Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Akademia rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2018/2019 w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku rozpoczęła się w dniu 3 września o godzinie 900 i przebiegała w atmosferze pożegnania odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor Jolanty Baran. W długoletniej historii funkcjonowania szkoły specjalnej, a teraz Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku Pani Jolanta Baran zapisała się 38- letnim stażem pracy, w którym funkcję dyrektora pełniła przez 12 lat. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan Mariusz Seńko – Starosta Powiatu Tureckiego oraz Pan Jacek Suszek – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Edukacji w Starostwie Powiatowym w Turku. Na wstępie uroczystości  głos zabrał Starosta Powiatu Tureckiego, który skierował do Pani Dyrektor Baran słowa uznania i ogromne podziękowania za trudną i zaangażowaną pracę, podkreślając jej zasługi w dotychczasowej karierze. Kolejno, Pan Starosta dokonał powierzenia Pani Izabeli Piotrowskiej stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku, która to dnia 2 sierpnia 2018 wygrała konkurs na dyrektora. Następnym punktem akademii było przemówienie ustępującej ze stanowiska Pani Dyrektor, która dziękowała za owocną współpracę organowi prowadzącemu, nauczycielom i pracownikom, swoim wicedyrektorom p. Agnieszce Idzikowskieji, p. Izabeli Piotrowskiej oraz związkom zawodowym. Szczególne słowa skierowała do wychowanków podsumowując, że jest „wdzięczna Panu Bogu za to, że w swoim Planie Bożym przeznaczył Jej właśnie tą, a nie inną placówkę”. Następnie, głos zabrała nowo wybrana Pani Dyrektor Izabela Piotrowska, która zwracając się do swojej poprzedniczki przytoczyła słowa Jana Pawła II: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Podkreślając, że to ustępująca Pani Dyrektor takim właśnie jest Człowiekiem mówiła, że z wielkim oddaniem i poświęceniem służyła drugiemu człowiekowi nie myśląc o sobie, że zawsze była gotowa na wszystko, kiedy liczył się ktoś inny. Praca z Panią była dla nas ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Pani Piotrowska w imieniu całego grona pedagogicznego, wychowanków i ich rodziców, pracowników administracji i obsługi, związków zawodowych i swoim własnym życzyła ustępującej Pani Dyrektor wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia i czasu na realizację własnych pasji i marzeń na emeryturze. Nowa Pani Dyrektor zaprosiła przedstawicieli wymienionych grup do wręczenia kwiatów. W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor Izabela Piotrowska dokonała otwarcia Nowego Roku Szkolnego 2018/2019 mówiąc, że w dniu dzisiejszym uczniowie rozpoczynają kolejny rok  pracy, nauki, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Kolejny rok poznawania otaczającego świata, rozwijania zainteresowań, podejmowania nowych wyzwań. Wspomniała o inwestycjach jakie zostały dokonane w czasie wakacji dzięki przychylności i pomocy organu prowadzącego Starostwa Powiatowego w Turku. Przypomniała o tym, że miesiąc wrzesień jest miesiącem wybuchu II wojny światowej i , że w bieżącym roku kalendarzowym będziemy obchodzić 100 – lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Poprosiła nauczycieli o wspólne zaplanowanie form obchodów tego święta, dzięki którym placówka będzie rozpoznawalna w środowisku lokalnym i przyczyni się do rozwoju świadomości patriotycznej wśród wychowanków, ich rodziców, a nawet otaczającego społeczeństwa. Pani Dyrektor Piotrowska poinformowała wszystkich obecnych o tym, ilu uczniów będzie uczyło się w murach Zespołu w bieżącym roku szkolnym, jakie będą prowadzone zajęcia edukacyjne, specjalistyczne i pozalekcyjne oraz o możliwościach uzyskiwania wsparcia ze strony szkoły. Swoje słowa skierowała do uczniów, aby wiedzieli, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale także realizowania swoich zainteresowań i rozwijania uzdolnień, jak również miejsce nawiązywania przyjaźni i dobrej zabawy. Kończąc życzyła uczniom samych sukcesów w nauce, rodzicom radości ze swoich pociech i ich edukacyjnych oraz rozwojowych sukcesów, a nauczycielom satysfakcji z pracy zawodowej, ogromnej wytrwałości oraz wszystkim optymizmu i uśmiechu na co dzień, realizacji planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności osobistej.