Konkurs recytatorski

Dnia 19 września 2018r.w Miejskim Domu Kultury w Turku odbył się powiatowy konkurs recytatorski pt. „Jesteśmy Aniołami o jednym skrzydle” pod Honorowym Patronatem Starosty Tureckiego. Organizatorami konkursu było: Starostwo Powiatu Tureckiego, Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Sintur oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.
Celem konkursu była prezentacja i popularyzacja żywego słowa , uwrażliwienie osób z niepełnosprawnością intelektualną na piękno poezji. Odkrywanie zainteresowań, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji werbalnej oraz rozwijanie wyobraźni i wrażliwości.
Konkurs pozwolił  osobom niepełnosprawnym intelektualnie na realizację marzeń artystycznych, rozbudzenie i przeżycie niezwykłych doznań estetycznych. Uczestnicy uczyli się rywalizacji w przyjaznej atmosferze i mieli możliwość na wymianę doświadczeń artystycznych.
Z naszej placówki do konkursu przystąpiło trzech uczniów: z klasy VII i VIII oraz III gimnazjum. Wyrecytowali oni następujące utwory: „Aniele Boży” – Modlitwa do Anioła Stróża, „Anioł poważny i niepoważne pytania” ks. J. Twardowskiego, „Aniele Boży” ks. J. Twardowskiego.
Uczennica Jolanta Michalak z klasy VIII zajęła I miejsce za przepiękne wyrecytowanie wiersza pt.  „Aniele Boży” ks. J. Twardowskiego ,otrzymała dyplom oraz nagrodę. Pozostali uczniowie: Michał Buczyński i Nikola Kosakowska otrzymali pamiątkowe  dyplomy za udział w konkursie.
Uczniów do konkursu przygotowała pani  Halina Rabiega.