Dzień logopedy

Dnia 6 marca 2019 roku w naszym Ośrodku odbył się Europejski Dzień Logopedy pod hasłem „Autyzm – porozumiewanie się łączy fragmenty w całość”, który skierowany był do uczniów z autyzmem. Celem przeprowadzonych warsztatów było wielokierunkowe oddziaływanie na dziecko – podniesienie jego kompetencji komunikacyjnych. Zajęcia rozpoczęły się od ćwiczeń oddechowych. W dalszej części ćwiczenia polegały na usprawnianiu artykulatorów: języka, warg, żuchwy, aby wzmocnić mięśnie aparatu mowy. Kolejnym etapem zajęć była nauka prawidłowego budowania i poszerzania mowy niewerbalnej z wykorzystaniem metod alternatywnej komunikacji, które poszerzają mowę bierną dziecka. Materiał ćwiczeniowy został starannie dobrany do możliwości intelektualnych, językowych i emocjonalnych uczniów. Różnorodne formy i metody pracy oraz środki dydaktyczne sprawiły, iż zajęcia były atrakcyjne a uczniowie z zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia. Należy podkreślić, że zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci.
Organizatorami warsztatów logopedycznych był panie: Anna Lipińska i Patrycja Danielewska.