Kształtowanie prawidłowej postawy wobec pracy

W ramach współpracy między Szkołą Specjalną Przysposabiającą do Pracy w naszym Ośrodku, a Mleczarnią „Turek”, w dniu 30 maja 2018 roku już po raz kolejny odwiedzili nas wspaniali goście w osobach: pana Ludovica d´Ejsmonda – dyrektora Mleczarni „Turek”, pana Ireneusza Przygońskiego – kierownika pakowni oraz pani Karoliny Mory.

Spotkanie było wielką niespodzianką dla uczniów, a także okazją do podsumowania i podziękowania za bieżącą współpracę. Wszyscy uczniowie otrzymali prezenty, a wychowankowie wyróżniający się solidnością, efektywnością oraz dużym zaangażowaniem w pracę dyplomy „Mistrza składania” oraz gratulacje od samego dyrektora Mleczarni „Turek”.

Na zakończenie spotkania pani dyrektor Jolanta Baran podziękowała przybyłym gościom za prezenty oraz wyraziła chęć dalszej współpracy.