Święto Niepodległości

Dnia 13 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający 100 – rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Na tą okoliczność nasi uczniowie przygotowali krótki montaż słowno – muzyczny pt. „Pociąg do wolności”. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie przenieśli zebranych na karty niełatwej historii naszego kraju. Narrację przeplatały wiersze i pieśni patriotyczne takie jak: „Legiony”, „Ojczyzno ma”, „Żeby Polska była Polską, „Przytulmy Polskę do serca”. Montaż słowno – muzyczny ukazał zebranej publiczności momenty trudne i tragiczne, jak również podkreślił bohaterstwo i patriotyzm Polaków, którzy nie zaniechali walki o Ojczyznę pomimo ciężkich czasów. Dopełnieniem uroczystości był wystrój w kolorze biało – czerwonym. Ostatnim punktem uroczystego apelu była prezentacja multimedialna, która uświetniła wydarzenie. Dzięki takiej lekcji patriotyzmu uczniowie mieli okazję uświadomić sobie, że warto kultywować pamięć o przodkach, interesować się historią, a godło, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości. Na koniec akademii głos zabrała pani dyrektor Izabela Piotrowska, która podkreśliła, iż była to wyjątkowa lekcja historii, patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.
Uroczystość przygotowała: pani Małgorzata Mielczarek, pani Anna Lipińska i pani Magdalena Kalinowska.