Geniusz Bursy 2019

Motto: „Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie”– Vernon Howard
 
Rozpoczęcie nauki w nowej szkole i zamieszkanie w bursie jest pierwszym szczeblem ponadgimnazjalnego kształcenia i wychowania młodego człowieka. Ma ono na celu nie tylko rozwijanie procesów intelektualnych i społecznych, ale jest przygotowaniem wychowanka do dalszego, samodzielnego uczenia się i zdobywania wiedzy. Wzbogaceniem oferty zajęć pozalekcyjnych w bursie stał się konkurs wiedzy zorganizowany pod hasłem „Geniusz Bursy”.
Celem konkursu było: utrwalenie i pogłębienie posiadanych wiadomości, rozwijanie samodzielnego myślenia, posługiwania się wiedzą, zdobycie określonych kompetencji. Ponadto istotnym elementem było zaprezentowanie swojej wiedzy na forum, kształtowanie umiejętności prezentacji samego siebie oraz integrowanie się z rówieśnikami i środowiskiem we wspólnej zabawie.
W temacie konkursu znalazły się zagadnienia z różnych dziedzin: literatury, historii, ekonomii, przyrody, geografii, muzyki. Pierwszy etap stanowiły eliminacje przeprowadzone dla wszystkich chętnych wychowanków, które odbyły się 20 lutego 2019 roku. Z pierwszego etapu największą ilość punktów zdobyli i zajęli: I miejsce Sebastian, II miejsce Julia, Albert i Jakub, a miejsce III przypadło Kasi, Agacie oraz Mateuszowi. Zwycięzcy będą brali udział w finałowym widowisku, które odbędzie się 7 marca. Gratulujemy!
Organizatorkami konkursu były: pani Mirosława Greber, pani Katarzyna Nitecka i pani Małgorzata Papierkowska.