Bezpieczne wakacje

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy włączył się w ogólnopolską akcję „Bezpieczne wakacje”, której koordynatorem została pani Karolina Poturała.

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

W ramach akcji, w dniu 19 czerwca 2018 roku w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia dla wszystkich uczniów Ośrodka. W czasie tych zajęć uczniowie poznali zagrożenia, z którymi mogą się spotkać w czasie wakacji. Poruszono tematy dotyczące bezpieczeństwa w domu, podczas podróży, nad wodą, w górach i w lesie. Zwrócono również uwagę na cyberprzemoc i zagrożenia płynące z Internetu. Przypomniano także zasady ruchu drogowego i omówiono zasady bezpieczeństwa na drodze dotyczące zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie w razie różnych zagrożeń szukać pomocy oraz utrwalili sobie numery telefonów alarmowych.

Następnie odbyły się warsztaty, w czasie których wszyscy uczestnicy spotkania rozwiązywali krzyżówki i wypełniali różnego rodzaju karty pracy, dzięki czemu mogli sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Zajęcia przeprowadziły pani Karolina Poturała i pani Alina Adamiak.