Profilaktyka mnie dotyka

W dniu 10 maja 2018 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Firmy Kosmetycznej Avon – panią Magdaleną Michalską i panią Iwoną Dolińską, które promują akcje profilaktyki raka piersi oraz akcje sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie i wszelkich jej przejawów. Spotkanie rozpoczęło się od Kampanii Avon Kontra  Rak Piersi, w ramach której podejmowane są między innymi następujące inicjatywy: „Gabinety z Różową Wstążką”, „Marsz Różowej Wstążki” i „Dzień Różowej  Wstążki”. Panie przeprowadziły pogadankę z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej i promocji zdrowia, popartą prezentacją multimedialną i praktyczną dla wychowanek bursy i ośrodka, pracowników placówki oraz zaproszonych gości. Zwróciły uwagę na czynniki ryzyka sprzyjające powstawaniu wielu chorób cywilizacyjnych takie jak: palenie tytoniu, picie alkoholu, nadwaga, złe odżywianie, brak ruchu i czynniki genetyczne. Omówiły niepokojące objawy i pokazały w jaki sposób prawidłowo dokonywać oceny swoich piersi. Prowadzące spotkanie podkreśliły, że organizacja akcji edukacyjnych i promujących profilaktykę raka sutka jest koniecznością, aby dostarczać wiedzy o czynnikach ryzyka i objawach sugerujących nowotwór.

W dalszej części spotkania poruszono współczesny problem kobiet dotyczący przemocy w rodzinie. Kampania Avon kontra Przemoc pokazuje i uświadamia społeczeństwu, że walka ze zjawiskiem jest konieczna, że wszelkie formy zachowania, które poniżają, naruszają godność i powodują cierpienie powinny być społecznie potępiane, a nie przemilczane, że przemoc nie może być tabu. Warsztaty   pozwoliły dostrzec i realnie ocenić ważność wiedzy, dzięki której kobiety będą bezpieczniejsze i bardziej świadome.

Na zakończenie uczestniczki spotkania otrzymały drobne upominki oraz pakiet ulotek i folderów. Za organizację spotkania odpowiedzialne były: Mirosława Greber, Katarzyna Nitecka, Aneta Kubiak i Katarzyna Czerniak.