Konkurs plastyczny „A to Polska właśnie…”

W związku a obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się konkurs plastyczny „A to Polska właśnie…” skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zorganizowany przez  Klub Przyrodnika, Bibliotekę Szkolną Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole oraz Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.  

Zadaniem konkursowym było podkreślenie znaczenia i wartości bogactwa i różnorodności fauny, flory oraz krajobrazów naszego kraju. Jego celem natomiast edukacja plastyczna i ekologiczna dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, bogactwo  i różnorodność przyrody Polski, dostrzeganie współzależności i równowagi ekologicznej między poszczególnymi elementami środowiska.

W konkursie tym, w kategorii Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, 3 miejsce zajął uczeń klasy 6 Szkoły Podstawowej  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku – Michał Buczyński, któremu serdecznie gratulujemy.

Praca Michała została wykonana pod kierunkiem pani Karoliny Poturały