Wybory do Samorządu Bursy Szkolnej

W dniu 8 października 2018 roku w świetlicy Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku odbyły się wybory do Samorządu Bursy Szkolnej. Spotkanie rozpoczęła opiekunka Młodzieżowej Rady Bursy pani Mirosława Greber, która powitała wychowanków, podziękowała ustępującej radzie za zaangażowanie i działalność na rzecz placówki oraz zaproponowała dokonanie w tym roku szkolnym wyborów uzupełniających Młodzieżową Radę Bursy, ponieważ większość członków rady nadal mieszka w bursie. Młodzież jednogłośnie zaakceptowała sposób wyborów, który odbył się w głosowaniu tajnym. Opiekunka Młodzieżowej Rady Bursy omówiła zasady i regulamin wyboru poszczególnych członków rady w roku szkolnym 2018/19. W głosowaniu wzięło udział 50 osób, pozostałe osoby mieszkające w bursie, a nieobecne były usprawiedliwione. Powołano Komisję Skrutacyjną w osobach wychowanków: Julia Wolska, Natalia Stasiak, Hubert Lisiecki i Rafał Czyżo.
Ostatecznie w skład Rady Bursy weszli wychowankowie:
przewodniczący MRB – Albert Ciołek,
zastępca przewodniczącego – Monika Czupryńska,
członkowie – Julia Kaczmarkiewicz, Paulina Paciorek, Patrycja Biniaszczyk, Klaudia Jóźwiak, Mateusz Wójcik, Dominik Kowalski.
Następnie przystąpiono do wyboru kandydatów do sekcji działających w placowce. Głosowanie było jawne. Chętni wychowankowie zgłaszali się sami lub koledzy i koleżanki podawali ich kandydatury.
Skład poszczególnych sekcji przedstawia się następująco:
Sekcja kulturalno-oświatowa: Patrycja Biniaszczyk, Monika Czupryńska, Weronika Marciniak ,Weronika Osicka, Paulina Paciorek, Natalia Stasiak, Julia Wolska, Julia Kaczmarkiewicz, Ewa Stasiak, Justyna Wojech, Julia Zasada, Natalia Więckowska, Katarzyna Kamińska, Agata Kwiatkowska, Wiktoria Walkówka, Łukasz Banasiak, Dominik Kowalski, Konrad Urbański, Albert Ciołek.
Sekcja dekoracyjno – porządkowa: Klaudia Jóźwiak, Wiktoria Nadolna, Wiktoria Szczepuła, Wiktoria Tomczyk, Ewa Stasiak, Dominik Kowalski, Alan Mielczarek, Łukasz Banasiak.
Sekcja informatyczna: Maciej Olczyk, Michał Powłoka, Wojciech Wajer, Marcin Adamczyk, Wiktor Nawrocki, Przemysław Janiak, Albert Ciołek, Mateusz Gąsiński, Miłosz Gralinski.