„Język obcy w stolarstwie” – piąta edycja konkursu

Dnia 26 listopada 2018 roku uczniowie Dawid Osiborski i Dominik Zagozda z naszego Ośrodka wzięli udział w piątej edycji Powiatowego Konkursu Stolarskiego „Język obcy w stolarstwie” zorganizowanej przez Zespół Szkół Technicznych w Turku. Był to konkurs dla uczniów kształcących się w zawodzie stolarz ze szkół branżowych: Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Środowiskowego Hufca Pracy oraz gospodarzy Zespołu Szkół Technicznych.
Najważniejszym celem konkursu było stworzenie wyrobu stolarskiego, ale również nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między szkołami, uczniami i nauczycielami oraz przygotowanie uczniów klas trzecich do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy stworzyli uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności praktycznych podczas wykonywania STOŁKA. Do konkursu uczniowie mieli odpowiednio przygotowane stanowiska wyposażone w surowe sosnowe elementy stołka, rysunek techniczny i instrukcję w języku polskim i języku obcym. Powierzone zadania uczniowie wykonywali w grupach dwuosobowych. Po zmaganiach praktycznych prezentowali swoją pracę w języku polskim i w wybranym języku obcym.
Nasi wychowankowie Dawid i Dominik zajęli II miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Wykonane przez wszystkich uczestników wyroby stolarskie zostały przekazane na szkolną akcję charytatywną „Stroik od Serca”, a zebrane w ten sposób pieniądze pozwolą na zakup paczek dla mniej zamożnych uczniów.
Uczniów naszego Ośrodka do konkursu przygotowały: pani Zofia Gruszczyńska i pani Magdalena Mizerkiewicz.