Pierwszy dzwonek – Nie dla Meningokoków

ROK SZKOLNY 2017/2018

Nie – dla Meningokoków

W dniach 25 i 30 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie z uczniami klas szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, na którym pielęgniarka szkolna, pani Teresa Jacaszek przedstawiła prezentację multimedialną pt. „ NIE dla MENINGOKOKÓW”.

Zakażenia meningokokowe wywołane przez bakterie zwane meningokokami mogą spowodować zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz sepsę. U 20-40 procent ludzi bakterie te występują w jamie nosowo-gardłowej, nie powodując żadnych objawów. Są przenoszone drogą kropelkową. Zachorować może każdy człowiek, bez względu na wiek czy płeć. Najbardziej narażone są osoby mające bliskie, bezpośrednie kontakty z chorymi lub nosicielami. Choroba rozwija się bardzo szybko, należy po wystąpieniu pierwszych objawów natychmiast zgłosić się do lekarza.

Można jednak zapobiegać zachorowaniom unikając ryzykownych zachowań, które szczegółowo omówiono wspólnie z uczniami oraz stosując szczepienia ochronne.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Inwazyjna choroba meningokokowa

W dniu 7 marca 2017 roku uczniowie klas gimnazjalnych, szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy obejrzeli i wysłuchali prezentacji multimedialnej na temat „Inwazyjna choroba meningokokowa”.

Dowiedzieli się, że choroba szerzy się drogą kropelkową, a jej objawami są: wysoka gorączka, sztywność karku, wymioty, światłowstręt, drgawki i wybroczyny. Uczniom uświadomiono, że podstawową i najskuteczniejszą metodą zapobiegania tej chorobie jest immunoprofilaktyka czynna polegająca na stosowaniu szczepień ochronnych.

Spotkanie przeprowadziła pielęgniarka szkolna, pani Teresa Jacaszek.

Stop dla meningokoków

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych ,,Nie dla meningokoków” odbyły się zajęcia dla uczniów Ośrodka, które przeprowadziła pielęgniarka szkolna, pani Teresa Jacaszek.
Dnia 11 stycznia 2016 roku uczniowie szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy podpisywali zdaniami obrazki o tematyce promującej zdrowie, a najmłodsi wykonali malowanki tematyczne. Prace wyeksponowano na gazetkach szkolnych.
W dniach 13-14 stycznia 2016 roku miały miejsce zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów i zasadniczej szkoły zawodowej. Młodzież na indywidualnych kartach pracy rozwiązywała test na zasadzie: prawda czy fałsz. Wynik przeprowadzonego testu jest bardzo zadawalający, bo, aż 93% uczniów wykonała zadanie prawidłowo, co oznacza, że wiedza dotycząca zakażeń meningokokowych jest bardzo dobra.

ROK SZKOLNY 2014/2015

Wiem jak zapobiec zakażeniu Meningokokami

W dniach 8-20 stycznia 2015 roku odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące metod zapobiegania zakażeniu meningokokami pt.„ Bezpieczne zachowania barierą dla meningokoków”. Wzięli w nich udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, zawodowej i przysposabiającej do pracy.
Wyświetlona prezentacja multimedialna zawierała następujące informacje:

  • za zachorowania na chorobę meningokokową odpowiadają bakterie,
  • zakażenie najczęściej rozprzestrzenia się drogą kropelkową w czasie bezpośredniego kontaktu z zakażoną osoba ( chorym lub nosicielem),
  • choroba ma ciężki przebieg, może skończyć się zgonem lub pozostawić stałe następstwa, dlatego tak znaczącą rolę odgrywa stan posiadanej wiedzy,
  • istnieje możliwość skutecznej profilaktyki zakażeń meningokokami grupy C m. in. poprzez szczepienia ochronne.
  • w obecnej sytuacji epidemiologicznej szczepienia są jak najbardziej uzasadnione, gdyż zapobiegają nie tylko Inwazyjnej Chorobie Meningokokowej, ale także nosicielstwu.

Na zakończenie zajęć uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie zdobytej wiedzy uzupełnili kartę pracy, wskazując, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Dzieci klas młodszych pokolorowały malowanki.
Zajęcia przygotowała i przeprowadził pielęgniarka szkolna Teresa Jacaszek.