„Lepiej jest codziennie dawać, niż nigdy dostawać”

W ramach współpracy Klubów Wolontariatu Bursy Szkolnej z Turku i Koła, wolontariusze z Koła, którzy odwiedzili naszą placówkę w dniu 19 kwietnia 2018  rozdawali żółte symboliczne żonkile. Upamiętnili w ten sposób 73 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, które miało miejsce od 19 kwietnia do połowy maja 1943 roku.

Opiekunka Koła, pani Beata Nowicka opowiadała wychowankom skąd taka idea oraz, że powstanie było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom, jak również pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej przez Rzeszę Europie. Młodzież dowiedziała się też, jak wychowankowie bursy z Koła  pomagają starszym, chorym i sprawnym inaczej, okazując w ten sposób szacunek i tolerancję dla ich słabości. Wymieniono poglądy i doświadczenia obu placówek.