Spelling Bee, czyli Mistrz Literowania

Dnia 18 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbyła się czwarta edycja Wewnątrzszkolnego Konkursu Literowania słów w języku angielskim „Spelling Bee”, adresowana do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Celem konkursu było doskonalenie znajomości angielskiego alfabetu, ćwiczenie ortografii, a także przyswajanie nowych i utrwalanie poznanych dotąd wyrazów w języku angielskim.
Zadaniem uczniów było przeliterowanie wylosowanych słów należących do różnych kategorii tematycznych: Święta Bożego Narodzenia, zwierzęta, środki transportu, instrumenty muzyczne, produkty spożywcze, zabawki, przedmioty codziennego użytku. Wszyscy dzielnie radzili sobie z niełatwym zadaniem mimo, że uczestnicy mieli nie więcej niż 7 sekund na zastanowienie się nad literą. Drugie zadanie konkursowe polegało na zapisaniu na kartkach dwunastu wyrazów w języku angielskim przeliterowanych przez nauczyciela przedmiotu (np. violin, motorcycle, teddy bear, cheese, pillow). Nagroda główna przypadła w udziale uczennicy klasy III – Wiktorii Paczkowskiej, która przeliterowała i zapisała poprawnie najwięcej słów w języku angielskim. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali upominki, a opuszczając salę lekcyjną życzyli sobie nawzajem Merry Christmas, literując literka po literce jak na prawdziwych Mistrzów Literowania przystało. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Konkurs zorganizowała pani Magdalena Mizerkiewicz.