Apel z okazji Konstytucji 3 Maja

Dnia 9 maja 2018 roku odbył się w naszej szkole apel z okazji 227 rocznicy jej uchwalenia.

Głównymi celami tej uroczystości było rozszerzenie zainteresowań problematyką patriotyzmu, uzmysłowienie znaczenia słowa Ojczyzna, przybliżenie haseł i znaczenia Konstytucji 3 Maja, kształtowanie postawy poszanowania wartości narodowych, dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych oraz przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie zabrali głos. Młodzież opowiedziała o niektórych faktach z historii Polski związanych z uchwaleniem Konstytucji majowej oraz przybliżyła tło historyczne wydarzeń z 1791 roku. Zebrani dowiedzieli się co to jest konstytucja i jak ogromne było jej znaczenie dla Polski, Europy i całego świata. Nakreślono główne jej założenia, czyli co zapewniała obywatelom oraz w jaki sposób doszło do jej uchwalenia.

Scenografia przedstawiała barwy narodowe, a muzyczną oprawą były utwory: „Polonez 3 Maja”, „Żeby Polska była Polską” Jana Pietrzaka  oraz „Ojczyzna” Marka Grechuty. Ważnym elementem uroczystości była oprawa multimedialna w postaci prezentacji. Prowadząca apel nakreśliła także znaczenie 2 maja, czyli Dnia Flagi.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie apelu były: pani Aneta Kubiak i pani Aneta Wieczorkiewicz.