Ogólnopolska akcja „Bezpieczne wakacje”

W dniu 14 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej z dzielnicowym sierż. sztab. Robertem Rojakiem. Tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą, wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, używanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy, a także inne negatywne zdarzenia z udziałem młodych ludzi. Poruszone zostało również zagadnienie bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych i zagrożeń z nim związanych zwłaszcza cyberprzemocy. Przypomniane zostały zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego w mieście, na wsi i nad wodą. Utrwalone zostały nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw.

Oprócz zasad bezpieczeństwa fizycznego rozważano tematy nawiązywania nowych znajomości i zagrożeń czyhających na młodych ludzi: narkotyków, dopalaczy, alkoholu i przygodnych kontaktów seksualnych.

Policjanci zwrócili uwagę na zasady bezpiecznego korzystania z Internetu zwłaszcza mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Messenger, 6obcy. Szeroko omówione zostało zagadnienie dotyczące cyberprzemocy.

Spotkanie zorganizowała pani Katarzyna Wielkopolan-Janik.