Życie jest bezcenne, dlatego miej odwagę ratować innych

W naszym kraju mamy bardzo dobrze wykształconych lekarzy i ratowników medycznych. Dlaczego więc mimo takiej sytuacji, liczba zgonów w Polsce jest czterokrotnie większa niż w Europie? Odpowiedź na to pytanie jest prosta i oczywista. W dalszym ciągu boimy się udzielać pomocy poszkodowanym. Dlatego też, 26 lutego 2019 roku w bursie szkolnej w ramach współpracy z fundacją „Złota godzina” odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadził pan Paweł Kołata – ratownik medyczny, strażak.
Celem szkolenia było bliższe zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Podczas szkolenia młodzież nabyła umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz została zapoznana z odpowiednim doborem środków pierwszej pomocy i z zasadami przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Szkolenie wzbudziło wśród młodzieży ogromne zainteresowanie, co przełożyło się na duże zaangażowanie w wykonywaniu ćwiczeń na fantomie i przy użyciu defibrylatora.
Spotkanie zostało zorganizowane przez panią Ewę Perlińską