Przedstawienie o Szewczyku Dratewce

W poniedziałek, 26 maja 2018 roku uczniowie klas II, III, V, VI i VII Szkoły Podstawowej Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego i uczniowie klasy III „j” Szkoły Specjalnej Przysposabiające do Pracy wraz z nauczycielkami: Elżbietą Kociołek, Beatą Szczesiak i Anną Frankowską udali się do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na przedstawienie teatralne. Organizatorem spotkania było Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera, które do występów zaprosiło Teatr Lalek „Zaczarowany Świat” z Torunia. Przedstawienie było nowoczesną wersją bajki o Szewczyku Dratewce, które wszystkim bardzo się podobało i zostało nagrodzone gromkimi brawami. Wystawiona sztuka będzie z pewnością inspiracją do kolejnych występów naszej grupy teatralnej „Makuszaki”.