„Wybory do Samorządu Wychowanków Ośrodka – lekcja demokracji w szkole”

Dnia 29 października 2018 roku w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory Samorządu Wychowanków Ośrodka. Dla całej społeczności szkolnej było to bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonali wyboru swoich przedstawicieli. Wybory poprzedziła kampania wyborcza. Chętnych do pracy w samorządzie było aż dwunastu kandydatów. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili informacje o sobie, swoje pomysły i propozycje zmian, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Miejscem do głosowania stała się świetlica szkolna, która w tym dniu oddawała klimat prawdziwego lokalu wyborczego. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza, wspierana przez Męża Zaufania. Do głosowania przystąpili wszyscy uczniowie znajdujący się w danym dniu w szkole. Głosowanie trwało jeden dzień i było ściśle tajne. Każdy uczeń mógł oddać głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Na karcie wypisane były imiona i nazwiska wszystkich kandydatów, aby wybrać daną osobę, należało postawić krzyżyk przy jej nazwisku. Następnie uczniowie kolejno podchodzili do urny ustawionej na środku sali i wrzucali swój głos. Nowo wybrane władze uczniowskie są powołane na okres dwóch lat. Wybory przebiegały spokojnie, uczniów wspierali nauczyciele. Po zakończeniu urna z głosami została otworzona komisyjnie. Po podliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą wszystko stało się jasne.

Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:
Przewodnicząca SWO – Klaudia Wróblewska z kl. I BSZ (36 głosów)
Zastępca przew. SWO – Marika Broda z kl. I BSZ (21 głosów)
Skarbnik – Natalia Bystra z kl. I BSZ (15 głosów)
Na podstawie ilości głosów wybrano także reprezentantów Pocztu Sztandarowego:
I skład:
Aleksander Szulc z kl. I BSZ
Nikola Kosakowska z kl. III Gimnazjum
Ewelina Kowalewska z kl. III Gimnazjum
II skład:
Bartosz Sadkowski z kl. P3B
Dominika Bajer z kl. S8L
Sylwia Rusek z kl. III ZSZ
 
Wybory do samorządu szkolnego to najlepsza lekcja demokracji w szkole. Opiekun Samorządu Wychowanków Ośrodka dziękuje wszystkim za aktywny udział w wyborach. Szczególne podziękowania skierowane są do uczniów klasy P1B (wychowanków pani Karoliny Piwowarskiej) za pomoc podczas wyborów. Nowo wybranym władzom SWO gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.
Wybory zorganizowała opiekun Samorządu Wychowanków Ośrodka pani Marlena Graczyk.