Konkurs plastyczny „ Najciekawszy kotylion”

Narodowe Święto Niepodległości to święto nas wszystkich. W tym roku przypada 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tym w naszej placówce został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Najciekawszy kotylion”, który skierowany był do wszystkich uczniów. Celem konkursu było podkreślenie naszego patriotyzmu i radości z bycia Polakami. Do konkursu przystąpiła spora część uczniów. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 5 listopada 2018 roku. Prace wykonywane były różnymi technikami, bardzo estetycznie i pomysłowo. Jury w składzie: pani Beata Szczesiak, pani Karolina Piwowarska i pani Beata Biała spośród biało – czerwonych kotylionów wyłoniło trzy, które zostały nagrodzone. I tak I miejsce zajęła praca Aleksandra Kwietnia ucznia kl. III Szkoły Przysposabiającej do Pracy, II miejsce przypadło uczennicy Jolancie Michalak z kl. VIII Szkoły Podstawowej, natomiast III miejsce zajął kotylion Szymona Janiaka ucznia kl. III Szkoły Podstawowej. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
Organizatorkami konkursu była: pani Małgorzata Mielczarek i pani Anna Frątczak.