Konkurs „Deser owocowy”

Wychowankowie grup wychowawczych Ośrodka, w dniu 7 czerwca 2018 roku wzięli udział w konkursie kulinarnym pt. „Deser Owocowy”.

Głównymi celami konkursu było: rozbudzanie zainteresowań kulinarnych, wdrażanie do samodzielności, zachęcanie do poznawania nowych smaków, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także integrowanie grupy i uczenie zgodnej współpracy. Zadaniem konkursowym było przygotowanie deseru według własnej inwencji twórczej, mając do dyspozycji różnorodne produkty spożywcze oraz owoce.

Do udziału w konkursie zgłosiły się dwie grupy: Sylwia Rusek i Monika Bryl oraz Aleksander Schultz i Ewelina Kowalewska. Obie grupy wykazały się ogromnym zaangażowaniem w przygotowanie deserów, które były bardzo smakowite.

Jury w składzie wychowanków oraz wychowawców miało twardy orzech do zgryzienia. Trudno było jednogłośnie zadecydować, która z grup wygrywa, dlatego też nagrodzono wszystkich uczestników konkursu, którzy otrzymali nagrody rzeczowe.      

Organizatorem konkursu była pani Beata Biała i pani Elwira Bukowiecka. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.