XI Regionalny Turniej Bowlingu Olimpiad Specjalnych w Kole

Dnia 21 listopada 2018 roku na terenie Kręgielni Czwórkabowling w Kole odbyła się druga tura XI Regionalnego Turnieju Bowlingu Olimpiad Specjalnych. Celem zawodów była popularyzacja bowlingu, jako dyscypliny sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w regionie. Na turniej przyjechało sześć zespołów z Klubów Olimpiad Specjalnych działających przy Ośrodkach w Kole, Koninie, Rychwale i Turku oraz ZPS w Pleszewie. Po grach preeliminacyjnych utworzone zostały grupy sprawnościowe, a każdy zawodnik w grach indywidualnych finałowych rozegrał jedną grę składającą się z 10 ram. Nasza pięcioosobowa drużyna uzyskała następujące miejsca: Klaudia Synenko, Adam Kochanowski i Bartłomiej Skonieczny – II miejsce, Adam Świerk – III miejsce oraz Mateusz Korczyński IV miejsce. W grze drużynowej nasi zawodnicy zdobyli brązowy medal. Wszyscy uczestnicy wytworzyli wesołą, przyjazną i koleżeńską atmosferę, dzięki której niektórzy z naszych wychowanków pobili swoje życiowe rekordy.
Uczniów do zawodów przygotowała i była opiekunem pani Małgorzata Wawrzyniuk.