Sportowy konkurs plastyczny

Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz klasy II Szkoły Przysposabiającej do Pracy w miesiącu kwietniu wzięli udział w „Sportowym konkursie plastycznym” zorganizowanym w ramach XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018.

Konkurs miał charakter ogólnopolski, a jego głównymi celami było:

  • rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci, młodzieży, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych technik plastycznych,
  • rozbudzenie zainteresowania Ruchem Olimpiad Specjalnych oraz wydarzeniem sportowym, a mianowicie XI Ogólnopolskimi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych, jako istotnym wydarzeniem sportowym w Polsce.

Tematyka prac plastycznych dotyczyła wybranej dyscypliny sportowej, spośród 11 rozgrywanych podczas igrzysk.

Prace konkursowe przygotowali uczniowie: Łukasz Pawlak, Aleksander Kwiecień, Michał Jesiołowski oraz Kinga Matela, która zdobyła wyróżnienie.

Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na arenach sportowych podczas Letnich Igrzysk. Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

Do konkursu uczniów przygotowały panie: Alina Adamiak oraz Małgorzata Mielczarek.