Biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej

22 luty to dzień urodzin założyciela skautingu Roberta Baden – Powella, dlatego z tej okazji harcerze na całym świecie spotykają się, aby uczcić święto zwane Dniem Myśli Braterskiej. Zwyczaj ten ma przypominać o braterstwie wszystkich skautów świata, jako przyjaźni wszystkich młodych ludzi. W dniach od 22 do 23 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku drużyny z naszego rejonu spotkały się, aby dać dowód wzajemnej przyjaźni. W pierwszym dniu biwaku druh Franciszek Pyziak dokonał uroczystego otwarcia i opowiedział o idei tego święta. Następnie odbyło się świeczkowisko, na którym nie zabrakło śpiewu piosenek i pląsów harcerskich. Kolejnym punktem było rozwiązywanie zadań związanych z hasłem „Przyjaźń to największy skarb”. Po wyczerpującym dniu wszyscy udali się do swoich klas, aby wypocząć i z nowymi siłami rozpocząć kolejny dzień. W drugim dniu wyruszyliśmy do Państwowej Straży Pożarnej, gdzie odbył się pokaz z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz został zaprezentowany sprzęt medyczny. Po powrocie odbyły się krótkie zajęcia z musztry i uroczysty apel podsumowujący biwak. Późnym popołudniem wszyscy pełni wzajemnej miłości i braterstwa udali się do swoich domów.
Harcerzy do biwaku przygotowała druhna Izabella Frątczak, a opiekę nad harcerzami podczas biwaku sprawowała pani Elwira Bukowiecka.