs zorganizowały pani Magdalena Mizerkiewicz i pani Anna Knop.