Nie pal przy mnie proszę

ROK SZKOLNY 2018/2019

Światowy dzień bez Tytoniu

Dnia 30 maja 2019r. w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia antynikotynowe poświęcone obchodom Światowego Dnia Bez Tytoniu pod hasłem „Tytoń i zdrowie płuc”.
Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca człowieka, począwszy od chorób układu oddechowego, a skończywszy na chorobach nowotworowych. Problem palenia papierosów wśród młodych ludzi jest ciągle aktualny. Niestety zaczynają oni eksperymentować już w bardzo młodym wieku, dlatego też obchody Dnia bez Tytoniu  koordynatorzy programów antynikotynowych rozpoczęli pogadanką z uczniami oraz podsumowaniem wszystkich działań zrealizowanych w bieżącym roku szkolnym, a dotyczących oczywiście zapobiegania nałogowi nikotynowemu wśród młodzieży szkolnej. Metodą burzy mózgów wyliczano choroby od tytoniowe, które w negatywny sposób oddziałują na ludzki organizm. Dzięki przygotowanym zdjęciom można było naocznie zobaczyć jak wyglądają niektóre choroby spowodowane paleniem. Następnie uczniowie obejrzeli kilkunastominutowy filmik pod tytułem „Nie spal się na starcie”, który ukazuje problemy, z jakimi muszą borykać się nałogowi palacze, takie jak: utrata zdrowia, zła kondycja czy negatywny wpływ na otoczenie. Film był swoistego rodzaju apelem do młodych ludzi ukazującym, że papierosy są substancją silnie uzależniającą mogącą zniszczyć nie tylko zdrowie, ale również marzenia i talenty. Poprzez edukacyjny film i podejmowane w ciągu całego roku szkolnego działania antynikotynowe koordynatorzy programów: pani Karolina Piwowarska, Anna Frątczak i Anna Frankowska uświadomiły młodym ludziom, że nie warto sięgać po pierwszego papierosa i wpadać w sidła nałogu, który może w sposób znaczący wpłynąć na ich zdrowie i życie.

Zajęcia integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Dnia 30 maja 2019 roku uczniowie naszego Ośrodka wraz z koordynatorami programów antynikotynowych: panią Karoliną Piwowarską, panią Anną Frątczak i panią Anną Frankowską udali się na spotkanie integracyjne do Zespołu Szkół Technicznych w Turku.  
Celem warsztatów było uświadomienie uczniom negatywnego wpływu nikotyny na zdrowie człowieka oraz konsekwencji w postaci wywołanych chorób. Na wstępie miała miejsce krótka pogadanka i powitanie wszystkich uczestników, którzy następnie pracowali w czteroosobowych zespołach. Pierwsze zadanie polegało na dopasowaniu nazwy związku chemicznego występującego w papierosach do jego definicji, zastosowania w przemyśle chemicznym oraz chorób jakie powoduje. Drugim zadaniem była praca z szablonem człowieka, gdzie należało wpisać choroby, które atakują poszczególne organy i narządy, określając ich lokalizację i umieszczając nazwy na szablonie. Następnym etapem zajęć było przyklejenie szablonu płuc na brystolu oraz wyszukanie w Internecie informacji jakie choroby są związane tylko z układem oddechowym i chorobami płuc. Po każdym zadaniu wykonanym w grupach następowała wspólna dyskusja, prezentowanie i porównywanie odpowiedzi. Kolejną częścią warsztatów był quiz, w którym uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące statystyk palenia. Ostatnie zadanie polegało na ułożeniu puzzli przedstawiających obrazek z hasłem „zakaz palenia”.
Podsumowaniem warsztatów była dyskusja na temat narażania swojego życia i zdrowia przez nałóg palenia oraz spojrzenie przez wzgląd ekonomiczny. Organizatorom dziękujemy za możliwość udziału w pouczających zajęciach.
 
 
„Dorośli nie trujcie dzieci !!! –
Czyli, co  robić gdy moje zdrowie jest zagrożone?”
W dniu 20 maja 2019 roku dla uczniów klas szkół podstawowych I-III naszego Ośrodka odbyło się spotkanie pod hasłem „Dorośli nie trujcie dzieci !!! – czyli co robić gdy moje zdrowie jest zagrożone?”. Celem spotkania było uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Zajęcia rozpoczęły się zabawą integracyjną pt. „Wszyscy są, witam was”, po której przeprowadzono krótką pogadankę dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia i sposobów radzenia sobie z paleniem biernym. Następnie dzieci obejrzały film edukacyjny „Skutki palenia papierosów”, który zawierał  nazwy chorób spowodowanych paleniem i wskazywał uszkodzony narząd w organizmie człowieka. W celu utrwalenia wiadomości zawartych w filmie uczniowie otrzymali makietę z szablonem papierosa oraz karteczki z chorobami powstającymi na skutek palenia tytoniu, które należało przykleić na makiecie i szablonie papierosa. Podsumowaniem zajęć były swobodne wypowiedzi dzieci na temat „Co mogą zrobić w sytuacji gdy inne osoby przy nich palą?” Na zakończenie uczniowie pokolorowali szablony znaczków „Nie pal przy mnie, proszę”, które nakleiły na kolorową kartę z transparentem i wraz z nauczycielem przemaszerowały wokół boiska szkolnego powtarzając hasło programu „ Nie pal przy mnie proszę”.
 Zajęcia zorganizowała pani Anna Frankowska.

Co to jest zdrowie?

W dniu 31 stycznia 2019 roku dla uczniów klas szkół podstawowych I-III naszego Ośrodka odbyło się spotkanie pod hasłem „Co to jest zdrowie”. Celem spotkania było uświadomienie uczniom jak bardzo ważne jest nasze zdrowie, jak należy o nie dbać oraz jak negatywny wpływ ma nikotyna na zdrowie człowieka, a zwłaszcza małego dziecka. Zajęcia rozpoczęły się od integracji grup klasowych poprzez zabawę „Otwarty krąg”, która polegała na tym, że cała grupa kończyła zabawne zdanie nawiązujące do zdrowia rozpoczęte przez prowadzącą zajęcia. Po krótkiej zabawie uczniowie wysłuchali najważniejszych informacji, takich jak: Co to jest zdrowie, Jakie czynniki wpływają na jego właściwe funkcjonowanie, Co to jest piramida zdrowia oraz Jakie zagrożenia powoduje bierne wdychanie dymu nikotynowego przez dziecko.
W dalszej części spotkania odbyły się warsztaty zadaniowe, podczas których uczniowie przywieszali do „drzewka zdrowia” znajdującego się na tablicy, liście z zagadnieniami dotyczącymi zdrowego trybu życia i zbilansowanej diety. Następnie wyklejały bibułą i filcem wiewiórkę Wiki, towarzyszkę całego programu, która będzie z nimi na każdym kolejnym spotkaniu. Na tak przygotowaną planszę z wiewiórką Wiki dzieci przeniosły liście z hasłami zdrowotnymi z drzewka zdrowia. Zadanie to miało na celu usystematyzowanie wiadomości, a mianowicie jakie są pozytywne aspekty i czynniki wpływające na właściwą kondycję, formę oraz zdrowe funkcjonowanie naszego organizmu.
Ostatnim etapem zajęć było wylosowanie obrazka związanego z tematyką zdrowotną i jego pokolorowanie oraz dopasowanie do niego właściwej nazwy z rozsypanki wyrazowej. Na zakończenie spotkania uczniowie siedząc wygodnie wykonali ćwiczenia oddechowe, podczas których obserwowali unoszenie się klatki piersiowej i brzucha. Zajęcia zorganizowała i przeprowadziła pani Anna Frankowska.

Światowy Dzień Rzucania Palenia pod hasłem „Włącz myślenie – RZUĆ PALENIE”

W dniu 15 listopada 2018 roku w ramach obchodów „Światowego Dnia Rzucania Palenia” w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia pod hasłem „Włącz myślenie – rzuć PALENIE”. Celem zajęć było poszerzenie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego powstającego podczas palenia papierosów, a także wykształcenie w sobie postawy antynikotynowej. Zajęcia miały charakter nie tylko informacyjny, ale przede wszystkim warsztatowo – zadaniowy. Na wstępie uczniowie wysłuchali kilku najważniejszych informacji dotyczących składu dymu tytoniowego, po czym przystąpili do części praktycznej, która polegała na wykonaniu kartonowego papierosa. Rozważając skutki palenia papierosów uczestnicy zajęć wybierali spośród przygotowanych „mini papierosów” zapisane choroby wywołane przez nadużywanie tytoniu i umieszczali je na samodzielnie wykonanym papierosie. W dalszej części spotkania uruchamiając swoje zmysły uczniowie mając zasłonięte oczy porównywali węchem różne zapachy, między innymi: perfumy, mydło, odświeżacz powietrza, pasta do butów z zapachem niedopałków papierosów znajdujących się w popielniczce. Podczas wykonywania zadania jego uczestnicy pokazywali gestem i mimiką swoje samopoczucie w momencie wąchania zapachów przyjemnych i niemiłych. Zadaniem wieńczącym warsztaty było rozpoznanie i uporządkowanie uczuć, jakie mogą towarzyszyć osobie podejmującej trud rzucania papierosów. Podsumowując koordynatorzy dokonali ewaluacji zajęć, podczas której uczniowie wyrażali w jakim stopniu według nich palenie papierosów jest szkodliwe.
Organizatorami spotkania były: pani Karolina Piwowarska, pani Anna Frątczak, pani Anna Frankowska.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Światowy Dzień bez Tytoniu

W dniu 30 maja 2018 roku w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu odbyły się zajęcia pod hasłem „Tytoń i choroby serca”, których głównym celem było propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom serca.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania programów antynikotynowych: „Nie pal, przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”. Koordynatorzy programów omówili realizowane w bieżącym roku działania i usystematyzowali wiedzę dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu.

Następnie wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Jak działa ludzkie serce”, z której dowiedzieli się jak pracuje serce oraz poznali czynniki ryzyka, takie jak: nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu lub niska aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość, podwyższony poziom cholesterolu we krwi, nadciśnienie, palenie tytoniu, cukrzyca, picie alkoholu, używanie narkotyków lub dopalaczy, nadmierny i długotrwały stres. Prowadzący zwrócili uwagę na to, że czynniki ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby serca i układu krążenia, ale można je kontrolować, zmieniać lub eliminować.

W dalszej części spotkania szkolna pielęgniarka, pani Teresa Jacaszek zapoznała uczniów z budową serca oraz omówiła funkcjonowanie układu krążenia. Podkreśliła, że serce jest bardzo ważnym narządem, bez którego nikt z nas nie mógłby żyć – jest ono „silnikiem” ludzkiego organizmu, o który muszą dbać już od najmłodszych lat. Pani Teresa przeprowadziła również z dziećmi ćwiczenia polegające na mierzeniu tętna. Uczniowie odszukiwali tętno na swojej szyi lub nadgarstku, a nauczyciele mierzyli czas za pomocą stopera. Następnie pomiar powtarzano po wykonaniu przysiadów i wyjaśniono przyczynę powstania różnicy pomiędzy pomiarami. Dzieci również miały do dyspozycji stetoskopy, przez które mogły posłuchać bicia swoje serca oraz serca kolegi.

Kolejny etapem było przedstawienie na tablicach dwóch serc – smutnego i wesołego. Miało to na celu pokazanie co lubi, a czego nie lubi nasze serce. Zadaniem uczniów było zdefiniowanie i określenie postawy człowieka na jego zdrowie w oparciu o załączone karteczki z czynnikami ryzyka oraz czynnikami sprzyjającymi zdrowemu sercu.

Na zakończenie zajęć dzieci i młodzież rozwiązywały w grupach krzyżówkę antynikotynową, której głównym hasłem było: „Zdrowe serce”.

Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

Dnia 22 maja 2018 roku odbyły się zajęcia dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej, których celem było uświadomienie szkodliwości palenia tytoniu na organizm człowieka i jego konsekwencji w postaci wielu chorób.

Zajęcia rozpoczęły się od wysłuchania wiersza pt. „Mamo, Tato, Nie pal!”, który zawierał następstwa palenia papierosów. Uczniowie zakreślali kolorowymi flamastrami choroby i negatywne skutki palenia tytoniu oraz przedstawiali je w formie ilustracji. Kolejną częścią spotkania było omówienie z dziećmi substancji trujących, które zawarte są w dymie papierosowym oraz obejrzenie filmu o chorobach związanych z paleniem tytoniu.  

Ostatnim etapem zajęć było wykonanie plakatu pt. „ Dzieci i rodzice zdrowi, radośni i jak tęcza kolorowi”. Zadaniem dzieci było stworzenie pięknej i barwnej tęczy z bibuły oraz wykonanie szczęśliwych buziek dzieci i rodziców.

Organizatorem spotkania była Anna Frankowska.

Zajęcia integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Dnia 9 maja 2018 roku w ramach programów antynikotynowych realizowanych w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku.

Tegoroczne zajęcia warsztatowe odbyły się pod hasłem „W sieci uzależnienia”, których celem było zapoznanie młodzieży z definicją uzależnienia oraz uświadomienie wpływu nikotyny na życie człowieka. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawiającej szkodliwe skutki i następstwa związane z paleniem papierosów.

Następnie młodzież miała za zadanie zapisać na promieniach słońca skojarzenia związane z uzależnieniem. Uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy, czego wynikiem było wspólne stworzenie definicji uzależnienia.

Portret osoby uzależnionej to kolejne zadanie, jakie mieli do wykonania w formie grupowej uczestnicy warsztatów antynikotynowych. Tworzenie portretu psychologicznego osoby palącej papierosy z uwzględnieniem cech wewnętrznych i zewnętrznych wyzwolił wśród uczniów duże zainteresowanie, które zaowocowało licznymi oryginalnymi pomysłami. Byli oni świadomi zagrożeń i skutków, jakie niesie uzależnienie od nikotyny.

W części końcowej organizatorzy pani Karolina Piwowarska, pani Anna Frątczak i pani Anna Frankowska dokonały podsumowania wiadomości dotyczących szkodliwych następstw palenia papierosów oraz podziękowały za aktywny udział w zajęciach.

„Mamo, Tato wybierz życie. Przestań palić nawet skrycie..”

Dnia 30 stycznia 2018 roku uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach, których celem było uświadomienie jak silnym wrogiem dla palacza jest dym nikotynowy i jakie są jego następstwa. Koordynator projektu, zwrócił uwagę na fakt, iż nikt nie ma prawa palić w obecności dzieci, nawet rodzice. A jeśli takie sytuacje mają miejsce to my – Dzieci powiemy Rodzicom NIE!

Na początku spotkania zaprezentowano film, który ukazywał negatywne skutki palenia papierosów przez palaczy oraz choroby, na jakie narażone są osoby palące. Koordynator programu, zwrócił uwagę na fakt, że nie tyko czynny palacz, który wdycha dym nikotynowy do swoich płuc jest zagrożony chorobami, ale również osoby, które przebywają obok i stają się wtedy biernymi palaczami.

Następnie uczniowie wymienili choroby, jako następstwo czynnego i biernego palenia, które dodatkowo zostały zobrazowane na slajdach i przystąpili do wykonania plakatu, na którym umieścili postać mamy i taty. Jedna z nich prezentowała postawę nie palącą, druga zaś przeciwnie. Zadnie polegało na zweryfikowaniu, który narząd organizmu człowieka jest zdrowy, jak się nazywa i przyklejeniu go właściwej osobie. W dalszej części zajęć uczniowie nauczyli się rymowanki nawiązującej do przewodniego hasła spotkania: „Mamo, Tato wybierz życie. Przestań palić nawet skrycie..”, którą nakleili na przygotowane przez siebie serca. Podsumowując spotkanie dzieci zapoznały się z znaczkiem zakazu palenia, który pokolorowały zgodnie ze wzorem.

Spotkanie zostało zorganizowane przez koordynatora programu „Nie pal przy mnie proszę” panią Annę Frankowską.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Dnia 16 listopada 2017 roku obchodziliśmy w naszym Ośrodku Światowy Dzień Rzucania Palenia. Spotkanie rozpoczęli koordynatorzy programów antynikotynowych, którzy przedstawili historię obchodów święta zarówno w Polsce, jak i na świecie. Celem obchodów było ukazanie negatywnych skutków palenia tytoniu wpływających na organizm człowieka. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia były skierowane do wszystkich uczniów Ośrodka.

Spotkanie rozpoczęło się od podania tematu zajęć oraz omówienia zagadnienia dotyczącego składu papierosa. Uczniowie wykazali się sporą znajomością tematu i prawidłowo definiowali składniki dymu tytoniowego. Dalsza cześć spotkania to poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Co to jest papieros?, Co to jest nałóg?, Co to jest uzależnienie? Zadanie to nie sprawiło uczniom większego kłopotu, wypadli bardzo dobrze i udzielali wielu poprawnych odpowiedzi.

Kolejnym punktem spotkania było stworzenie przez uczniów modelu płuc wolnych od dymu tytoniowego. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na dwie grupy, młodszą i starszą. Każdy miał za zadanie wykonać model płuc, a więc połączyć poszczególne elementy zgodnie z przestawionym wzorem. Młodsi uczniowie wykonywali mini płuca, natomiast starsza grupa miała za zadanie przedstawić na arkuszach papieru w formie graficznej inne narządy człowieka narażone na skutki dymu tytoniowego, tj. serce, wątrobę i jelita. Po stworzeniu modelu płuc uczniowie dmuchając w słomki napełniali balony i foliowe woreczki powietrzem, ukazując w ten sposób prawidłową i ciężką pracę zdrowych płuc. Zadanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i przebiegało w radosnej atmosferze. Stworzony model pozwolił uczestnikom zajęć dostrzec i realnie ocenić ważność zdrowych płuc,  nieobciążonych trującymi substancjami będącymi częścią dymu tytoniowego.

Jak walczyć z nałogiem? – to ostatnie zadanie warsztatowe postawione przed uczestnikami spotkania. Uczniowie wybierali prawidłowe odpowiedzi zapisane na karteczkach i umieszczali na tablicy pod hasłami: Dlaczego warto walczyć z nałogiem? Dlaczego nie warto walczyć z nałogiem? Również podczas tego zadania uczestnicy wypadli bardzo dobrze i wykazali się dużą znajomością tematu. Przeprowadzone zajęcia warsztatowe z pewnością zwiększyły wiedzę uczniów dotyczącą szkodliwości palenia papierosów.

Na zakończenie koordynatorzy programów antynikotynowych podsumowali obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia, dziękując jednocześnie za aktywny udział uczniów w zajęciach.

Organizatorkami Światowego Dnia Rzucania Palenia byli koordynatorzy programów antynikotynowych: pani Karolina Piwowarska, pani Anna Frątczak oraz pani Anna Frankowska.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Światowy Dzień bez Tytoniu

Dnia 31 maja 2017 roku obchodziliśmy w naszym Ośrodku Światowy Dzień bez Tytoniu. Celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu oraz utrwalenie posiadanej wiedzy na temat skutków palenia tytoniu.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania programów antynikotynowych: „Nie pal, przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”. Koordynatorzy tych programów omówili działania jakie były zrealizowane w trakcie całego roku szkolnego. W kilku zdaniach omówiona została także gazetka przygotowana przez organizatorów zawierająca materiały dotyczące składu dymu tytoniowego.

Następnie uczestników spotkania podzielono na trzy grupy. Dwie z grup otrzymały naklejki, jedna z napisem „tak”, druga z napisem „nie”, a trzecia grupa wspierała swoich kolegów, podpowiadając im oraz podejmując wspólne decyzje. Uczniowie z oznaczonych grup otrzymali koperty, w których znajdowały się wiadomości dotyczące palenia. Każda z grup miała za zadanie dopasować niniejsze kartki do naklejek znajdujących się na swoich koszulkach. Po wybraniu właściwych odpowiedzi przedstawiciel każdej z grup odczytywał wybrane wspólnie odpowiedzi. „Biało na czarnym” to kolejne zadanie postawione przed uczestnikami spotkania. Każda grupa otrzymała czarny brystol i kredę, na których należało zapisać prawidłowe odpowiedzi. Pierwsza grupa miała wypisać przyczyny palenia, druga skutki palenia, a trzecia sposoby dzięki, którym można rzucić palenie tytoniu. Zabawa z kredą wyzwoliła dużo radości. Ostatnim zadaniem z jakim zmagali się uczniowie były „łamigłówkowe zabawy”. Należało ułożyć hasła z rozsypanki wyrazowej i przykleić na szarym arkuszu papieru. Tu liczyło się skupienie oraz współpraca w grupie. Wszystkie ułożone przez uczniów hasła były prawidłowe.

Organizatorkami Światowego Dnia bez Tytoniu były nauczycielki: Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska, Anna Frątczak – koordynatorki programów antynikotynowych.

Invalid Displayed Gallery

Zajęcia warsztatowe

z Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku

Dnia 8 i 9 maja 2017 roku w naszym Ośrodku odbyły się dwa spotkania z pracownikami Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku, których celem nadrzędnym było bliższe poznanie się uczestników, ich integracja, jak również zapoznanie się z  czynnikami chroniącymi przed uzależnieniem. Uczniowie podzieleni na dwie grupy, w ciągu dwóch dni uczestniczyli w zajęciach warsztatowych przygotowanych w ramach współpracy z koordynatorkami szkolnych programów antynikotynowych.

Ćwiczenie „Jestem…” przeprowadzone przez panią Wiolettę Kurzawę i panią Małgorzatę Gębalską stanowiło wstęp do dyskusji o skutkach uzależnienia w życiu młodego człowieka. Uczniowie podczas zadania wybierali sobie jedno lub dwa zdjęcia przedstawiające różne sytuacje, przedmioty, zachowania. Następnie przedstawiając się z imienia mówili o swoim sposobie spędzania czasu wolnego oraz omawiali zdjęcie, które dla siebie wybrali. Prezentowali w ten sposób swoje mocne strony, które mogą pomóc im w walce z nałogiem oraz wskazać skuteczne sposoby unikania nikotyny oraz używek.

Dalsza cześć spotkania przerodziła się w dyskusję na temat tego, co się może zmienić w moim życiu, kiedy wpadnę w nałóg palenia papierosów i gdy zacznę używać substancji psychoaktywnych. Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie: W czym mogą mi pomóc moje mocne strony omawiane w zadaniu „Jestem…?” Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w rozmowie, pytaniom nie było końca, a odpowiedzi jakich im udzielono na pewno pozostawią wiele do myślenia.

Na zakończenie warsztatów pani Karolina Piwowarska wraz z panią Anną Mikołajczyk i panią Anną Frątczak przeprowadziły zabawę pod hasłem „Prawda, czy fałsz”, która polegała na udzieleniu poprawnej odpowiedz na zadawane pytania o tematyce antynikotynowej. Po krótkim zastanowieniu się nad odpowiedzią uczniowie poprzez podniesienie właściwego napisu udzielali poprawnej odpowiedzi. Zabawa ta stanowiła swoistego rodzaju podsumowanie zdobytej wiedzy na temat szkodliwości palenie nikotyny na organizm ludzki. Uczestnicy wypadli bardzo dobrze podczas tego zadania wykazując się sporą znajomością tematu i udzielając tym samym wielu poprawnych odpowiedzi. Panie prowadzące spotkanie podziękowały uczniom za zaangażowanie i udział w zajęciach.

Invalid Displayed Gallery

Integracyjne  zajęcia warsztatowe – „Prawda, czy fałsz”

 Dnia 21 kwietnia 2017 w naszym Ośrodku odbyły się integracyjne zajęcia warsztatowe pod hasłem „Prawda, czy fałsz” dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Kubusia Puchatka w Turku oraz uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy z naszej placówki. Spotkanie miało na celu przekazanie informacji o przyczynach, dynamice i skutkach uzależnienia od tytoniu, a także uświadomienie zagrożeń, jakie niesie nałóg palenia papierosów.

Zajęcia rozpoczęły się od zadania ukazującego zdrowotne skutki złego odżywiania i palenia papierosów przez młodzież. Uczniowie wraz z przedszkolakami dokonywali segregacji ilustracji, które przedstawiały żywność mogącą prowadzić do uzależnienia. W dalszej części spotkania odbyła się zabawa pod tytułem „Prawda, czy fałsz”, która polegała na udzielaniu właściwej odpowiedzi na pytania związane z nikotyną. Uczniowie odpowiadali przez podniesienie karteczek z napisem prawda i fałsz. Celem tego zadania było sprawdzenie podstawowej wiedzy uczniów na temat nikotyny i jej oddziaływań na organizm człowieka. Zadanie podsumowujące spotkanie polegało na stworzeniu antyreklamy, czyli wykonaniu paczki papierosów zniechęcającej młodych ludzi do palenia. Praca grupowa z wykorzystaniem kolorowej kredy pozwoliła wszystkim zaangażować się w zadanie i wykonać znakomitą antyreklamę dla producentów tytoniu. Następnie wykonane prace zostały przedstawione przez liderów poszczególnych grup, poruszając kwestię konsekwencji jakie palenie wywiera na zdrowie człowieka. Mamy nadzieję, że treści poruszone podczas zajęć skutecznie odstraszyły uczestników i pozwoliły zrozumieć, jak bardzo negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi ma uzależnienie od nikotyny. 

Spotkanie warsztatowe zostało przygotowane i przeprowadzone przez koordynatorów programów antynikotynowych, panią Annę Mikołajczyk i panią Karolinę Piwowarską.

Spotkanie integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

 Dnia 28 marca 2017 roku uczniowie naszej placówki oraz koordynatorzy programów antynikotynowych: „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Program ograniczający zdrowotne następstwa palenia tytoniu” wzięli udział w warsztatach integracyjnych, które miały miejsce w Zespole Szkół Technicznych w Turku.

Celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów  na temat  zagrożeń i szkodliwego wpływu palenia na organizm człowieka. Spotkanie rozpoczęło się od podania tematu zajęć warsztatowych oraz celów jakie będą realizowane. Następnie uczniowie zostali podzieleni na kilka grup. Każda grupa otrzymała duży kolorowy karton oraz kopertę z zestawem kolorowych kartek. Na jednych karteczkach zapisane były nazwy substancji występujących w dymie tytoniowym, na drugich krótki opis związku chemicznego i co on powoduje. Zadaniem uczniów było prawidłowe połączenie tych informacji. Następnie uczniowie mieli stworzyć plakat. Na kartonie rysowali schemat papierosa i przyklejali  kolorowe karteczki. Zadanie to wymagało bardzo dokładnego przeanalizowania treści i dopasowania ich. Uczniowie chętnie pracowali, wszystkie odpowiedzi były poprawne.

W dalszej części zajęć uczniowie w grupach układali hasła antynikotynowe z rozsypanek wyrazowych. To zadanie też wymagało przemyślenia i logicznego ułożenia. Po zakończeniu liderzy poszczególnych grup prezentowali na forum poprawnie ułożone hasła, które zostały umieszczone na plakatach.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zdobytej wiedzy. Uczniowie od samego początku zajęć wykazywali duże zainteresowanie i zaangażowanie, dało się zauważyć integrację uczniów. Przeprowadzone zajęcia z pewnością zwiększyły wiedzę uczniów dotyczącą szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia przeprowadziły nauczycielki ZST Marta Mielcarek i Aleksandra Milczarek we współpracy z koordynatorami programów Anną Mikołajczyk, Karoliną Piwowarską i Anną Frątczak.

Invalid Displayed Gallery

Bierne palenie- zajęcia warsztatowe

 Dnia 14 marca 2017 roku odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Bierne palenie”, które rozpoczęły się przypomnieniem Wiewiórki Wiki, która towarzyszy programowi antynikotynowemu „Nie pal, przy mnie proszę”.

Po krótkim wstępie prowadząca zajęcia w kilku zdaniach wyjaśniła, co to jest bierne palenie, a następnie odegrała wraz z jednym z uczniów krótką scenkę tematyczną. Następnie nastąpiła prezentacja opakowań po paczkach papierosów, która od jakiegoś czasu w sposób obrazkowy pokazuje negatywne skutki palenia na organizm człowieka. Uczniowie mieli za zadanie zapoznanie się z pustymi opakowaniami, a następnie przyklejenie ich na sztywnym tekturowym kartonie. Kolejnym punktem warsztatów było wspólne wykonanie plakatu przedstawiającego bierne palenie, a następnie każdy z uczniów miał za zadanie pokolorowanie obrazka przedstawiającego bierne palenie. Ostatnim punktem spotkania było wywieszenie wykonanych prac w holu Ośrodka oraz krótkie podsumowanie zajęć.

Zajęcia warsztatowe zaplanowała i zorganizowała nauczycielka Anna Mikołajczyk.

Co to jest zdrowie – zajęcia warsztatowe

 Dnia 28 listopada 2016 roku odbyły się zajęcia warsztatowe, których temat brzmiał „Co to jest zdrowie?” Głównym celem spotkania była integracja grupy oraz uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.

Zajęcia rozpoczęły się od zabawy pt „Dłonie”. Zadaniem uczniów było obrysowanie swoich dłoni na kolorowych kartkach, wycięcie ich, a następnie odszukanie własnej dłoni spośród wszystkich znajdujących się na stolikach. Następnie dzieci unosiły swoje wycięte dłonie i witały się z pozostałymi dziećmi, mówiąc „witam Was”.

Co to jest zdrowie? Tak zabrzmiało pierwsze postawione dzieciom pytanie. Uczniowie w kilku słowach starali się udzielić odpowiedzi.Padło także kolejne pytanie- czy papierosy są zdrowe? W tym przypadku większość odpowiedzi również była prawidłowa.

 W dalszej części spotkania prowadząca zaproponowała zabawę polegającą na właściwym dopasowaniu produktów zdrowych i tych, od których należy trzymać się z daleka. Uczniowie otrzymali kolorowe obrazki przyklejone do patyczków i dopasować je do specjalnych pudełek. Jedno z nich było czerwone i tam miały znaleźć się produkty niezdrowe, drugie zaś zielone, w którym powinny być produkty zdrowe.Zadanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Kolorowe obrazki szybko zostały umieszczone w odpowiednich pudełkach.

Zapoznanie z wiewiórką Wiki to kolejny punkt warsztatów. Nauczyciel przedstawił dzieciom wspomnianą wiewiórkę, która będzie im towarzyszyła podczas wszystkich spotkań o tematyce antynikotynowej.Po przybliżeniu tejże postaci dzieci otrzymały dużą wiewiórkę narysowaną na białym brystolu, którą mieli pokolorować i wykleić według własnego pomysłu. Po zakończeniu pracy uczniowie przykleili wcześniej wycięte dłonie obok wiewiórki Wiki, a następnie wyeksponowali prace.

Na koniec zajęć wszyscy uczniowie musieli ponownie odpowiedzieć na pytanie – Co to jest zdrowie? Poprawna odpowiedź została nagrodzona naklejką.

Spotkanie zaplanowała i przeprowadziła szkolna koordynator programu „Nie pal przy mnie proszę”, pani Anna Mikołajczyk.

 

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

„Gdy nie będziesz palić życie ocalisz” tak brzmiało tegoroczne hasło Światowego Dnia Rzucania Palenia, który obchodzony był 17 listopada 2016r w naszym Ośrodku.

Celem obchodów jak każdego roku było ukazanie negatywnych skutków palenia tytoniu oraz zachęcanie do nie sięgania po używkę, jaką jest tytoń. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia były skierowane do wszystkich uczniów Ośrodka i odbywały się w dwóch grupach.

Pierwsze zajęcia warsztatowe skierowane były do uczniów Szkoły Podstawowej. Zajęcia te rozpoczęły się od krótkiego wstępu podczas, którego przytoczona została historia niniejszego dnia. Następnie prowadzące w sposób prosty omówiły skutki palenia tytoniu, w oparciu o zdjęcia zawieszone w sali. Kolejnym punktem obchodów były zajęcia plastyczno-techniczne polegające na wyklejeniu wcześniej przygotowanych ust i zębów. Tu praca odbywała się w grupach. Jedna z grup miała wykonać zęby palacza, a druga człowieka bez nałogu tytoniowego. Po zakończeniu pracy w grupach nadszedł czas, aby udzielić odpowiedzi na pytania „Czy warto palić”, „Kogo uśmiech jest ładniejszy”, „Jak należy dbać o zęby”. Uczniowie wraz z prowadzącymi odpowiedzieli na powyższe pytania i wiele innych dotyczących higieny jamy ustnej. W celu utrwalenia wiadomości dotyczących higieny jamy przeprowadzono pokaz prawidłowego szczotkowania zębów na dużych modelach przedstawiających szczękę człowieka. Pokazowi towarzyszyła piosenka pt. „Szczotka- pasta”. Następnie rozdano szczoteczki do zębów i każdy uczeń w sposób prawidłowy przeprowadził szczotkowanie zębów w szkolnej łazience.

Druga część obchodów skierowana była do uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Na początku koordynatorzy przypomnieli hasło światowego Dnia Rzucania Palenia oraz przyświecający mu cel. Następnie uczniowie mieli okazje obejrzeć trzy prezentacje multimedialne, które w sposób obrazowy i dostępny przypomniały uczniom skutki palenia tytoniu oraz mity na temat używki jaką jest tytoń. Po obejrzeniu prezentacji uczestnicy spotkania mogli sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w konkursie pt „Nikotyna Twój wróg”. Konkurs zawierał dziewięć pytań. Zadaniem ucznia było wybranie cyfry z pytaniem, udzielenie odpowiedzi, a następnie odczytanie odpowiedzi zawartych w kopertach i sprawdzenie czy ta udzielona przez siebie była właściwa. Wszystkim biorącym udział w konkursie udało odpowiedzieć się na pytania, za co zostali obdarowani skromnymi upominkami.

Na zakończenie koordynatorzy programów antynikotynowych podsumowali obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia, dziękując jednocześnie za aktywny udział.
 Organizatorami Światowego Dnia Rzucania Palenia były nauczycielki: Anna Frątczak, Anna Mikołajczyk i Karolina Piwowarska.

Invalid Displayed Gallery

ROK SZKOLNY 2015/2016

Światowy Dzień bez Tytoniu

             Dnia 31 maja 2016 roku obchodziliśmy w naszym Ośrodku Światowy Dzień bez Tytoniu. Głównym celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu oraz utrwalenie posiadanej wiedzy na temat skutków palenia tytoniu.

            Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania programów antynikotynowych: Nie pal, przy mnie proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie i Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Koordynatorzy tych programów omówili działania jakie były zrealizowane w trakcie całego roku szkolnego. Kolejnym punktem obchodów była krzyżówka utrwalająca wiedzę o szkodliwości palenia tytoniu. Prawidłowe odpowiedzi zapisane we właściwych miejscach zostały nagrodzone breloczkiem z uśmiechniętą buzią.

            Bibułowy papieros to następne zadanie postawione przed uczniami. Polegało ono na wykonaniu papierosa z bibuły. Atrapą do jego stworzenia było dziecko wybrane przez każdą z dwóch grup. Po owinięciu bibułą na uczestników czekała druga cześć zadania, która polegała na wyszukaniu prawidłowych odpowiedzi dotyczących skutków palenia tytoniu i przyklejeniu na wykonanym papierosie. Walka grup była wyrównana, dlatego też wszyscy otrzymali nagrody.

            Ostatnim punktem spotkania były balonowe emocje. Zadaniem uczniów było nadmuchanie i związanie balona, zawiązanie go na nadgarstku, a następnie „przelanie” na balon za pośrednictwem flamastra emocji związanych z papierosami. Na balonach pojawiły się zarówno napisy jak i buźki przedstawiające smutek i złość. Aby uwolnić negatywne emocje uczniowie wypuścili balony w powietrze. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem za ogromne zaangażowanie dzieci.

            Organizatorkami Światowego Dnia bez Tytoniu były nauczycielki: Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska, Anna Frątczak – koordynatorki programów antynikotynowych.

„Palić nie palić oto jest pytanie”- zajęcia integracyjne z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Turku

             Dnia 13 maja 2016 roku odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Palić, nie palić oto jest pytanie” z udziałem dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Turku.

           Głównymi celami spotkania były: integracja dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów oraz zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.

            Zajęcia rozpoczęły się od rozmowy na temat papierosów: czym są papierosy, jak wyglądają, w jaki sposób szkodzą zdrowiu człowieka. Następnie nauczyciel prowadzący wraz z dziećmi przygotował plakat dotyczący skutków palenia tytoniu. Zadaniem uczniów było wskazanie prawidłowej odpowiedzi czytanej przez nauczyciela. Prawidłowe fiszki były przyklejane na plakat. Drugim zadaniem było dopasowywanie takich samych napisów związanych z paleniem tytoniu. Praca odbywała się w grupach i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wszystkie wyrazy zostały dopasowane we właściwy sposób. Kolory papierosa to kolejna cześć spotkania. Tu uczniowie mogli wykazać się umiejętnością pięknego kolorowania. Emocje związane z paleniem papierosów to ostatnie postawione dzieciom zadanie. Tu liczyła się pomysłowość i kreatywność. Zadaniem uczniów było namalowanie emocji jakie wywołują u nich papierosy na specjalnie przygotowanych przez nauczyciela atrapach papierosa.

            Na zakończenie nastąpiła ewaluacja zajęć, czyli sprawdzenie przyswojonych wiadomości. Każda poprawna odpowiedź została nagrodzona kotylionem z napisem „Nie pal przy mnie proszę”.

            Zajęcia zaplanowała i zrealizowała Anna Mikołajczyk – koordynator programu antynikotynowego  „Nie pal przy mnie proszę”.

Zajęcia w aptece

 Dnia 15 kwietnia 2016 roku pięcioro wychowanków klas I-III wzięło udział w zajęciach pokazowych  w aptece Vitafarm przy ul. Piłsudskiego 1 w Turku.

Celem spotkania było zdobycie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapoznanie się z różnego rodzaju preparatami farmaceutycznymi, które pomagają dorosłym w rzuceniu palenia tytoniu. Na początku spotkania pani farmaceutka powitała dzieci oraz w kilku zdaniach omówiła rolę apteki w naszej społeczności. Dzieci miały możliwość zwiedzenia wszystkich pomieszczeń, a następnie wysłuchały, jaki wpływ ma palenie na organizm człowieka. Pani farmaceutka opowiadając o szkodliwości palenia zachęcała dzieci, aby rysowały z nią płuca zdrowe oraz takie, które są pod wpływem substancji znajdujących się w papierosie. Uczniowie mogli także obejrzeć przygotowane przez farmaceutkę preparaty pozwalające rzucić palenie, takie jak: różnego rodzaju pastylki, tabletki, gumy do żucia oraz plastry.

W podziękowaniu za miłe i ciekawe zajęcia uczniowie naszego Ośrodka wręczyli całemu personelowi apteki własnoręcznie przygotowany wazon oraz kwiaty z bibuły. Same zaś otrzymały na pamiątkę książeczki, reklamy, naklejki, długopisy oraz lizaki zawierające witaminy. Zajęcia pokazowe w aptece zaplanowała i zorganizowała koordynator programu antynikotynowego „Nie pal przy mnie proszę”, pani Anna Mikołajczyk. Serdecznie dziękujemy całemu personelowi apteki za poświęcony czas i stworzenie miłej atmosfery podczas zajęć.

Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć

W ramach realizowanego w SOSW w Turku programu antynikotynowego „Nie pal przy mnie, proszę”, w dniu 26 lutego 2016r. odbyła się lekcja poglądowa w gabinecie stomatologicznym.
Celem wycieczki było: poznanie gabinetu stomatologicznego, zaznajomienie z fotelem dentystycznym, ale także uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy palenie papierosów wpływa na stan uzębienia?
Na samym początku Pani Stomatolog Agata Osiewała z Gabinetu Stomatologicznego przy ul. Armii Krajowej w Turku, pokazała dzieciom bardzo nowoczesny sprzęt dzięki, któremu leczy chore ząbki. Następnie za jego pomocą sprawdziła stan ząbków wszystkim dzieciom biorącym udział w spotkaniu. Pani stomatolog przeprowadziła także krótką pogadankę na temat wpływu palenia tytoniu na uzębienie, a także wytłumaczyła potrzebę systematycznego kontrolowania stanu uzębienia w gabinecie stomatologicznym. Na koniec spotkania Pani Agata Osiewała wypełniła wszystkim dzieciom wizytówki, w których zawarte zostały informacje dotyczące terminów ewentualnych konsultacji. Dziękując za wspaniałe spotkanie uczniowie wręczyli Pani Agacie podziękowanie oraz własnoręcznie przygotowane pisanki wielkanocne.
Zajęcia zaplanowała i zorganizowała nauczycielka Anna Mikołajczyk – koordynator programu antynikotynowego „Nie pal przy mnie, proszę”.

 Integracyjne spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Dnia 19 lutego 2016 roku w ramach realizowanych w Ośrodku programów antynikotynowych: „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Program ograniczający zdrowotne następstwa palenia tytoniu” odbyły się zajęcia integracyjne z uczniami z ZST w Turku.
Tegoroczne hasło spotkania brzmiało „Przerażająca reklama antynikotynowa”. Celami spotkania było: uświadomienie negatywnego wpływu nikotyny na organizm człowieka oraz zniechęcenie do palenia tytoniu.
Zadaniem uczniów było stworzenie najbardziej odrażającego pudełka papierosów. Technika wykonywania prac była dowolna. Uczniowie pracowali w sposób warsztatowy w dwóch grupach. Od samego początku dało się zauważyć duże zaangażowanie i integrację. Pudełka z papierosami z minuty na minutę były coraz bardziej odstraszające. Pojawiały się na nich nie tylko napisy, ale także rysunki, które były wykonywane wspólnymi siłami. Uczniowie zwracali uwagę na szczegóły. Na jednym z pudełek papierosów pojawiła się także sugerowana cena, która miała zniechęcić potencjalnego palacza do zakupu niniejszego wyrobu tytoniowego.
Na koniec spotkania każda z grup wyłoniła swojego przedstawiciela, który miał za zadanie przedstawić antyreklamę pudełka papierosów oraz omówić w kilku zdaniach dlaczego nie należy sięgać po tytoń.
Spotkanie zaplanowały i zrealizowały nauczycielki: Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska, Anna Frątczak- koordynatorzy programów antynikotynowych.

Spotkania z Ośrodkiem Wsparcia Dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku

Dnia 13 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie informacyjne o charakterze antynałogowym w ramach prowadzonej współpracy z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku. Zajęcia te odbyły się w ramach realizowanych w naszej szkole Programów Profilaktycznych dotyczących palenia papierosów.
Celem zajęć było uświadomienie psychicznych, fizycznych i społecznych skutków stosowania substancji uzależniających oraz propagowanie życia bez nałogów. Omówione zostały najczęstsze przyczyny sięgania po papierosy i środki odurzające oraz sposoby radzenia sobie z presją wywieraną przez otoczenie rówieśnicze: namowy i szantaże. Uczniowie wykazywali zainteresowanie poruszaną na spotkaniu tematyką, zadawali pytania i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.
Organizatorami spotkania byli koordynatorzy programów prozdrowotnych.

 Zajęcia warsztatowe pt. „Zdrowie kontra choroba”

W ramach programów antynikotynowych realizowanych w naszym Ośrodku, w dniu 23 listopada 2015 roku zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe, w których wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Celem spotkania była promocja zdrowego trybu życia.
Zajęcia rozpoczęły się pogadanką na temat: Jak definiujemy zdrowie, chorobę oraz na czym polega zdrowy tryb życia? Uczniowie chętnie włączali się w prowadzoną dyskusję i wykazali się dużą wiedzą na temat dbałości o zdrowie i zapobiegania chorobom. Następnie uczestnicy spotkania mieli za zadanie dokonać podziału rozsypanych obrazków na produkty zdrowe i te, które szkodzą naszemu organizmowi oraz umieszczeniu ich w odpowiednim miejscu. W kolejnym zadaniu uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Każda grupa otrzymała szablon papierosa z pytaniem, na które należało udzielić pisemnej odpowiedzi. Były one poprawne i wyczerpujące. W dalszej części spotkania, wykorzystując wiedzę z przeprowadzonych zajęć wszyscy przystąpili do wspólnego rozwiązywania krzyżówek tematycznych. Chętnie i trafnie odgadywali odpowiedzi, które zostały zapisane w odpowiednich polach krzyżówek dających hasło.
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zdobytej wiedzy dotyczącej dbałości o zdrowie własne i innych. Uczniowie podczas zajęć wykazywali duże zaangażowanie i zostali nagrodzeni pysznymi jabłkami. Organizatorami zajęć byli koordynatorzy programów antynikotynowych: Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska, Anna Frątczak.

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

„Zdrowo-Antynikotynowo” tak brzmiało tegoroczne hasło Światowego Dnia Rzucania Palenia, który obchodzony był 19 listopada 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Turku. Celem obchodów było zniechęcenie uczniów do sięgania po papierosy poprzez ukazanie negatywnego wpływu na wygląd, samopoczucie i zdrowie.
Podobnie jak w latach ubiegłych koordynatorzy programów antynikotynowych postawili na zajęcia warsztatowe, które nie tylko podobają się uczniom, ale także w sposób bezpośredni ukazują negatywy sięgania po używki typu tytoń. Już na samym początku spotkania uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy: czerwonych, zielonych i białych. Aby grupy były dla wszystkich widoczne organizatorzy Happeningu poprosili uczniów o założenie koszulek w odpowiednich kolorach.
Spotkanie rozpoczęli koordynatorzy programów antynikotynowych, którzy mając na sobie koszulki z napisami „Światowy Dzień Rzucania Palenia” w kilku zdaniach przedstawili historię niniejszego święta zarówno w Polsce jak i na świecie. Przed przystąpieniem do zmagań w grupach uczniowie zostali postawieni przed zadaniem pt. „Ciało człowieka”. Każda grupa wyłoniła spośród siebie jednego lidera. Zadaniem liderów było udzielenie odpowiedzi na pytanie „Jaki to narząd?” oraz umieszczenie go we właściwym miejscu na przygotowanym wcześniej szablonie człowieka narysowanego na arkuszu papieru.
Pierwszym zadaniem, w jakim uczniowie zaczęli już konkurować, był udział w Turnieju – „Zagadka/pytanie/prawda czy fałsz”. Turniej składał się z 6 rund. Zadaniem uczniów było uzbieranie jak największej ilości punktów. Uczniowie musieli, za pomocą lotki, wycelować w specjalnie przygotowaną tarczę dzięki, której mogli zdobyć 1, 2 lub 3 punkty. Rzut za 1 punkt, to możliwość losowania z tablicy woreczka, w którym na ucznia czekało zadanie z zakresu „Prawda czy fałsz”, rzut za 2 punkty to wybór „Pytania”, a za 3 punkty czekała na uczniów „Zagadka”. Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W sali było słychać doping poszczególnych grup. Każda grupa za prawidłowo udzieloną odpowiedź otrzymywała punkty, które były skrupulatnie zapisywane na specjalnie do tego przygotowanej tablicy. Niemalże do samego końca wszystkie drużyny miały taką samą ilość punktów. W ostatniej jednak rundzie na pierwsze miejsce wysunęła się grupa czerwonych i to właśnie ona zwyciężyła.
Na zakończenie koordynatorzy podsumowali Happening, dziękując jednocześnie za aktywny udział. Każda klasa za swoje zaangażowanie otrzymała zdrowe i soczyste jabłka.
Organizatorami Światowego Dnia Rzucania Palenie były nauczycielki: Anna Frątczak, Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska.

zzz

ROK SZKOLNY 2014/2015

Obchody Światowego Dnia bez tytoniu

W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu dnia 2 czerwca 2015 roku odbyły się zajęcia warsztatowe podsumowujące realizację programów antynikotynowych.
Spotkanie rozpoczęło się krótkim podsumowaniem realizowanych w naszym Ośrodku programów antynikotynowych. Następnie organizatorzy spotkania w kilku zdaniach omówili przygotowaną przez siebie tablice informacyjną, na której to znajdowały się treści przemawiające za nie sięganiem po używkę jaką jest tytoń.
Po wstępie uczniowie przystąpili do pierwszego ćwiczenia warsztatowego. Uczestnicy spotkania mieli za zadanie wyciąć przygotowane wcześniej przez nauczycieli postacie chłopca i dziewczynki. Następnie każdy z uczniów mógł wyrazić swoje emocje związane z tytoniem poprzez kolor. Prowadzące spotkanie nauczycielki pomagały dzieciom w pomalowaniu dłoni farbą plakatową. Następnie uczniowie odbijali swoje dłonie na wyciętych postaciach. Efekt końcowy był wyśmienity. Na ludzkich postaciach dominowały kolory takie jak: czerwony, czarny, żółty, brązowy.
Skutki palenia tytoniu, to drugie postawione przed uczniami zadanie. Uczestnicy zajęć mieli wybrać spośród rozsypanych na podłodze haseł te, które ich zdaniem są skutkami palenia. Następnie mieli je przykleić na postaciach, które wcześniej kolorowały za pomocą własnych dłoni. Zadanie nie sprawiło uczniom wiele trudności. Wszystkie udzielone odpowiedzi były poprawne.
Balonowe emocje to ostatnie już zadanie postawione zgromadzonym uczniom Ośrodka. Aby pozbyć się negatywnych emocji związanych z paleniem tytoniu przez osoby im bliski takie jak: mama, tata, dziadkowie, uczniowie mieli nadmuchać balon, a następnie umieścić na nim hasło, które przez nich zostało wymyślone. Po wykonanym zadaniu, wszystkie balony zawisły razem przed budynkiem Ośrodka stanowiąc tym samym przestrogę dla osób, które palą albo mają zamiar sięgnąć po używkę jaką jest tytoń.
Obchody Światowego Dnia bez tytoniu zorganizowali koordynatorzy programów antynikotynowych: Anna Mikołajczyk, Anna Lipińska, Izabela Siepka.

Spotkanie integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Dnia 20 maja 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne uczniów naszego Ośrodka z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów było „Nikotyna legalny narkotyk”
Celami zajęć było: promowanie zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego, uświadamianie zagrożeń jakie niesie nałóg palenia papierosów, wskazanie najczęstszych powodów, dla których młodzi ludzie sięgają po papierosy, ukazanie społecznych i zdrowotnych skutków palenia papierosów przez młodzież oraz uświadomienie skutków nikotynizmu biernego. Spotkanie rozpoczęło się od podania tematu zajęć warsztatowych oraz celów jakie będą realizowane.
Dlaczego ludzie palą papierosy? Tak brzmiało pierwsze postawione przez nauczycieli prowadzących pytanie. Uczniowie mieli wskazać „za” i „przeciw”. Odpowiedzi było bardzo wiele. Drugie zadanie polegało już na pracy w czterech grupach. Każda z grup otrzymała zagadnienie związane z paleniem papierosów, które po opracowaniu zostało przedstawione na forum. W rozwiązaniu tego zadania pomocne były materiały przygotowane wcześniej przez koordynatorów programów antynikotynowych. Uczniowie zmagali się z następującą tematyką: Nikotyna to legalny narkotyk, Dym tytoniowy, a bierne palenie, Społeczne i moralne skutki palenia, Ciekawostki i smutne statystyki. Najciekawsze zdaniem uczniów wiadomości zapisywane były na wcześniej przygotowanych chmurkach symbolizujących dym tytoniowy. Po zakończeniu zadania liderzy poszczególnych grup prezentowali na forum wnioski z opracowanego materiału.
Kolejnym punktem spotkania była dyskusja zmierzająca do odpowiedzi na pytanie „Co ulatuje z niebieskim dymkiem”. Tym razem odpowiedzi uczniów zapisywane było przez jednego z uczniów na niebieskich chmurkach wyciętych z brystolu. Padało wiele odpowiedzi, które pokazały, iż wiedza na temat nikotyny jest coraz obszerniejsza.
Spotykanie zakończyła dyskusja „Dorośli mają nałogi, nie dlatego, że są dorośli, lecz dlatego, że kiedyś byli młodzi. Spotkanie zaplanowały i zrealizowały nauczycieli: Anna Mikołajczyk, Anna Lipińska, Izabela Siepka.

Zajęcia warsztatowe „Bierne palenie”

Dnia 24 kwietnia 2015 roku odbyły się zajęcia warsztatowe, których tematyką było bierne palenie. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia zgromadzonym uczniom, czym jest bierne palenie i co trzeba robić, aby nie być narażonym na negatywny wpływ nikotyny.
Podczas rozmowy z uczniami, nauczyciel prowadzący pokazywał specjalnie przygotowane plansze, na których były zamieszczone obrazki przedstawiające bierny wpływ palenia tytoniu na organizm drugiego człowieka.
Drugim punktem spotkania było przygotowanie przez uczniów plakietki skierowanej do najbliższych członków rodziny, zwłaszcza tych, którzy palą papierosy. Pięknie pokolorowane znaczki z napisem NIE PAL PRZY MNIE miały na celu przypomnienie dorosłym, że bierne palenie jest bardzo szkodliwe.
Ostatnim punktem spotkania było wykonanie plakatu antynikotynowego za pomocą dłoni. Finger painting spotkał się z ogromnym zainteresowaniem najmłodszej grupy. Swobodne wypełnianie konturu za pomocą dłoni dostarczyło uczniom wielu niezapomnianych wrażeń.
Zajęcia warsztatowe zaplanowała i przeprowadziła nauczycielka Anna Mikołajczyk.

Warsztaty Profilaktyczne

W dniu 20 kwietnia 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku – dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień.
Pierwsza część spotkania nosiła tytuł „Nikotyna legalny narkotyk”, druga zaś „Dopalacze nowe narkotyki”. Prowadzące spotkanie pani Wioleta Kurzawa i Małgorzata Gębalska w sposób łatwy i przejrzysty zdefiniowały pojęcie uzależnienia. Przypomniały także istniejące prawdy i mity na temat zarówno nikotyny, jak i modnych obecnie dopalaczy.
W kolejnej części spotkania uczniowie mieli okazje obejrzeć film na temat nikotyny- legalnego narkotyku oraz dopalaczy i ich negatywnego wpływu na organizm człowieka.
Po obejrzeniu ciekawej propozycji filmowej uczniowie zadawali pytania i uzyskiwali odpowiedzi od osób kompetentnych, które na co dzień pomagają innym zmagać się z szeroko pojętymi uzależnieniami.
Warsztaty miały uświadomić uczniom, jakie są skutki uzależnień oraz rozwinąć umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą. Na zajęciach panowała miła i życzliwa atmosfera.
Zajęcia zorganizowały: Anna Mikołajczyk, Anna Lipińska, Izabela Siepka.

 

 

Wizyta Farmaceuty

Dnia 22 stycznia 2015 roku w odbyły się zajęcia z udziałem zaproszonego gościa. Tym razem odwiedziła nas Pani Beata Durczyńska- magister farmacji.
Zajęcia rozpoczęły się krótkim wstępem podczas, którego zaproszony gość w kilku prostych słowach opowiedział o skutkach palenia tytoniu. Następnie uczniowie mieli okazję obejrzeć przyniesione przez Panią Beatę środki farmakologiczne pozwalające zerwać z nałogiem. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali gumy i tabletki do ssania znanych firm nicorette oraz desmoxan. Podczas zajęć został także poruszony temat związany z biernym paleniem. Uczniowie zostali zachęceni przez gościa do rozmowy z rodzicami i dziadkami, ażeby nie palili tytoniu w ich obecności.
Ostatnim punktem spotkania było wykonanie przez uczniów rysunków przedstawiających papierosa. Wszystkie prace bardzo się spodobały, dlatego tez pani Beata wraz z Panią Anią przyznały wszystkim ex aequo pierwsze miejsce.
Na zakończenie tego wyjątkowego spotkania uczniowie w ramach podziękowania wręczyli Pani Beacie Durczyńskiej podziękowanie oraz własnoręcznie przygotowany upominek.
Spotkanie zaplanowała i zrealizowała nauczycielka Anna Mikołajczyk.

Światowy Dzień Rzucania Palenia
„Zamiast dymka witaminka”

„Zamiast dymka witaminka” tak brzmiało w tym roku hasło Światowego Dnia Rzucania Palenia obchodzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku dnia 20 listopada 2014 roku, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
Celem niniejszego dnia było ukazanie uczniom szkodliwości palenia tytoniu oraz pokreślenie korzyści wynikających z wprowadzenia do jadłospisu warzyw i owoców pięć razy dziennie.
Na samym początku pielęgniarka szkolna, pani Teresa Jacaszek przedstawiła zgromadzonym uczniom doświadczenie, które w sposób namacalny ukazywało negatywny wpływ palenia tytoniu na płuca palacza. Ciemniejąca w butelce wata symbolizująca płuca osoby uzależnionej od tytoniu wprowadziła uczniów w zadziwienie. Większość z nich nie spodziewała się, że tytoń w tak szybkim tempie może pustoszyć organizm. Zapach waty na zakończenie doświadczenia wywołał emocje i dyskusję, którą trudno było przerwać.
Podczas obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia koordynatorzy programów antynikotynowych przeprowadzili konkurs wiedzy na temat skutków palenia tytoniu, krzyżówki tematyczne oraz quiz składający się z 25 pytań. Każda poprawna odpowiedź nagradzana była naklejką jabłuszka i marchewki, która to w konsekwencji dawała pierwszeństwo do kosztowania witamin podczas przerw. Pierwsza „jabłuszkowa przerwa” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wszystkie jabłka zniknęły w mgnieniu oka.
Finał Światowego Dnia Rzucania palenia odbył się na korytarzu szkolnym podczas „marchewkowej przerwy”. Marchewka oraz przepyszne soki cieszyły się ogromnym powodzeniem. Był to także czas, aby przeczytać etykiety znajdujące się na sokach. Wielu uczniów przekonało się, że warto sięgać po witaminy zawarte w bardzo zdrowym warzywie, jakim jest marchewka.
Organizatorami Światowego Dnia Rzucania Palenia byli koordynatorzy programów antynikotynowych: Anna Mikołajczyk, Anna Lipińska, Izabela Siepka.