Sprzątanie Świata 2018 „ Akcja segregacja! 2 x więcej 2 x częściej ”

Dnia 27 września 2018r. uczniowie z naszej placówki wraz z nauczycielami wzięli udział w 25 akcji „Sprzątanie Świata”- Polska, która odbyła się pod hasłem „Akcja-segregacja! 2x więcej 2x częściej” .Celem akcji było wsparcie selektywnej zbiórki odpadów, efektywna segregacja oraz rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów. Akcja rozpoczęła się pogadanką odnośnie segregacji śmieci.Uczniowie wyposażeni w rękawice i odpowiednie worki ruszyli do selektywnego sprzątania terenu wokół naszej placówki. Zebrane odpady w postaci papieru ,szkła i plastiku zostały złożone do  pojemników o wyznaczonych kolorach. Tegoroczna akcja, była wyjątkowa, bo jubileuszowa, dlatego też była to świetna okazja, aby obdarować Jubilata . Z tej okazji posadziliśmy drzewo na naszym boisku szkolnym. Należy podkreślić, iż pogoda sprzyjała podczas pracy, tak też uczniowie, jak i nauczyciele mile spędzili czas na łonie natury. Akcję „Sprzątanie Świata” w tum roku zorganizowały: pani  Dagmara Dróżdż oraz pani Magdalena Marczyńska. Koordynatorki dziękują wszystkim za zaangażowanie i zapraszają do udziału w kolejnych edycjach akcji.