Szkolne Dni Bez Przemocy

W dniach 7 i 8 stycznia 2019 roku w naszej szkole zostało zorganizowane przedsięwzięcie pt. Szkolne Dni Bez Przemocy”, którego głównym celem było uświadomienie uczniom, czym jest przemoc, jakie niesie za sobą konsekwencje i jak sobie radzić w sytuacjach agresywnych. Zajęcia były skierowane do wszystkich uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjum, branżowej szkoły oraz przysposabiającej do pracy.
W pierwszym dniu wychowankom została przedstawiona prezentacja, dzięki której dowiedzieli się, czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna, cyberprzemoc) oraz, kim są: sprawca, ofiara i świadek. Nie zabrakło również informacji na temat kar jakie grożą za stosowanie przemocy, gdzie szukać pomocy i co robić by kształtować w szkole pozytywny klimat wolny od zachowań agresywnych. Po prezentacji uczniowie wysłuchali historyjki edukacyjnej i odpowiadali na zadawane im pytania, a na zakończenie obejrzeli film dotyczący cyberprzemocy.
Drugiego dnia zajęcia miały formę warsztatów i zostały przeprowadzone przez panie – Małgorzatę Gębalską i Wiolettę Kurzawę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Młodszym uczniom naszej szkoły została przedstawiona historyjka z sytuacjami agresywnymi. Dzieci miały za zadanie rozdzierać papierowe serduszka kiedy usłyszą zdanie na temat przemocy. Następnie panie zadawały pytania: Czym jest przemoc?, Jakie uczucia pojawiają się u osoby doznającej przemocy?, Co zrobić jeśli widzimy jak ktoś w naszej szkole zachowuje się agresywnie?. Uczniowie klas starszych zostali zapoznani z tematem cyberprzemocy. Powyższe zajęcia były przeprowadzane w sposób atrakcyjny i ciekawy. Uczniowie byli zaangażowani i aktywnie uczestniczyli w warsztatach oraz wykazali się posiadaną wiedzą na temat przemocy.
Organizatorami Szkolnych Dni Bez Przemocy były panie: Dagmara Dróżdż, Magdalena Kalinowska, Ewelina Pieszak i Magdalena Marczyńska.