Turniej Burs Szkolnych i Internatów KONIN 2018

W czwartek 27 września 2018 r. w Bursie Szkolnej w Koninie odbył się Turniej Burs i Internatów, w którym brała udział młodzież z burs z Turku, Konina, Koła oraz Internatu ZSR CKP z Kaczek Średnich.
Turniej otworzył pan dyrektor Andrzej Spławski, który powitał przybyłe drużyny wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionych placówek i życzył uczestnikom dobrej rywalizacji.
Młodzież rozgrywała zawody w trzech konkurencjach:
  1. Bocca (kule),
  2. Strzelanie z wiatrówki do tarczy na strzelnicy Zespołu Szkół im. Kopernika,
  3. „Jaka To Melodia?”.

Wszystkie konkurencje były punktowane. Wyniki uzyskane w rozgrywanych zawodach były następujące:

  • Bursa Konin zajęła I miejsce
  • Bursa Turek i Bursa Koło zajęły II miejsce
  • Internat z Kaczek Średnich zajął III miejsce
Bursę z Turku reprezentowali i dzielnie walczyli: Monika Czupryńska, Paulina Paciorek, Albert Ciołek, Dominik Kowalski i Konrad Urbański wspierani przez wychowawczynie: Katarzynę Nitecką i Małgorzatę Papierkowską.
Organizatorem turnieju byli Violetta Nowicka-Bakuła i Eryk Kopiecki z Bursy Szkolnej z Konina. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi, które wręczył Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Koninie pan Piotr Piekarczyk i dyrektor placówki pan Andrzej Spławski. Wychowankowie nawiązywali nowe kontakty z koleżankami i kolegami z innych miast i rywalizowali w duchu fair play, a kadra pedagogiczna z tych placówek miała okazję do lepszego poznania się i wymiany doświadczeń w pracy.
Po podsumowaniu Turnieju uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację, która była zwieńczeniem rywalizacji.