Udział w największej lekcji aerobiku

W dniu 28 września 2018 roku uczniowie z naszej placówki ze szkoły przysposabiającej do pracy wzięli udział w biciu rekordu Miasta Turek w aerobiku grupowym. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Kopernik Plus w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu 2018. Głównym celem było ustanowienie rekordu oraz popularyzowanie aerobiku, jako atrakcyjnej formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Wspólne ćwiczenia na stadionie 1000-lecia przeprowadziła pani Agnieszka Matczak – cheerleaderka „Lecha” Poznań, instruktorka fitness. Wśród gości znaleźli się bokser Kamil Gardzielik oraz młoda wokalistka Paula Biskup, która wykonała utwór „Wyliczanka”. Nowy rekord w aerobiku grupowym został ustanowiony, a młodzież szkolna świętowała ten dzień w atmosferze zabawy i radości. Opiekunem wydarzenia była pani Elwira Bukowiecka.