III Ogólnopolska Olimpiada Ekonomiczna SKO w Kole

W dniu 14 marca 2019 roku czteroosobowa drużyna uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej wzięła udział w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Ekonomicznej SKO pod hasłem „Budżet od A do Z”, zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kole we współpracy z PKO Bankiem Polskim oddział 1 w Kole i Starostwem Powiatowym w Kole. Celem olimpiady było upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i matematycznej wśród uczniów szkół specjalnych, kształtowanie umiejętności planowania budżetu osobistego, opracowanie budżetu rodzinnego, przygotowanie do podejmowania decyzji związanych z wykorzystaniem własnych środków finansowych, kształcenie umiejętności przewidywania konsekwencji swoich decyzji finansowych oraz integrowanie uczestników olimpiady. Uczestnicy olimpiady zmierzyli się z licznymi zadaniami matematyczno – ekonomicznymi wymagającym sporej wiedzy z tego zakresu. Tematyka zadań dotyczyła między innymi: umiejętności planowania budżetu osobistego i opracowania budżetu rodzinnego. Miejsce I zdobyła drużyna gospodarzy. Uczniowie naszego Ośrodka zajęli V miejsce. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali dyplomy, upominki i nagrody książkowe dla szkoły. Opiekunem drużyny naszego Ośrodka była pani Jolanta Baran.