Krwiodawstwo

Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat.

Dnia 3 grudnia 2018 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który obchodzimy 5 grudnia w Bursie Szkolnej w Turku odbyło spotkanie z Piotrem Dewickim – Prezesem Klubu HDK PCK im. Św. Floriana przy OSP w Turku. Celem spotkania było uwrażliwienie wychowanków na potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi poprzez włączenie się w akcję oddawania krwi i ratowania życia ludzkiego. Wychowankowie z zainteresowaniem wysłuchali krótkiego wystąpienia pana Piotra na temat procedur, kwalifikacji i odpowiedzialności w oddawaniu i pobieraniu cennego daru, jakim jest krew i szpik kostny. W dalszej części spotkania młodzież obejrzała film edukacyjny i wzięła udział w quizie. Pierwsze miejsce zajęła Agata, drugie Julia, trzecie Jakub, a czwarte Wiktoria. Zwycięzcom składamy gratulacje. Spotkanie zakończyło się dyskusją o potrzebie ratowania życia oraz dlaczego warto zostać krwiodawcą i jak rozpocząć oddawanie krwi. Pan Piotr, który sam oddał już 60 litrów krwi  zachęcał młodzież do propagowania ruchu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ponieważ krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Fundatorem nagród było Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
Zajęcia zorganizowała pani Mirosława Greber.