Stypendia Starosty Tureckiego

W dniu 21 września 2018 r. grupa 162 uczniów odebrała z rąk Starosty Tureckiego stypendia naukowe, sportowe, artystyczne I i II stopnia. Władze Powiatu Tureckiego pragną wspierać edukację uzdolnionej młodzieży i nagradzają uczniów, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki, znaczące sukcesy i godnie reprezentują swoją szkołę oraz nasz powiat. Nagrodzonymi wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Turku, którzy otrzymali nagrody za osiągnięcia Roku Szkolnym 2017/2018 byli uczniowie: Sylwia Rusek, Aleksander Schultz oraz Dominik Zagozda.

Decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów w poszczególnych kategoriach podjął Zarząd Powiatu Tureckiego, któremu przewodniczy Starosta Turecki. Podczas uroczystości powiatowej naszym stypendystom towarzyszyła pani Dyrektor Izabela Piotrowska oraz rodzice.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom świetnych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!