Złoto (i nie tylko) zdobyte

Uczniowie klasy III „j” Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod opieką swojej wychowawczyni pani Elżbiety Kociołek od września 2015 roku zdobywali Ogólnopolskie Odznaki PTTK „Tropiciel Przyrody”. Na swoim koncie mają już brąz i srebro. W tym roku szkolnym „walczyli” o złoto. Aby zdobyć odznakę w stopniu złotym należało: odwiedzić pięć wybranych obiektów przyrodniczych, odbyć pięć wycieczek przyrodniczych, wziąć udział w minimum jednej akcji ekologicznej oraz założyć zielnik dla co najmniej dziesięciu drzew lub krzewów. Młodzież prowadziła książeczki wycieczek, w których wpisywała daty i rodzaje wykonywanych zadań. Wpisy musiały być potwierdzone, a następnie zweryfikowane przez Prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Turku, pana Dariusza Grajkowskiego w celu przyznania odznaki.

Siedmioro uczniów spełniło wszystkie wymagane warunki i zdobyło odznaki „Tropiciel Przyrody” w stopniu złotym, a jedna uczennica w stopniu brązowym i srebrnym. W trakcie całego roku młodzież miała możliwość lepszego poznania pięknej, ojczystej przyrody i nauczenia się czynnego wypoczynku.

Równolegle z Ogólnopolskimi Odznakami PTTK „Tropiciel Przyrody” uczniowie zdobywali Odznaki Krajoznawcze PTTK Ziemi Tureckiej. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy o Powiecie Tureckim i jego walorach krajoznawczo-przyrodniczych. Młodzież poznała określoną liczbę obiektów krajoznawczych, a były to między innymi: Kościół NSPJ w Turku oraz pięć innych obiektów, w tym Muzeum Miasta Turku imienia J. Mehoffera, Izba Edukacyjna w Nadleśnictwie Turek oraz wzięła udział w imprezie turystycznej. Uczniowie odwiedzili wiele obiektów o charakterze historycznym oraz przyrodniczym, a jego efektem było przyznanie ośmiu Popularnych Odznak Krajoznawczych PTTK Ziemi Tureckiej.

Przyznane odznaki wręczyła przedstawicielka Nadleśnictwa Turek – pani Aneta Jurek podczas uroczystości zakończeniu Roku Szkolnego 2017/2018.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!