Bądź Bezpieczny na Wakacjach

Prognoza słonecznych i ciepłych dni oraz zbliżające się wakacje napawa optymizmem, dlatego wielu z naszych wychowanków zaplanowało wypoczynek lub pracę poza domem. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych podopiecznych, we wtorek 12 czerwca 2018 do naszej placówki przybyli przedstawiciele KPP w Turku: sierż. sztab. Robert Rojak i st. sierż. Robert Węs, którzy edukowali zebranych na temat „ Bezpieczne Wakacje”.

Policjanci apelowali o rozsądek, ostrożność i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą, w górach, w parkach, w domach rodzinnych, na dyskotekach. Mówili także o właściwym zabezpieczaniu podczas wakacji naszego dobytku. Omówili poruszanie się w ruchu drogowym pieszych, kierowców i rowerzystów. Zwrócili uwagę na działanie środków odurzających, leków i narkotyków. W szczególności ostrzegali młodzież przed dopalaczami, które są substancjami uzależniającymi, a już jednorazowe zażycie ich może być początkiem nałogu. Wskazywali, że nie ma bezpiecznych dopalaczy, a ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią!

Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zanim rozpoczniemy aktywny i bezstresowy wypoczynek, bo tylko wtedy możemy sprawić, aby był on bezpieczny i zakończył się szczęśliwe. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich zależy w głównej mierze od nas samych, a wybrana forma wypoczynku powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i z polskim prawem.

 Spotkanie zorganizowała pani Katarzyna Nitecka.