Festiwal Talentów

„Patriotyczne śpiewanie zrodziło się z potrzeby serca, wyrosło ze wspomnień z lat dzieciństwa i młodości, z tradycji domu rodzinnego, z osobistych doświadczeń dziadków i pradziadków. Jest w nim coś bardzo szczególnego, coś prawdziwego i bliskiego – to poczucie więzi i jedności, przywiązania i przynależności do Ojczyzny, za wolność, której tak wielu ofiarowało swe życie…”. Tymi słowami dnia 29 listopada 2018 roku w Miejskim Domu Kultury rozpoczął się Festiwal Talentów „Na patriotyczną nutę”, którego byliśmy organizatorem.
Celem imprezy była integracja uczniów oraz upowszechnianie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych. W festiwalu uczestniczyli uczniowie ze Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych z: Konina, Koła, Słupcy, Rychwała, Stemplewa, Turku oraz podopieczni warsztatów Terapii zajęciowej w Turku. W tym roku festiwal nawiązywał tematyką do 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Spotkaliśmy się, aby wspólnie przeżywać atmosferę niesioną przez polskie pieśni i piosenki patriotyczne, które zaprezentowali młodzi artyści. Tematyka nawiązywała do czasów walki o niepodległość, a krótkie inscenizacje przeniosły wszystkich w czas miłości, która była sposobem na przezwyciężenie zła w czasie wojny. Pokazano codzienne życie Józefa Piłsudskiego, wielkiego bojownika i patriotę, który był bardzo zaangażowany w sprawy państwowe. Mogliśmy poznać także historie pułków ułańskich i zobaczyć „prawdziwych” ułanów na koniach. Festiwal od lat cieszy się dużą popularnością, a licznie przybyła publiczność wspierała występujących artystów, angażując się we wspólne śpiewanie i nagradzała występy brawami. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, które wręczyły: pani dyrektor Izabela Piotrowska i pani Izabela Gradecka, z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju i Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku.
Festiwal przygotowały i prowadziły: pani Marlena Graczyk i pani Aneta Lubas. Uczniów z naszego Ośrodka przygotowała pani Beata Szczesiak. Przy dekoracjach pomagali: pani Anna Knop i pan Marek Górski. Sponsorami festiwalu było Starostwo Powiatowe oraz Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom działające przy naszym Ośrodku.