Razem – lepiej!

W ramach akcji Dzieci – Dzieciom z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, w dniu 22 maja 2018 roku odbyło się spotkanie integracyjne, na które młodzież z naszej bursy zaprosiła wychowanków grup wychowawczych Ośrodka.

Mottem przewodnim spotkania były słowa pani Anny Dymnej, założycielki i prezes Fundacji „Mimo Wszystko”, które brzmią: „A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i dopiero wtedy można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje i różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować”. Uczestników spotkania poczęstowano pysznym deserem, a jego koniec zwieńczyła projekcja filmu „Alicja w krainie czarów”. Wspólnie spędzony czas w miłej atmosferze był dowodem na to, że wzajemne relacje wychowanków obu placówek oraz ich wychowawców są bardzo dobre.

Za organizację spotkania odpowiedzialne były panie: Ewa Perlińska i Małgorzata Papierkowska.