Zajęcia z rękodzieła w Muzeum Miasta Turku

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Turku już od ponad 10 lat współpracuje z Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera. Jako członkowie Koła Tkackiego przy Muzeum Miasta Turku wychowankowie naszego Ośrodka systematycznie uczęszczają raz w tygodniu na zajęcia warsztatowe z tkactwa artystycznego. W Roku Szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej i klasy drugiej szkoły przysposabiającej do pracy, poznają i rozwijają umiejętności tkackie, wykonując niewielkie tkaniny tradycyjną techniką na ramach splotem płóciennym. Praca tkacka wymaga przede wszystkim czasu, cierpliwości i precyzji palców, ale bardzo dobrze rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz koordynację wzrokowo – ruchową. W tegorocznym programie zajęć są prowadzone prace związane z przygotowaniem do Ogólnopolskiego Konkursu Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej w cyklu trzyletnim, którego organizatorem jest Muzeum. Nasi uczniowie już po raz trzeci będą uczestnikami tak prestiżowego konkursu. Trud i wysiłek włożony w wykonanie prac konkursowych został doceniony przez jury i w kategorii dzieci i młodzież do lat 18 uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolono – Wychowawczego w Turku dwukrotnie otrzymali z rąk dyrektora muzeum wyróżnienie oraz dyplomy uznania.  Zajęcia prowadzone są przez panią Ewę Ogrodowczyk, pracownika muzeum oraz panią Karolinę Piwowarską nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku.