Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu

ROK SZKOLNY 2022/2023

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W Polsce obchodzony jest od 1991 roku, a więc już od 31 lat. Nasz Ośrodek jak co roku aktywnie uczestniczył w obchodach tego ważnego dnia, szczegółowo przedstawiając i omawiając zdrowotne, społeczne oraz ekonomiczne skutki palenia tytoniu. Spotkanie warsztatowe miało na celu nie tyko uświadomienie uczniom wpływu tytoniu jako środka uzależniającego na życie człowieka oraz przygotowanie ich do świadomych wyborów dotyczących własnego życia, ale także zwrócenie uwagi na fakt, że osoby niepalące (w tym dzieci) mają prawo do przebywania w przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego, bez narażania się na tzw. bierne palenie. Koordynatorzy programu Pani Anna Frątczak i Pani Karolina Piwowarska przypomniały zgromadzonej młodzieży o licznych, trujących i rakotwórczych substancjach wykorzystywanych do produkcji papierosów. Pokrótce, we wspólnej dyskusji omówiono także szkodliwe działanie palenia tytoniu, wspomniano, iż toksyczne substancje wchłonięte do krwiobiegu rozprowadzane są po całym organizmie i wywierają szkodliwy wpływ na wszystkie jego funkcje. Następnie uwaga dzieci skupiona została na kilkuminutowej prezentacji, która w bardzo prosty i przystępny sposób omawiała ważne kwestie związane z paleniem papierosów oraz wyjaśniała co dzieje się z organizmem człowieka, gdy zdecyduje się zerwać z nałogiem by uwolnić się od nikotyny. Kształtowanie postawy sprzyjającej podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z uzależnieniem od nikotyny to kolejny cel, który przyświecał pracy w grupach. Zadanie praktyczne, które stało przed uczestnikami warsztatów wymagało wspólnej pracy nad stworzeniem Kodeksu Osoby Niepalącej, która przez wiele długich lat mogłaby cieszyć się zdrowiem i wolnością od dymu tytoniowego. Stworzenie ważnych zasad, które powinny przyświecać każdemu człowiekowi nie było zadaniem trudnym, wręcz przeciwnie uczniowie doskonale poradzili sobie z wybraniem odpowiednich haseł, które stały się częścią ich kodeksu. Uczniowie zdają sobie sprawę, iż uzależnienie od tytoniu pogarsza jakość życia, powodując liczne choroby, wiedzą również gdzie mogą zgłosić się osoby, które potrzebują pomocy w rzuceniu palenia. Całe tegoroczne warsztaty antynikotynowe zakończyło wspólnie wykonane zdjęcie, które niosło ze sobą arcyważne przesłanie, a mianowicie, iż „Palenie tytoniu szkodzi zdrowiu”.

ROK SZKOLNY 2019/2020

Światowy Dzień bez Tytoniu

 „Ochrona młodzieży przed manipulacjami przemysłu tytoniowego” – to hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia bez Tytoniu. W ramach obchodów tego dnia zachęciliśmy uczniów naszej szkoły i rodziców do  abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu. Prosiliśmy o zapoznanie się z informacjami przesłanymi przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz opracowanymi przez nauczycieli materiałami edukacyjnymi, które dotyczyły szkodliwości palenia papierosów. Informacje zostały przesłane do uczniów drogą mailową oraz umieszczone na stronie internetowej placówki.

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia pod hasłem „Nie toń w nikotynie”

W dniu 21 listopada 2019 roku w ramach obchodów „Światowego Dnia Rzucania Palenia” odbyły się zajęcia warsztatowe pod hasłem „Nie toń w nikotynie”. Celem zajęć było uświadomienie uczniom negatywnego wpływu nikotyny na zdrowie człowieka oraz uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu tytoniowego związanego z biernym paleniem. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia były skierowane do wszystkich uczniów Ośrodka i odbyły się w dwóch grupach wiekowych.
Pierwszą grupą byli uczniowie szkoły podstawowej, dla których zajęcia rozpoczęły się od krótkiego wstępu oraz przytoczenia historii obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia. Następnie prowadząca omówiła budowę ludzkiego organizmu demonstrując go na kolorowych planszach. Poruszono również zagadnienia dotyczące skutków palenia papierosów. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie tematyką, chętnie dzielili się posiadaną wiedzą oraz wymienili choroby odtytoniowe, jako następstwo czynnego i biernego palenia.
Kolejnym punktem obchodów było wykonanie pracy plastyczno – technicznej. Każde dziecko otrzymało rysunek przedstawiający postać człowieka oraz jego najważniejsze narządy wewnętrzne. Zadanie polegało na rozpoznaniu i odpowiednim rozmieszczeniu narządów na planszy. Po zakończonym zadaniu uczniowie prezentowali efekty swojej pracy. Następnie z pośród różnych narządów narażonych na działanie szkodliwych substancji dymu tytoniowego młodzież wybierała dowolny organ wewnętrzny, który został pokolorowany pastelami dobierając jednocześnie jego odpowiednią barwę. Wykonane prace przywieszone zostały na głównej tablicy pod hasłem „Nie toń w nikotynie”.
Drugą grupę uczestników zajęć warsztatowych stanowiła młodzież szkoły przysposabiającej do pracy, która pracując w dwóch zespołach miała za zadanie stworzyć plakaty pod hasłem: „Palę papierosy” i „Nie palę papierosów”. Spośród przygotowanych i rozsypanych zdań uczniowie wybierali właściwe hasła, które następnie przyporządkowywali do swoich plakatów. Materiał tekstowy z którym przyszło się im zmierzyć w pełni określał stan zdrowego organizmu ludzkiego oraz organizmu, który pod wpływem palenia tytoniu uległ wyniszczeniu. Młodzież z dużym zaangażowaniem i dokładnością wykonała zadanie, które na zakończenie warsztatów zostało przez nich zaprezentowane.
Koordynatorzy obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia pani Karolina Piwowarska i Anna Frątczak poprzez podjęte działania chciały pokazać młodym ludziom, że nie warto sięgać po pierwszego papierosa i wpadać w sidła nałogu, który w sposób znaczący mogą wpłynąć na ich życie.

ROK SZKOLNY 2018/2019

Światowy dzień bez Tytoniu
Dnia 30 maja 2019r. w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia antynikotynowe poświęcone obchodom Światowego Dnia Bez Tytoniu pod hasłem „Tytoń i zdrowie płuc”.
Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca człowieka, począwszy od chorób układu oddechowego, a skończywszy na chorobach nowotworowych. Problem palenia papierosów wśród młodych ludzi jest ciągle aktualny. Niestety zaczynają oni eksperymentować już w bardzo młodym wieku, dlatego też obchody Dnia bez Tytoniu  koordynatorzy programów antynikotynowych rozpoczęli pogadanką z uczniami oraz podsumowaniem wszystkich działań zrealizowanych w bieżącym roku szkolnym, a dotyczących oczywiście zapobiegania nałogowi nikotynowemu wśród młodzieży szkolnej. Metodą burzy mózgów wyliczano choroby od tytoniowe, które w negatywny sposób oddziałują na ludzki organizm. Dzięki przygotowanym zdjęciom można było naocznie zobaczyć jak wyglądają niektóre choroby spowodowane paleniem. Następnie uczniowie obejrzeli kilkunastominutowy filmik pod tytułem „Nie spal się na starcie”, który ukazuje problemy, z jakimi muszą borykać się nałogowi palacze, takie jak: utrata zdrowia, zła kondycja czy negatywny wpływ na otoczenie. Film był swoistego rodzaju apelem do młodych ludzi ukazującym, że papierosy są substancją silnie uzależniającą mogącą zniszczyć nie tylko zdrowie, ale również marzenia i talenty. Poprzez edukacyjny film i podejmowane w ciągu całego roku szkolnego działania antynikotynowe koordynatorzy programów: pani Karolina Piwowarska, Anna Frątczak i Anna Frankowska uświadomiły młodym ludziom, że nie warto sięgać po pierwszego papierosa i wpadać w sidła nałogu, który może w sposób znaczący wpłynąć na ich zdrowie i życie.

Zajęcia integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Dnia 30 maja 2019 roku uczniowie naszego Ośrodka wraz z koordynatorami programów antynikotynowych: panią Karoliną Piwowarską, panią Anną Frątczak i panią Anną Frankowską udali się na spotkanie integracyjne do Zespołu Szkół Technicznych w Turku.  
Celem warsztatów było uświadomienie uczniom negatywnego wpływu nikotyny na zdrowie człowieka oraz konsekwencji w postaci wywołanych chorób. Na wstępie miała miejsce krótka pogadanka i powitanie wszystkich uczestników, którzy następnie pracowali w czteroosobowych zespołach. Pierwsze zadanie polegało na dopasowaniu nazwy związku chemicznego występującego w papierosach do jego definicji, zastosowania w przemyśle chemicznym oraz chorób jakie powoduje. Drugim zadaniem była praca z szablonem człowieka, gdzie należało wpisać choroby, które atakują poszczególne organy i narządy, określając ich lokalizację i umieszczając nazwy na szablonie. Następnym etapem zajęć było przyklejenie szablonu płuc na brystolu oraz wyszukanie w Internecie informacji jakie choroby są związane tylko z układem oddechowym i chorobami płuc. Po każdym zadaniu wykonanym w grupach następowała wspólna dyskusja, prezentowanie i porównywanie odpowiedzi. Kolejną częścią warsztatów był quiz, w którym uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące statystyk palenia. Ostatnie zadanie polegało na ułożeniu puzzli przedstawiających obrazek z hasłem „zakaz palenia”.
Podsumowaniem warsztatów była dyskusja na temat narażania swojego życia i zdrowia przez nałóg palenia oraz spojrzenie przez wzgląd ekonomiczny. Organizatorom dziękujemy za możliwość udziału w pouczających zajęciach.
 
 

Bierne palenie papierosów

W dniu 27 maja 2019 roku odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Bierne palenie papierosów” dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, których celem było uświadomienie konsekwencji związanych z paleniem papierosów oraz zwrócenie uwagi na moralny aspekt palenia papierosów w obecności osób niepalących. Spotkanie rozpoczęła wspólna rozmowa dotycząca palenia papierosów, w której uczniowie mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na kilka pytań: Dlaczego niektórzy ludzie palą papierosy?, Czy w waszych domach pali się papierosy?, Czym jest bierne palenie?, Jak chronić niepalących przed paleniem biernym?. Uczniowie wykazywali zainteresowanie poruszaną tematyką i aktywnie uczestniczyli w dyskusji. W dalszej części spotkania uczniowie zostali zapoznani z Ustawą antynikotynową o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, sposobami i metodami ochrony niepalących przed palącymi. Kolejnym etapem zajęć było wykonanie przez uczniów plakatów pt. „Skutki biernego palenia papierosów”, „Korzyści płynące z niepalenia, promowanie zdrowego trybu życia”. Po zakończeniu zadania liderzy poszczególnych grup prezentowali wykonane prace. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zdobytej wiedzy. Uczniowie zostali, uświadomieni, że bierne palenie tytoniu jest bardzo szkodliwe dla zdrowia.
Zajęcia zorganizowała i przeprowadziła koordynator Anna Frątczak.

Wpływ palenia papierosów na organizm człowieka

Dnia 2 stycznia 2019 roku odbyły się zajęcia warsztatowe pod hasłem: „Wpływ palenia papierosów na organizm człowieka”. Zajęcia skierowane były do uczniów klas szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły zawodowej. Głównym celem zajęć było wykształcenie postaw zobowiązujących się do niepalenia i ponoszenia odpowiedzialności za własne zdrowie.
Spotkanie rozpoczęła koordynator programu, która wprowadziła uczniów w profilaktykę uzależnień. Przedstawiła również uczniom kilka układów ludzkiego ciała oraz ich podstawowe funkcje. Następnie uczniowie wymieniali narządy wchodzące w skład każdego z układów. Kolejny etapem zajęć było zapoznanie uczniów z planszą pt. „Wpływ składników dymu tytoniowego na organizm człowieka”. Chętni uczniowie odczytywali nazwy składników dymu tytoniowego oraz ich niebezpieczną zawartość. Prowadząca zwróciła uwagę na zagrożenia dla zdrowia wynikające z tzw. „biernego palenia”. W dalszej części spotkania uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda grupa otrzymała plansze z układem ludzkiego ciała oraz karteczki na których były umieszczone informacje wskazujące zagrożenia i niebezpieczeństwa w odniesieniu do układu oddechowego, krwionośnego, pokarmowego i nerwowego. Zadaniem uczniów było wyszukanie odpowiednich informacji i prawidłowe umieszczenie ich na planszy. Po skończeniu zadania przedstawiciele grup zaprezentowali efekty pracy.
Na zakończenie uczniowie kolorowali rysunki, wyszczególniając każdą z tych części organizmu, na którą negatywnie wpływają składniki dymu tytoniowego. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wiedzy. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie i zaangażowanie. Zajęcia zwiększyły wiedzę uczniów dotyczącą zagrożeń wynikających z palenia papierosów.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez koordynatora programu panią Annę Frątczak.
 

Światowy Dzień Rzucania Palenia pod hasłem „Włącz myślenie – RZUĆ PALENIE”

W dniu 15 listopada 2018 roku w ramach obchodów „Światowego Dnia Rzucania Palenia” w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia pod hasłem „Włącz myślenie – rzuć PALENIE”. Celem zajęć było poszerzenie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego powstającego podczas palenia papierosów, a także wykształcenie w sobie postawy antynikotynowej. Zajęcia miały charakter nie tylko informacyjny, ale przede wszystkim warsztatowo – zadaniowy. Na wstępie uczniowie wysłuchali kilku najważniejszych informacji dotyczących składu dymu tytoniowego, po czym przystąpili do części praktycznej, która polegała na wykonaniu kartonowego papierosa. Rozważając skutki palenia papierosów uczestnicy zajęć wybierali spośród przygotowanych „mini papierosów” zapisane choroby wywołane przez nadużywanie tytoniu i umieszczali je na samodzielnie wykonanym papierosie. W dalszej części spotkania uruchamiając swoje zmysły uczniowie mając zasłonięte oczy porównywali węchem różne zapachy, między innymi: perfumy, mydło, odświeżacz powietrza, pasta do butów z zapachem niedopałków papierosów znajdujących się w popielniczce. Podczas wykonywania zadania jego uczestnicy pokazywali gestem i mimiką swoje samopoczucie w momencie wąchania zapachów przyjemnych i niemiłych. Zadaniem wieńczącym warsztaty było rozpoznanie i uporządkowanie uczuć, jakie mogą towarzyszyć osobie podejmującej trud rzucania papierosów. Podsumowując koordynatorzy dokonali ewaluacji zajęć, podczas której uczniowie wyrażali w jakim stopniu według nich palenie papierosów jest szkodliwe.
Organizatorami spotkania były: pani Karolina Piwowarska, pani Anna Frątczak, pani Anna Frankowska.

ROK SZKOLNY 2017/2018

Światowy Dzień bez Tytoniu

W dniu 30 maja 2018 roku w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu odbyły się zajęcia pod hasłem „Tytoń i choroby serca”, których głównym celem było propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom serca.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania programów antynikotynowych: „Nie pal, przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”. Koordynatorzy programów omówili realizowane w bieżącym roku działania i usystematyzowali wiedzę dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu.

Następnie wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Jak działa ludzkie serce”, z której dowiedzieli się jak pracuje serce oraz poznali czynniki ryzyka, takie jak: nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu lub niska aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość, podwyższony poziom cholesterolu we krwi, nadciśnienie, palenie tytoniu, cukrzyca, picie alkoholu, używanie narkotyków lub dopalaczy, nadmierny i długotrwały stres. Prowadzący zwrócili uwagę na to, że czynniki ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby serca i układu krążenia, ale można je kontrolować, zmieniać lub eliminować.

W dalszej części spotkania szkolna pielęgniarka, pani Teresa Jacaszek zapoznała uczniów z budową serca oraz omówiła funkcjonowanie układu krążenia. Podkreśliła, że serce jest bardzo ważnym narządem, bez którego nikt z nas nie mógłby żyć – jest ono „silnikiem” ludzkiego organizmu, o który muszą dbać już od najmłodszych lat. Pani Teresa przeprowadziła również z dziećmi ćwiczenia polegające na mierzeniu tętna. Uczniowie odszukiwali tętno na swojej szyi lub nadgarstku, a nauczyciele mierzyli czas za pomocą stopera. Następnie pomiar powtarzano po wykonaniu przysiadów i wyjaśniono przyczynę powstania różnicy pomiędzy pomiarami. Dzieci również miały do dyspozycji stetoskopy, przez które mogły posłuchać bicia swoje serca oraz serca kolegi.

Kolejny etapem było przedstawienie na tablicach dwóch serc – smutnego i wesołego. Miało to na celu pokazanie co lubi, a czego nie lubi nasze serce. Zadaniem uczniów było zdefiniowanie i określenie postawy człowieka na jego zdrowie w oparciu o załączone karteczki z czynnikami ryzyka oraz czynnikami sprzyjającymi zdrowemu sercu.

Na zakończenie zajęć dzieci i młodzież rozwiązywały w grupach krzyżówkę antynikotynową, której głównym hasłem było: „Zdrowe serce”.

Uciekaj od nałogu

W dniu 17 maja 2018 roku odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom konsekwencji związanych z paleniem papierosów.

Na początku spotkania prowadząca przedstawiła negatywne skutki palenia papierosów, a uczniowie wymienili choroby na jakie narażone są osoby palące papierosy.

Następnie wszyscy mieli za zadanie przedstawić na arkuszach papieru w formie graficznej sylwetkę palacza oraz sylwetkę osoby niepalącej. Kolejnym zadaniem było wykonanie przez każdego uczestnika zajęć papierowego pudełka – antyreklamy paczki papierosów. Uczniowie wyszukiwali odpowiednie napisy z rozsypanki wyrazowej i umieszczali na opakowaniu. Pojawiały się na nich nie tylko napisy, ale również rysunki.

Dalsza część zajęć to konkursy. Pierwszy został przeprowadzony przez pielęgniarkę szkolną i miał na celu badanie pojemności płuc. Uczniowie dmuchali powietrze do balonów na czas, przez co wentylowali płuca i dotleniali cały organizmu. Jedną z form dobrej wentylacji płuc był także śmiech, który wystąpił u dzieci podczas nadmuchiwania balonów. Pani pielęgniarka podsumowując konkurs stwierdziła, ze mniejsza objętość płuc często występuje u osób palących papierosy.

Następna zabawa konkursowa to rzucanie wykonanymi paczkami papierosów do kosza na śmieci z pewnej odległości. Zabawa ta wyzwoliła dużo radości u uczniów i jednocześnie uświadomiła korzyści płynące z niepalenia papierosów.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zdobytej wiedzy przez prowadzącą i podziękowaniem uczniom za aktywny udział. Przeprowadzone zajęcia zwiększyły wiedzę uczniów dotyczącą szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia przeprowadziła koordynator programu pani Anna Frątczak.

Zajęcia integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Dnia 9 maja 2018 roku w ramach programów antynikotynowych realizowanych w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku.

Tegoroczne zajęcia warsztatowe odbyły się pod hasłem „W sieci uzależnienia”, których celem było zapoznanie młodzieży z definicją uzależnienia oraz uświadomienie wpływu nikotyny na życie człowieka. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawiającej szkodliwe skutki i następstwa związane z paleniem papierosów.

Następnie młodzież miała za zadanie zapisać na promieniach słońca skojarzenia związane z uzależnieniem. Uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy, czego wynikiem było wspólne stworzenie definicji uzależnienia.

Portret osoby uzależnionej to kolejne zadanie, jakie mieli do wykonania w formie grupowej uczestnicy warsztatów antynikotynowych. Tworzenie portretu psychologicznego osoby palącej papierosy z uwzględnieniem cech wewnętrznych i zewnętrznych wyzwolił wśród uczniów duże zainteresowanie, które zaowocowało licznymi oryginalnymi pomysłami. Byli oni świadomi zagrożeń i skutków, jakie niesie uzależnienie od nikotyny.

W części końcowej organizatorzy pani Karolina Piwowarska, pani Anna Frątczak i pani Anna Frankowska dokonały podsumowania wiadomości dotyczących szkodliwych następstw palenia papierosów oraz podziękowały za aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia warsztatowe- Papieros – wróg, czy przyjaciel?

Dnia 18 grudnia 2017 roku odbyły się zajęcia warsztatowe, w których wzięli udział uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Celem zajęć było zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego oraz kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich. Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki, a następnie uczniowie wypowiadali się na następujące pytania: Dlaczego dzieciaki sięgają po papierosy i zaczynają palić? Jaką mają korzyść z palenia? Co tracą paląc papierosy? Papieros – wróg, czy przyjaciel?

W kolejnej części uczniowie pracowali warsztatowo w dwóch grupach, a ich zadaniem było wykonanie plakatu pt. „Co palacz puszcza z dymem?” oraz anty-opakowania dla papierosów. Uczniowie prezentowali swoje prace, a prowadząca kierowała rozmową, o czym mówi plakat i antyreklama oraz czego nie mówi. Praca w grupach cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dalsze działanie polegało na układaniu haseł z rozsypanek wyrazowych o zdrowiu i zagrożeniach wynikających z palenia papierosów. Uczniowie wyklejali także układanki obrazkowe oraz puzzle związane z tematem zajęć.

Podsumowaniem zajęć warsztatowych było losowanie pytań.  Każdy uczestnik losował pytanie, wyszukiwał prawidłową odpowiedź na rozrzuconych karteczkach oraz umieszczał je na tablicy. Wszystkie odpowiedzi uczniów były poprawne.

Uczniowie zapamiętali wiele informacji prezentowanych podczas zajęć. Sami wypracowali dużo ciekawych wniosków. Zgodnie i stanowczo stwierdzili, że nie warto palić, a papieros to wróg.

Spotkanie zaplanowała i przeprowadziła szkolna koordynator programu Anna Frątczak.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Dnia 16 listopada 2017 roku obchodziliśmy w naszym Ośrodku Światowy Dzień Rzucania Palenia. Spotkanie rozpoczęli koordynatorzy programów antynikotynowych, którzy przedstawili historię obchodów święta zarówno w Polsce, jak i na świecie. Celem obchodów było ukazanie negatywnych skutków palenia tytoniu wpływających na organizm człowieka. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia były skierowane do wszystkich uczniów Ośrodka.

Spotkanie rozpoczęło się od podania tematu zajęć oraz omówienia zagadnienia dotyczącego składu papierosa. Uczniowie wykazali się sporą znajomością tematu i prawidłowo definiowali składniki dymu tytoniowego. Dalsza cześć spotkania to poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Co to jest papieros?, Co to jest nałóg?, Co to jest uzależnienie? Zadanie to nie sprawiło uczniom większego kłopotu, wypadli bardzo dobrze i udzielali wielu poprawnych odpowiedzi.

Kolejnym punktem spotkania było stworzenie przez uczniów modelu płuc wolnych od dymu tytoniowego. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na dwie grupy, młodszą i starszą. Każdy miał za zadanie wykonać model płuc, a więc połączyć poszczególne elementy zgodnie z przestawionym wzorem. Młodsi uczniowie wykonywali mini płuca, natomiast starsza grupa miała za zadanie przedstawić na arkuszach papieru w formie graficznej inne narządy człowieka narażone na skutki dymu tytoniowego, tj. serce, wątrobę i jelita. Po stworzeniu modelu płuc uczniowie dmuchając w słomki napełniali balony i foliowe woreczki powietrzem, ukazując w ten sposób prawidłową i ciężką pracę zdrowych płuc. Zadanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i przebiegało w radosnej atmosferze. Stworzony model pozwolił uczestnikom zajęć dostrzec i realnie ocenić ważność zdrowych płuc,  nieobciążonych trującymi substancjami będącymi częścią dymu tytoniowego.

Jak walczyć z nałogiem? – to ostatnie zadanie warsztatowe postawione przed uczestnikami spotkania. Uczniowie wybierali prawidłowe odpowiedzi zapisane na karteczkach i umieszczali na tablicy pod hasłami: Dlaczego warto walczyć z nałogiem? Dlaczego nie warto walczyć z nałogiem? Również podczas tego zadania uczestnicy wypadli bardzo dobrze i wykazali się dużą znajomością tematu. Przeprowadzone zajęcia warsztatowe z pewnością zwiększyły wiedzę uczniów dotyczącą szkodliwości palenia papierosów.

Na zakończenie koordynatorzy programów antynikotynowych podsumowali obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia, dziękując jednocześnie za aktywny udział uczniów w zajęciach.

Organizatorkami Światowego Dnia Rzucania Palenia byli koordynatorzy programów antynikotynowych: pani Karolina Piwowarska, pani Anna Frątczak oraz pani Anna Frankowska.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Światowy Dzień bez Tytoniu

Dnia 31 maja 2017 roku obchodziliśmy w naszym Ośrodku Światowy Dzień bez Tytoniu. Celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu oraz utrwalenie posiadanej wiedzy na temat skutków palenia tytoniu.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania programów antynikotynowych: „Nie pal, przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”. Koordynatorzy tych programów omówili działania jakie były zrealizowane w trakcie całego roku szkolnego. W kilku zdaniach omówiona została także gazetka przygotowana przez organizatorów zawierająca materiały dotyczące składu dymu tytoniowego.

Następnie uczestników spotkania podzielono na trzy grupy. Dwie z grup otrzymały naklejki, jedna z napisem „tak”, druga z napisem „nie”, a trzecia grupa wspierała swoich kolegów, podpowiadając im oraz podejmując wspólne decyzje. Uczniowie z oznaczonych grup otrzymali koperty, w których znajdowały się wiadomości dotyczące palenia. Każda z grup miała za zadanie dopasować niniejsze kartki do naklejek znajdujących się na swoich koszulkach. Po wybraniu właściwych odpowiedzi przedstawiciel każdej z grup odczytywał wybrane wspólnie odpowiedzi. „Biało na czarnym” to kolejne zadanie postawione przed uczestnikami spotkania. Każda grupa otrzymała czarny brystol i kredę, na których należało zapisać prawidłowe odpowiedzi. Pierwsza grupa miała wypisać przyczyny palenia, druga skutki palenia, a trzecia sposoby dzięki, którym można rzucić palenie tytoniu. Zabawa z kredą wyzwoliła dużo radości. Ostatnim zadaniem z jakim zmagali się uczniowie były „łamigłówkowe zabawy”. Należało ułożyć hasła z rozsypanki wyrazowej i przykleić na szarym arkuszu papieru. Tu liczyło się skupienie oraz współpraca w grupie. Wszystkie ułożone przez uczniów hasła były prawidłowe.

Organizatorkami Światowego Dnia bez Tytoniu były nauczycielki: Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska, Anna Frątczak – koordynatorki programów antynikotynowych.

Invalid Displayed Gallery

Zajęcia warsztatowe

z Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku

Dnia 8 i 9 maja 2017 roku w naszym Ośrodku odbyły się dwa spotkania z pracownikami Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku, których celem nadrzędnym było bliższe poznanie się uczestników, ich integracja, jak również zapoznanie się z  czynnikami chroniącymi przed uzależnieniem. Uczniowie podzieleni na dwie grupy, w ciągu dwóch dni uczestniczyli w zajęciach warsztatowych przygotowanych w ramach współpracy z koordynatorkami szkolnych programów antynikotynowych.

Ćwiczenie „Jestem…” przeprowadzone przez panią Wiolettę Kurzawę i panią Małgorzatę Gębalską stanowiło wstęp do dyskusji o skutkach uzależnienia w życiu młodego człowieka. Uczniowie podczas zadania wybierali sobie jedno lub dwa zdjęcia przedstawiające różne sytuacje, przedmioty, zachowania. Następnie przedstawiając się z imienia mówili o swoim sposobie spędzania czasu wolnego oraz omawiali zdjęcie, które dla siebie wybrali. Prezentowali w ten sposób swoje mocne strony, które mogą pomóc im w walce z nałogiem oraz wskazać skuteczne sposoby unikania nikotyny oraz używek.

Dalsza cześć spotkania przerodziła się w dyskusję na temat tego, co się może zmienić w moim życiu, kiedy wpadnę w nałóg palenia papierosów i gdy zacznę używać substancji psychoaktywnych. Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie: W czym mogą mi pomóc moje mocne strony omawiane w zadaniu „Jestem…?” Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w rozmowie, pytaniom nie było końca, a odpowiedzi jakich im udzielono na pewno pozostawią wiele do myślenia.

Na zakończenie warsztatów pani Karolina Piwowarska wraz z panią Anną Mikołajczyk i panią Anną Frątczak przeprowadziły zabawę pod hasłem „Prawda, czy fałsz”, która polegała na udzieleniu poprawnej odpowiedz na zadawane pytania o tematyce antynikotynowej. Po krótkim zastanowieniu się nad odpowiedzią uczniowie poprzez podniesienie właściwego napisu udzielali poprawnej odpowiedzi. Zabawa ta stanowiła swoistego rodzaju podsumowanie zdobytej wiedzy na temat szkodliwości palenie nikotyny na organizm ludzki. Uczestnicy wypadli bardzo dobrze podczas tego zadania wykazując się sporą znajomością tematu i udzielając tym samym wielu poprawnych odpowiedzi. Panie prowadzące spotkanie podziękowały uczniom za zaangażowanie i udział w zajęciach.

Invalid Displayed Gallery

Spotkanie integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

 Dnia 28 marca 2017 roku uczniowie naszej placówki oraz koordynatorzy programów antynikotynowych: „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Program ograniczający zdrowotne następstwa palenia tytoniu” wzięli udział w warsztatach integracyjnych, które miały miejsce w Zespole Szkół Technicznych w Turku.

Celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów  na temat  zagrożeń i szkodliwego wpływu palenia na organizm człowieka. Spotkanie rozpoczęło się od podania tematu zajęć warsztatowych oraz celów jakie będą realizowane. Następnie uczniowie zostali podzieleni na kilka grup. Każda grupa otrzymała duży kolorowy karton oraz kopertę z zestawem kolorowych kartek. Na jednych karteczkach zapisane były nazwy substancji występujących w dymie tytoniowym, na drugich krótki opis związku chemicznego i co on powoduje. Zadaniem uczniów było prawidłowe połączenie tych informacji. Następnie uczniowie mieli stworzyć plakat. Na kartonie rysowali schemat papierosa i przyklejali  kolorowe karteczki. Zadanie to wymagało bardzo dokładnego przeanalizowania treści i dopasowania ich. Uczniowie chętnie pracowali, wszystkie odpowiedzi były poprawne.

W dalszej części zajęć uczniowie w grupach układali hasła antynikotynowe z rozsypanek wyrazowych. To zadanie też wymagało przemyślenia i logicznego ułożenia. Po zakończeniu liderzy poszczególnych grup prezentowali na forum poprawnie ułożone hasła, które zostały umieszczone na plakatach.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zdobytej wiedzy. Uczniowie od samego początku zajęć wykazywali duże zainteresowanie i zaangażowanie, dało się zauważyć integrację uczniów. Przeprowadzone zajęcia z pewnością zwiększyły wiedzę uczniów dotyczącą szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia przeprowadziły nauczycielki ZST Marta Mielcarek i Aleksandra Milczarek we współpracy z koordynatorami programów Anną Mikołajczyk, Karoliną Piwowarską i Anną Frątczak.

Invalid Displayed Gallery

„Sposoby i metody ochrony niepalących przed palącymi”

W dniu 29 marca 2017 roku  odbyły się zajęcia na temat: „Sposoby i metody ochrony niepalących przed palącymi”. Celem zajęć było uświadomienie zagrożeń wynikających z palenia papierosów oraz zwrócenie uwagi na moralny aspekt palenia papierosów w obecności osób niepalących.

Zajęcia rozpoczęły się pogadanką na temat istoty i skutków palenia biernego oraz praw osób palących i niepalących. Następnie uczniowie zostali zapoznani z tekstem Ustawy Antynikotynowej o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W dalszej części spotkania zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe. Uczniowie wykonywali projekt ulotki zniechęcającej do palenia papierosów oraz projekt paczki papierosów zawierającej informacje zniechęcające do kupna papierosów. Po wykonaniu zadania najciekawsze prace zostały umieszczone na dużym kartonie.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zdobytej wiedzy oraz dyskusją na temat „Palić papierosy, czy nie palić?”. Wszyscy uczestnicy wyrazili swoje zdanie i jednogłośnie stwierdzili, że nie warto palić. Treści poruszone podczas zajęć pozwoliły zrozumieć, jak bardzo negatywny wpływ na zdrowie ma palenie papierosów. Wszyscy uczniowie otrzymali tekst Ustawy Antynikotynowej.

Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez koordynatora programu antynikotynowego panią Annę Frątczak.

 

Zajęcia warsztatowe pt. „Palenie nie jest modne”

 Dnia 21 grudnia 2016 roku odbyły się zajęcia warsztatowe na temat „Palenie nie jest modne”, dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Celem zajęć było zwiększenie wiedzy uczniów  na temat  zagrożeń dla zdrowia wynikających z palenia papierosów. Zajęcia rozpoczęły się rozmową na temat szkodliwości palenia papierosów oraz przebiegu procesu uzależnienia od nikotyny. Następnie uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Każda grupa miała za zadanie opracowanie jednej fazy uzależnienia od papierosów. Po zakończeniu zadania liderzy poszczególnych grup prezentowali na forum opracowany materiał. Szkody, jakie czyni nikotyna w naszym organizmie to drugie zadanie postawione zgromadzonym uczniom Ośrodka. Chętni uczniowie wymieniali szkody oraz odczytywali zawarte na planszy informacje, wskazując na zagrożenia i niebezpieczeństwa  w odniesieniu do układu krwionośnego, pokarmowego, oddechowego  i nerwowego.

Następnie koordynator poprosił, aby uczniowie wskazali na te cechy charakteru, które pozwolą się im ustrzec od nałogu. Uczniowie zapisywali propozycje na tablicy, np.: stanowczość, upór, znajomość wiedzy itp. Kolejnym zadaniem dla grup było obliczanie, ile tygodniowo, miesięcznie i rocznie wydaje człowiek, który pali jedną paczkę papierosów. W rozwiązaniu tego zadania pomocne były materiały przygotowane wcześniej przez koordynatora programu antynikotynowego. Ostatnim punktem spotkania było wykonanie przez uczniów ciekawych plakatów promujących życie bez papierosa.

Praca w grupach cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na zajęciach panowała miła i życzliwa atmosfera. Uczniowie wykazywali zainteresowanie poruszaną na spotkaniu tematyką, zadawali pytania i aktywnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, które niewątpliwie posłużyły wzmocnieniu  postaw zobowiązujących do niepalenia.

Spotkanie zaplanowała i przeprowadziła szkolna koordynator Programu Ograniczającego Zdrowotne Następstwa Palenia Tytoniu, pani Anna Frątczak.

Invalid Displayed Gallery

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku

Szkolenie: „Młodzi Liderzy Zdrowia kontra tytoń”

 W dniu 23 listopada 2016 roku uczennice gimnazjum, tj. Nikola Sobierajska i Klaudia Wróblewska wraz z opiekunem panią Karoliną Piwowarską udały się do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Turku, gdzie w ramach Programu Ograniczającego Szkodliwe Następstwa Palenia Tytoniu przeprowadzone zostało szkolenie dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu profilaktyki antynikotynowej pod hasłem „Młodzi Liderzy Zdrowia kontra tytoń”. Podjęte działanie miało na celu podniesienie wiedzy o negatywnych skutkach biernego i czynnego palenia oraz miało wskazać korzyści płynące z życia wolnego od dymu tytoniowego. Młodzież uczestnicząca w tegorocznych warsztatach po zapoznaniu się z prezentacją multimedialną miała szansę zaprezentować zdobytą wiedzę w konkursie przeprowadzonym podczas spotkania, jak również rozwiązując test tematyczny.

Po zakończeniu szkolenia każdy ze świeżo upieczonych liderów otrzymał podziękowanie za udział w warsztatach oraz odebrał certyfikat poświadczający zdobyte kwalifikacje. Od tej chwili zadaniem gimnazjalistów jest przekazywanie tej wiedzy rówieśnikom i zachęcanie ich do zachowań asertywnych pozwalających żyć bez nałogu.

 

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

„Gdy nie będziesz palić życie ocalisz” tak brzmiało tegoroczne hasło Światowego Dnia Rzucania Palenia, który obchodzony był 17 listopada 2016r w naszym Ośrodku.

Celem obchodów jak każdego roku było ukazanie negatywnych skutków palenia tytoniu oraz zachęcanie do nie sięgania po używkę, jaką jest tytoń. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia były skierowane do wszystkich uczniów Ośrodka i odbywały się w dwóch grupach.

Pierwsze zajęcia warsztatowe skierowane były do uczniów Szkoły Podstawowej. Zajęcia te rozpoczęły się od krótkiego wstępu podczas, którego przytoczona została historia niniejszego dnia. Następnie prowadzące w sposób prosty omówiły skutki palenia tytoniu, w oparciu o zdjęcia zawieszone w sali. Kolejnym punktem obchodów były zajęcia plastyczno-techniczne polegające na wyklejeniu wcześniej przygotowanych ust i zębów. Tu praca odbywała się w grupach. Jedna z grup miała wykonać zęby palacza, a druga człowieka bez nałogu tytoniowego. Po zakończeniu pracy w grupach nadszedł czas, aby udzielić odpowiedzi na pytania „Czy warto palić”, „Kogo uśmiech jest ładniejszy”, „Jak należy dbać o zęby”. Uczniowie wraz z prowadzącymi odpowiedzieli na powyższe pytania i wiele innych dotyczących higieny jamy ustnej. W celu utrwalenia wiadomości dotyczących higieny jamy przeprowadzono pokaz prawidłowego szczotkowania zębów na dużych modelach przedstawiających szczękę człowieka. Pokazowi towarzyszyła piosenka pt. „Szczotka- pasta”. Następnie rozdano szczoteczki do zębów i każdy uczeń w sposób prawidłowy przeprowadził szczotkowanie zębów w szkolnej łazience.

Druga część obchodów skierowana była do uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Na początku koordynatorzy przypomnieli hasło światowego Dnia Rzucania Palenia oraz przyświecający mu cel. Następnie uczniowie mieli okazje obejrzeć trzy prezentacje multimedialne, które w sposób obrazowy i dostępny przypomniały uczniom skutki palenia tytoniu oraz mity na temat używki jaką jest tytoń. Po obejrzeniu prezentacji uczestnicy spotkania mogli sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w konkursie pt „Nikotyna Twój wróg”. Konkurs zawierał dziewięć pytań. Zadaniem ucznia było wybranie cyfry z pytaniem, udzielenie odpowiedzi, a następnie odczytanie odpowiedzi zawartych w kopertach i sprawdzenie czy ta udzielona przez siebie była właściwa. Wszystkim biorącym udział w konkursie udało odpowiedzieć się na pytania, za co zostali obdarowani skromnymi upominkami.

Na zakończenie koordynatorzy programów antynikotynowych podsumowali obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia, dziękując jednocześnie za aktywny udział.
 Organizatorami Światowego Dnia Rzucania Palenia były nauczycielki: Anna Frątczak, Anna Mikołajczyk i Karolina Piwowarska.

Invalid Displayed Gallery

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 Światowy Dzień bez Tytoniu

             Dnia 31 maja 2016 roku obchodziliśmy w naszym Ośrodku Światowy Dzień bez Tytoniu. Głównym celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu oraz utrwalenie posiadanej wiedzy na temat skutków palenia tytoniu.

            Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania programów antynikotynowych: Nie pal, przy mnie proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie i Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Koordynatorzy tych programów omówili działania jakie były zrealizowane w trakcie całego roku szkolnego. Kolejnym punktem obchodów była krzyżówka utrwalająca wiedzę o szkodliwości palenia tytoniu. Prawidłowe odpowiedzi zapisane we właściwych miejscach zostały nagrodzone breloczkiem z uśmiechniętą buzią.

            Bibułowy papieros to następne zadanie postawione przed uczniami. Polegało ono na wykonaniu papierosa z bibuły. Atrapą do jego stworzenia było dziecko wybrane przez każdą z dwóch grup. Po owinięciu bibułą na uczestników czekała druga cześć zadania, która polegała na wyszukaniu prawidłowych odpowiedzi dotyczących skutków palenia tytoniu i przyklejeniu na wykonanym papierosie. Walka grup była wyrównana, dlatego też wszyscy otrzymali nagrody.

            Ostatnim punktem spotkania były balonowe emocje. Zadaniem uczniów było nadmuchanie i związanie balona, zawiązanie go na nadgarstku, a następnie „przelanie” na balon za pośrednictwem flamastra emocji związanych z papierosami. Na balonach pojawiły się zarówno napisy jak i buźki przedstawiające smutek i złość. Aby uwolnić negatywne emocje uczniowie wypuścili balony w powietrze. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem za ogromne zaangażowanie dzieci.

            Organizatorkami Światowego Dnia bez Tytoniu były nauczycielki: Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska, Anna Frątczak – koordynatorki programów antynikotynowych.

Skutki palenia tytoniu

W dniu 24 maja 2016 roku zostały zorganizowane zajęcia pt. „Skutki palenia tytoniu” dla uczniów klas przysposabiających do pracy oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom zagrożeń i szkodliwego wpływu palenia na organizm człowieka. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnieniu podstawowych informacji o paleniu papierosów i zagrożeniach wynikających z palenia. Następnie pani pielęgniarka szkolna przedstawiła uczniom prezentację multimedialną na temat „Co grozi palaczowi”. Kolejnym punktem spotkania były zajęcia warsztatowe. Uczestnicy zajęć zostali podzieleni na trzy grupy i na podstawie informacji zdobytych podczas zajęć mieli wykonać plakaty antynikotynowe. Następnie wybierali spośród rozsypanych na stolikach haseł te, które ich zdaniem dotyczą skutków palenia tytoniu i przyklejali je na plakatach. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie poruszaną tematyką. Wykonane plakaty były bardzo pomysłowe, a wszystkie hasła poprawne.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat „Palić czy nie palić?”, w której wszyscy uczestnicy chętnie brali udział i wyrazili swoje zdanie. Zadowalające jest to, że jednogłośnie stwierdzili, że nie warto podejmować palenia.

Organizatorem spotkania była koordynator programu, pani Anna Frątczak.

Szkodliwość palenia papierosów

W dniu 7 marca 2016 roku w ramach realizowanego w Ośrodku antynikotynowego „Programu ograniczającego zdrowotne następstwa palenia tytoniu” odbyły się zajęcia pt. „Szkodliwość palenia papierosów”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas Przysposabiających do Pracy oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Celem zajęć było uświadomienie uczniom szkodliwych skutków palenia tytoniu wpływających na organizm człowieka. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia podstawowych informacji o paleniu papierosów, skutkach palenia oraz danych statystycznych w Polsce i na świecie. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie tematyką, chętnie zadawali pytania i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.
W kolejnej części spotkania uczniowie obejrzeli film na temat: „Przyczyny i skutki palenia papierosów”, a następnie wykorzystując wiedzę z filmu przystąpili do pierwszego ćwiczenia warsztatowego. Mieli za zadanie opracowanie haseł propagujących życie wolne od tytoniu. Opracowane przez uczniów hasła były pomysłowe i odzwierciedlały tematykę zajęć.
W ostatniej części zajęć uczniowie zostali podzieleni na grupy i rozwiązywali rebusy i krzyżówki o tematyce antynikotynowej. Zadanie nie sprawiło uczniom trudności, wszystkie odpowiedzi na pytania zostały poprawne zapisane. Przeprowadzone zajęcia z pewnością zwiększyły wiedzę uczniów dotyczącą szkodliwości palenia papierosów.
Zajęcia zorganizowała i przeprowadziła koordynator programu, pani Anna Frątczak.

 Integracyjne spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Dnia 19 lutego 2016 roku w ramach realizowanych w Ośrodku programów antynikotynowych: „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Program ograniczający zdrowotne następstwa palenia tytoniu” odbyły się zajęcia integracyjne z uczniami z ZST w Turku.
Tegoroczne hasło spotkania brzmiało „Przerażająca reklama antynikotynowa”. Celami spotkania było: uświadomienie negatywnego wpływu nikotyny na organizm człowieka oraz zniechęcenie do palenia tytoniu.
Zadaniem uczniów było stworzenie najbardziej odrażającego pudełka papierosów. Technika wykonywania prac była dowolna. Uczniowie pracowali w sposób warsztatowy w dwóch grupach. Od samego początku dało się zauważyć duże zaangażowanie i integrację. Pudełka z papierosami z minuty na minutę były coraz bardziej odstraszające. Pojawiały się na nich nie tylko napisy, ale także rysunki, które były wykonywane wspólnymi siłami. Uczniowie zwracali uwagę na szczegóły. Na jednym z pudełek papierosów pojawiła się także sugerowana cena, która miała zniechęcić potencjalnego palacza do zakupu niniejszego wyrobu tytoniowego.
Na koniec spotkania każda z grup wyłoniła swojego przedstawiciela, który miał za zadanie przedstawić antyreklamę pudełka papierosów oraz omówić w kilku zdaniach dlaczego nie należy sięgać po tytoń.
Spotkanie zaplanowały i zrealizowały nauczycielki: Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska, Anna Frątczak- koordynatorzy programów antynikotynowych.

Spotkania z Ośrodkiem Wsparcia Dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku

Dnia 13 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie informacyjne o charakterze antynałogowym w ramach prowadzonej współpracy z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku. Zajęcia te odbyły się w ramach realizowanych w naszej szkole Programów Profilaktycznych dotyczących palenia papierosów.
Celem zajęć było uświadomienie psychicznych, fizycznych i społecznych skutków stosowania substancji uzależniających oraz propagowanie życia bez nałogów. Omówione zostały najczęstsze przyczyny sięgania po papierosy i środki odurzające oraz sposoby radzenia sobie z presją wywieraną przez otoczenie rówieśnicze: namowy i szantaże. Uczniowie wykazywali zainteresowanie poruszaną na spotkaniu tematyką, zadawali pytania i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.
Organizatorami spotkania byli koordynatorzy programów prozdrowotnych.

 

 Zajęcia warsztatowe pt. „Zdrowie kontra choroba”

W ramach programów antynikotynowych realizowanych w naszym Ośrodku, w dniu 23 listopada 2015 roku zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe, w których wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Celem spotkania była promocja zdrowego trybu życia.
Zajęcia rozpoczęły się pogadanką na temat: Jak definiujemy zdrowie, chorobę oraz na czym polega zdrowy tryb życia? Uczniowie chętnie włączali się w prowadzoną dyskusję i wykazali się dużą wiedzą na temat dbałości o zdrowie i zapobiegania chorobom. Następnie uczestnicy spotkania mieli za zadanie dokonać podziału rozsypanych obrazków na produkty zdrowe i te, które szkodzą naszemu organizmowi oraz umieszczeniu ich w odpowiednim miejscu. W kolejnym zadaniu uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Każda grupa otrzymała szablon papierosa z pytaniem, na które należało udzielić pisemnej odpowiedzi. Były one poprawne i wyczerpujące. W dalszej części spotkania, wykorzystując wiedzę z przeprowadzonych zajęć wszyscy przystąpili do wspólnego rozwiązywania krzyżówek tematycznych. Chętnie i trafnie odgadywali odpowiedzi, które zostały zapisane w odpowiednich polach krzyżówek dających hasło.
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zdobytej wiedzy dotyczącej dbałości o zdrowie własne i innych. Uczniowie podczas zajęć wykazywali duże zaangażowanie i zostali nagrodzeni pysznymi jabłkami. Organizatorami zajęć byli koordynatorzy programów antynikotynowych: Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska, Anna Frątczak.

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

„Zdrowo-Antynikotynowo” tak brzmiało tegoroczne hasło Światowego Dnia Rzucania Palenia, który obchodzony był 19 listopada 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Turku. Celem obchodów było zniechęcenie uczniów do sięgania po papierosy poprzez ukazanie negatywnego wpływu na wygląd, samopoczucie i zdrowie.
Podobnie jak w latach ubiegłych koordynatorzy programów antynikotynowych postawili na zajęcia warsztatowe, które nie tylko podobają się uczniom, ale także w sposób bezpośredni ukazują negatywy sięgania po używki typu tytoń. Już na samym początku spotkania uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy: czerwonych, zielonych i białych. Aby grupy były dla wszystkich widoczne organizatorzy Happeningu poprosili uczniów o założenie koszulek w odpowiednich kolorach.
Spotkanie rozpoczęli koordynatorzy programów antynikotynowych, którzy mając na sobie koszulki z napisami „Światowy Dzień Rzucania Palenia” w kilku zdaniach przedstawili historię niniejszego święta zarówno w Polsce jak i na świecie. Przed przystąpieniem do zmagań w grupach uczniowie zostali postawieni przed zadaniem pt. „Ciało człowieka”. Każda grupa wyłoniła spośród siebie jednego lidera. Zadaniem liderów było udzielenie odpowiedzi na pytanie „Jaki to narząd?” oraz umieszczenie go we właściwym miejscu na przygotowanym wcześniej szablonie człowieka narysowanego na arkuszu papieru.
Pierwszym zadaniem, w jakim uczniowie zaczęli już konkurować, był udział w Turnieju – „Zagadka/pytanie/prawda czy fałsz”. Turniej składał się z 6 rund. Zadaniem uczniów było uzbieranie jak największej ilości punktów. Uczniowie musieli, za pomocą lotki, wycelować w specjalnie przygotowaną tarczę dzięki, której mogli zdobyć 1, 2 lub 3 punkty. Rzut za 1 punkt, to możliwość losowania z tablicy woreczka, w którym na ucznia czekało zadanie z zakresu „Prawda czy fałsz”, rzut za 2 punkty to wybór „Pytania”, a za 3 punkty czekała na uczniów „Zagadka”. Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W sali było słychać doping poszczególnych grup. Każda grupa za prawidłowo udzieloną odpowiedź otrzymywała punkty, które były skrupulatnie zapisywane na specjalnie do tego przygotowanej tablicy. Niemalże do samego końca wszystkie drużyny miały taką samą ilość punktów. W ostatniej jednak rundzie na pierwsze miejsce wysunęła się grupa czerwonych i to właśnie ona zwyciężyła.
Na zakończenie koordynatorzy podsumowali Happening, dziękując jednocześnie za aktywny udział. Każda klasa za swoje zaangażowanie otrzymała zdrowe i soczyste jabłka.
Organizatorami Światowego Dnia Rzucania Palenie były nauczycielki: Anna Frątczak, Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska.

ROK SZKOLNY 2014/2015

Obchody Światowego Dnia bez tytoniu

W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu dnia 2 czerwca 2015 roku odbyły się zajęcia warsztatowe podsumowujące realizację programów antynikotynowych.
Spotkanie rozpoczęło się krótkim podsumowaniem realizowanych w naszym Ośrodku programów antynikotynowych. Następnie organizatorzy spotkania w kilku zdaniach omówili przygotowaną przez siebie tablice informacyjną, na której to znajdowały się treści przemawiające za nie sięganiem po używkę jaką jest tytoń.
Po wstępie uczniowie przystąpili do pierwszego ćwiczenia warsztatowego. Uczestnicy spotkania mieli za zadanie wyciąć przygotowane wcześniej przez nauczycieli postacie chłopca i dziewczynki. Następnie każdy z uczniów mógł wyrazić swoje emocje związane z tytoniem poprzez kolor. Prowadzące spotkanie nauczycielki pomagały dzieciom w pomalowaniu dłoni farbą plakatową. Następnie uczniowie odbijali swoje dłonie na wyciętych postaciach. Efekt końcowy był wyśmienity. Na ludzkich postaciach dominowały kolory takie jak: czerwony, czarny, żółty, brązowy.
Skutki palenia tytoniu, to drugie postawione przed uczniami zadanie. Uczestnicy zajęć mieli wybrać spośród rozsypanych na podłodze haseł te, które ich zdaniem są skutkami palenia. Następnie mieli je przykleić na postaciach, które wcześniej kolorowały za pomocą własnych dłoni. Zadanie nie sprawiło uczniom wiele trudności. Wszystkie udzielone odpowiedzi były poprawne.
Balonowe emocje to ostatnie już zadanie postawione zgromadzonym uczniom Ośrodka. Aby pozbyć się negatywnych emocji związanych z paleniem tytoniu przez osoby im bliski takie jak: mama, tata, dziadkowie, uczniowie mieli nadmuchać balon, a następnie umieścić na nim hasło, które przez nich zostało wymyślone. Po wykonanym zadaniu, wszystkie balony zawisły razem przed budynkiem Ośrodka stanowiąc tym samym przestrogę dla osób, które palą albo mają zamiar sięgnąć po używkę jaką jest tytoń.
Obchody Światowego Dnia bez tytoniu zorganizowali koordynatorzy programów antynikotynowych: Anna Mikołajczyk, Anna Lipińska, Izabela Siepka.

Spotkanie integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Dnia 20 maja 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne uczniów naszego Ośrodka z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów było „Nikotyna legalny narkotyk”
Celami zajęć było: promowanie zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego, uświadamianie zagrożeń jakie niesie nałóg palenia papierosów, wskazanie najczęstszych powodów, dla których młodzi ludzie sięgają po papierosy, ukazanie społecznych i zdrowotnych skutków palenia papierosów przez młodzież oraz uświadomienie skutków nikotynizmu biernego. Spotkanie rozpoczęło się od podania tematu zajęć warsztatowych oraz celów jakie będą realizowane.
Dlaczego ludzie palą papierosy? Tak brzmiało pierwsze postawione przez nauczycieli prowadzących pytanie. Uczniowie mieli wskazać „za” i „przeciw”. Odpowiedzi było bardzo wiele. Drugie zadanie polegało już na pracy w czterech grupach. Każda z grup otrzymała zagadnienie związane z paleniem papierosów, które po opracowaniu zostało przedstawione na forum. W rozwiązaniu tego zadania pomocne były materiały przygotowane wcześniej przez koordynatorów programów antynikotynowych. Uczniowie zmagali się z następującą tematyką: Nikotyna to legalny narkotyk, Dym tytoniowy, a bierne palenie, Społeczne i moralne skutki palenia, Ciekawostki i smutne statystyki. Najciekawsze zdaniem uczniów wiadomości zapisywane były na wcześniej przygotowanych chmurkach symbolizujących dym tytoniowy. Po zakończeniu zadania liderzy poszczególnych grup prezentowali na forum wnioski z opracowanego materiału.
Kolejnym punktem spotkania była dyskusja zmierzająca do odpowiedzi na pytanie „Co ulatuje z niebieskim dymkiem”. Tym razem odpowiedzi uczniów zapisywane było przez jednego z uczniów na niebieskich chmurkach wyciętych z brystolu. Padało wiele odpowiedzi, które pokazały, iż wiedza na temat nikotyny jest coraz obszerniejsza.
Spotykanie zakończyła dyskusja „Dorośli mają nałogi, nie dlatego, że są dorośli, lecz dlatego, że kiedyś byli młodzi. Spotkanie zaplanowały i zrealizowały nauczycieli: Anna Mikołajczyk, Anna Lipińska, Izabela Siepka.

Warsztaty Profilaktyczne

W dniu 20 kwietnia 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku – dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień.
Pierwsza część spotkania nosiła tytuł „Nikotyna legalny narkotyk”, druga zaś „Dopalacze nowe narkotyki”. Prowadzące spotkanie pani Wioleta Kurzawa i Małgorzata Gębalska w sposób łatwy i przejrzysty zdefiniowały pojęcie uzależnienia. Przypomniały także istniejące prawdy i mity na temat zarówno nikotyny, jak i modnych obecnie dopalaczy.
W kolejnej części spotkania uczniowie mieli okazje obejrzeć film na temat nikotyny- legalnego narkotyku oraz dopalaczy i ich negatywnego wpływu na organizm człowieka.
Po obejrzeniu ciekawej propozycji filmowej uczniowie zadawali pytania i uzyskiwali odpowiedzi od osób kompetentnych, które na co dzień pomagają innym zmagać się z szeroko pojętymi uzależnieniami.
Warsztaty miały uświadomić uczniom, jakie są skutki uzależnień oraz rozwinąć umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą. Na zajęciach panowała miła i życzliwa atmosfera.
Zajęcia zorganizowały: Anna Mikołajczyk, Anna Lipińska, Izabela Siepka.

Zajęcia warsztatowe pt. „Nikotyna, albo ty”

W dniu 9 lutego 2015 roku w zostały zorganizowane przez panią Annę Lipińską zajęcia warsztatowe pt. „Nikotyna, albo ty”. Wzięli w niej udział uczniowie klas przysposabiających do pracy oraz zasadniczej szkoły zawodowej.
Zajęcia polegały na umiejętnym wyszukiwaniu w Internecie wszelkich informacji na temat szkodliwości palenia papierosów. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości palenia papierosów, mogły się dowiedzieć m.in. co to jest palenie czynne, co to jest palenie bierne, co grozi palaczowi oraz poznać niektóre choroby powstające wskutek palenia.Następnie z wyszukanych informacji uczniowie mieli za zadanie stworzyć wspólny plakat.
Podsumowaniem zajęć była krótka dyskusja, uczniowie chętnie włączali się w rozmowy i przedstawiali swoje zdanie, dotyczące zagrożeń jakie niesie za sobą palenie tytoniu.

Dlaczego młody człowiek sięga po papierosa

W dniu 20 stycznia 2015 roku zostały zorganizowane zajęcia pt. „Dlaczego młody człowiek sięga po papierosa?”. Wzięli w niej udział uczniowie z  klas Przysposabiających do Pracy oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Celem zajęć było uświadamianie zagrożeń i szkodliwego wpływu palenia na organizm człowieka oraz ukazanie przyczyn sięgania przez dzieci i młodzież po tytoń.

Zajęcia rozpoczęły się od przybliżenia podstawowych informacji o nikotynie (tj. przyczyny, skutki palenia, składniki dymu tytoniowego, dane statystyczne dotyczące palaczy w Polsce i na świecie). Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem włączali się w dyskusje, wykazali się dużą  wiedzą na temat przyczyn sięgania przez  dzieci i młodzież po papierosy.

Następnie uczniowie wykorzystując wiedzę z zajęć  mieli za zadanie stworzyć listę sposobów, które mogą pomóc młodemu człowiekowi w rzuceniu palenia.

Uczniowie chętnie włączali się w prowadzoną dyskusję i przedstawiali swoje zdanie, dotyczące przyczyn sięgania po papierosy oraz zagrożeń jakie niesie za sobą palenie tytoniu.

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości palenia papierosów, mogły się dowiedzieć, co grozi palaczowi oraz poznać niektóre choroby powstające wskutek palenia.

Zajęcia zorganizowała i przeprowadziła pani Anna Lipińska.

Światowy Dzień Rzucania Palenia
„Zamiast dymka witaminka”

„Zamiast dymka witaminka” tak brzmiało w tym roku hasło Światowego Dnia Rzucania Palenia obchodzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku dnia 20 listopada 2014 roku, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
Celem niniejszego dnia było ukazanie uczniom szkodliwości palenia tytoniu oraz pokreślenie korzyści wynikających z wprowadzenia do jadłospisu warzyw i owoców pięć razy dziennie.
Na samym początku pielęgniarka szkolna, pani Teresa Jacaszek przedstawiła zgromadzonym uczniom doświadczenie, które w sposób namacalny ukazywało negatywny wpływ palenia tytoniu na płuca palacza. Ciemniejąca w butelce wata symbolizująca płuca osoby uzależnionej od tytoniu wprowadziła uczniów w zadziwienie. Większość z nich nie spodziewała się, że tytoń w tak szybkim tempie może pustoszyć organizm. Zapach waty na zakończenie doświadczenia wywołał emocje i dyskusję, którą trudno było przerwać.
Podczas obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia koordynatorzy programów antynikotynowych przeprowadzili konkurs wiedzy na temat skutków palenia tytoniu, krzyżówki tematyczne oraz quiz składający się z 25 pytań. Każda poprawna odpowiedź nagradzana była naklejką jabłuszka i marchewki, która to w konsekwencji dawała pierwszeństwo do kosztowania witamin podczas przerw. Pierwsza „jabłuszkowa przerwa” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wszystkie jabłka zniknęły w mgnieniu oka.
Finał Światowego Dnia Rzucania palenia odbył się na korytarzu szkolnym podczas „marchewkowej przerwy”. Marchewka oraz przepyszne soki cieszyły się ogromnym powodzeniem. Był to także czas, aby przeczytać etykiety znajdujące się na sokach. Wielu uczniów przekonało się, że warto sięgać po witaminy zawarte w bardzo zdrowym warzywie, jakim jest marchewka.
Organizatorami Światowego Dnia Rzucania Palenia byli koordynatorzy programów antynikotynowych: Anna Mikołajczyk, Anna Lipińska, Izabela Siepka.