Niebieski Happening

Po raz trzeci w dniu 2 kwietnia 2019 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu odbył się „Niebieski Happening”, zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Turku oraz Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom. W Rynku Miejskim w Turku spotkały się dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół miasta i powiatu tureckiego. Wszystkich zebranych powitała dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku, pani Izabela Piotrowska, która w kilku słowach przybliżyła tematykę dotyczącą osób z autyzmem i podkreśliła znaczenie integracji ze środowiskiem.
Mimo chłodnego wiatru całe spotkanie przebiegało w ciepłej i radosnej atmosferze. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyli w integracyjnych zabawach i aerobiku poprowadzonym przez panią Nikolę Rojek. Jak co roku wielkimi brawami i okrzykami radości przywitany został nasz przyjaciel Minionek, który przyłączył się do wspólnej zabawy. Punktem kulminacyjnym było wypuszczenie w powietrze ogromnej ilości niebieskich balonów z helem jako znak solidarności z osobami z autyzmem.
W obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu udział wzięły: pani Aleksandra Purcel – Kowalska, kierownik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Turku oraz pan Andrzej Wojtkowiak, Członek Zarządu Powiatu Tureckiego.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami.
Zorganizowanie powyższego przedsięwzięcia możliwe było dzięki wsparciu: Starostwa Powiatowego w Turku, Urzędu Miasta w Turku, Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera i pani Nikoli Rojek z Fitness Planet w Turku. Z ramienia Ośrodka w organizację obchodów włączyli się: pani Izabela Piotrowska, pani Małgorzata Wawrzyniuk, pani Katarzyna Wielkopolan – Janik, pani Aneta Kubiak, pani Aneta Lubas, pani Katarzyna Czerniak, pani Dagmara Dróżdż, pan Mariusz Dróżdż, pani Sylwia Kałużna, pani Anna Knop, pan Jacek Kubiak, pani Anna Lipińska, pani Izabela Siepka, pani Aneta Wieczorkiewicz.