Owoce i warzywa w szkole

ROK SZKOLNY 2016/2017

Podsumowanie  programu pt.:  „Owoce i warzywa w szkole”

Dnia 21 czerwca 2017 roku odbyły się zajęcia z wiedzy o zdrowiu podsumowujące udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”, których celem było wdrażanie do wspólnej zabawy, utrwalenie wiedzy na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz korzystnego wpływu spożywania owoców i warzyw. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej Specjalnej Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego.

Spotkanie rozpoczęło się od zagadek czytanych przez nauczyciela, a zadaniem uczniów było jak najszybsze udzielenie prawidłowej odpowiedzi poprzez podniesienie karteczki z danym owocem lub warzywem. Następnie dzieci kolorowały ilustracje przedstawiające ich ulubione warzywa i owoce. Wszystkie prace były barwne i bardzo starannie wykonane. Kolejna część zajęć to zabawa pt.: „Witaminowe abecadło”. Na zakończenie została wykonana praca pt. „Kosz pełen witamin”, która polegała na tym, że dzieci wybierały szablon swego ulubionego owocu lub warzywa i starannie przyklejały na makietę przedstawiającą kosz. Podczas podsumowania uczniowie przypomnieli sobie zdobyte wiadomości na temat zdrowego odżywiania oraz wartości odżywczych owoców i warzyw.

Zajęcia zorganizowała pani Anna Lipińska – koordynator programu „Owoce i warzywa w szkole”.

 

Śniadanie daje moc

 W dniu 28 kwietnia 2017 roku odbyły się zajęcia pt. „Śniadanie daje moc”, w ramach których uczniowie klasy II i klasy IV-V-VI szkoły podstawowej Zespołu Edukacyjno –Terapeutycznego zorganizowali w klasie wspólne wykonanie i spożycie pełnowartościowego, zdrowego i pożywnego śniadania.

Celem tej akcji było zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Podczas śniadania omówiona została piramida żywieniowa i zasady prawidłowego odżywiania. Wspólne przygotowywanie i spożycie śniadania sprawiło dzieciom wiele przyjemności i na pewno dobrze smakowało. Dzieci zrozumiały, jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie dla funkcjonowania organizmu. Wierzymy, że udział w zajęciach przyczyni się do zmiany nawyków żywieniowych i większej dbałości o spożywanie śniadania.

Zajęcia przeprowadziła pani Anna Lipińska.

Ogródek na parapecie

W dniu 4 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego wraz z wychowawcami panią Anną Lipińską i panią Anetą Lubas uczestniczyli w zajęciach pt. „Ogródek na parapecie”, których celem było promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Zajęcia zostały poprzedzone pogadanką o potrzebach roślin czyli odpowiednim nasłonecznieniu i podlewaniu. Następnie dzieci przygotowały talerzyki z watą i pojemniki z ziemią, do których własnoręcznie wysiały rzeżuchę, owies i posadziły cebulkę. Na koniec solidnie podlały wodą i ustawiły sadzonki w dobrze nasłonecznionym miejscu. Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe zasady pielęgnacji roślin oraz zapoznali się z etapami ich wzrostu. Wszyscy będziemy obserwować nasz mały ogródek i z niecierpliwością czekać na plony, które posłużą do spożycia podczas śniadania w szkole.

Zajęcia przeprowadziła pani Anna Lipińska.

Owoce i warzywa plasteliną malowane

 Dnia 28 lutego 2017 roku odbyło się podsumowanie konkursu pt. „Owoce i warzywa plasteliną malowane”. Konkurs odbył się w ramach prowadzonego w naszej szkole programu „Owoce i warzywa w szkole” i skierowany był do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.Zadanie konkursowe polegało na wyklejeniu plasteliną pracy plastycznej obrazującej wyżej wymieniony temat.

Celem uczestnictwa dzieci w konkursowych zmaganiach było: wdrażanie do wspólnej zabawy, rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego oraz doskonalenie sprawności manualnych.Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu wpłynęło na odkrycie przez jego uczestników własnych uzdolnień i możliwości, wzmocnienie wiary w siebie, osiągnięcie zadowolenia oraz sukcesu.Uczniowie w wykonanie prac konkursowych włożyli wiele trudu i poświęcili dużo czasu, ale sprawiło im to wiele radości i przyjemności. Biorąc pod uwagę wkład pracy i zgodność z tematem wszystkie prace zostały wyróżnione i nagrodzone.W celu zaprezentowania prac szerszemu gronu widzów, kolorowe i pełne fantazji wytwory uczestników konkursu zostały umieszczone na wystawie pokonkursowej.

Organizatorem konkursu była pani Anna Lipińska.

 

Prelekcja na temat zdrowotnych zalet spożywania owoców i warzyw

 Dnia 15 grudnia 2016 roku odbyła się prelekcja dla uczniów klasy I – III szkoły podstawowej, którą przeprowadziła pielęgniarka szkolna, pani Teresa Jacaszek. Głównymi celami spotkania było: propagowanie urozmaiconej w warzywa, owoce i inne cenne składniki codziennej diety, zrozumienie pozytywnego wpływu diety na zdrowie człowieka oraz rozwój świadomości zdrowotnej wśród uczniów.

Na spotkaniu przedstawione i omówione zostały najbardziej powszechne błędy żywieniowe u dzieci, których należy unikać oraz negatywny wpływ braku witamin na organizm człowieka. Szczególną uwagę pani Teresa Jacaszek zwróciła na zdrowotny aspekt spożywania przez dzieci owoców i warzyw. Następnie na podstawie Piramidy Zdrowego Żywienia omówione zostały poszczególne grupy produktów oraz rola jaką pełnią w organizmie człowieka.

Zajęcia zorganizowała pani Anna Lipińska.

Dary jesieni

Dnia 28 października 2016 roku w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” odbyły się zajęcia warsztatowe pod hasłem „Dary jesieni”. W zajęciach tych brali udział uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego wraz z wychowawcami, panią Anną Lipińską i panią Anetą Lubas.

Zajęcia zostały poprzedzone pogadanką o zdrowych nawykach żywieniowych, roli owoców i warzyw w codziennej diecie oraz o znaczeniu witamin i innych składników odżywczych potrzebnych do życia i wzrostu ludzkiego organizmu. Pierwsza część zajęć miała formę zabawy, w czasie której uczniowie za pomocą zmysłów: smaku, węchu, dotyku oraz wzroku rozpoznawali owoce i warzywa. Powtarzali i utrwalali swoją wiedzę na ten temat, odgadując losowo wybrane przez siebie owoce i warzywa. Następnym działaniem było wykonanie owocowo-warzywnych „ludków” według własnych pomysłów z przyniesionych owoców i warzyw pochodzących z ogrodów. Zadanie to rozwijało kreatywność i wyobraźnię dzieci. Można śmiało powiedzieć, że zostało ono wykonane doskonale,a sporządzone„ludki” były finezyjne, kolorowe, pięknie ozdobione i zapewne bardzo smaczne, gdyż nawet największe niejadki degustowały swoje kulinarne dzieła z ogromnym apetytem.

Zajęcia zorganizowała i przeprowadziła koordynator programu – pani Anna Lipińska.

ROK SZKOLNY 2015/2016

Konkurs wokalny pt. „Wyśpiewaj owocową nagrodę”

      W miesiącu maju uczniowie klas I-II-III szkoły podstawowej zespołu edukacyjno – terapeutycznego oraz uczniowie klasy I-II-III szkoły podstawowej uczestniczyli w konkursie wokalnym  pt ,, Wyśpiewaj owocową nagrodę”. Ich zadaniem było przygotowanie piosenki o tematyce zdrowego odżywiania. Dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalno- muzyczne, a repertuar stanowiły piosenki o owocach i warzywach. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za swoje piękne występy.

Pani Wiosna

       W miesiącu marcu 2016 roku miały miejsce zajęcia pod hasłem „Pani Wiosna” dla uczniów klas najmłodszych. Na wstępie dzieci brały udział w integracyjnych zabawach muzyczno-ruchowych. Kolejnym zadaniem było zaprojektowanie stroju dla Pani Wiosny. Materiałem na sukienkę były świeże owoce i warzywa. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, a efekt prac zaskoczył wszystkich uczestników. Ponadto uczniowie dokonali degustacji owoców i warzyw z zawiązanymi oczami.

      Celem spotkania było wdrażanie do wspólnej zabawy, oraz promowanie zdrowego stylu życia.

 

Zajęcia muzyczno – ruchowe pt. „Owoce w naszym życiu”

      W miesiącu lutym 2016 roku odbyła się prelekcja dla najmłodszych uczniów klasy I-II-III szkoły podstawowej zespołu edukacyjno-terapeutycznego pod hasłem ,,Owoce w naszym życiu”. Uczniowie brali udział w zabawach muzyczno- ruchowych takich jak: małe czerwone jabłuszko, hej chusteczko, marsz- marsz. Po zabawach przy muzyce przyszedł czas na relaks podczas oglądania bajki ,,Było sobie życie”, która przedstawiała drogę pokarmu w organizmie człowieka.

      Celem zajęć było promowanie zdrowego stylu życia i nabywania trwałych nawyków zdrowego żywienia.

Warsztaty teatralne „Na straganie”

W dniu 14 stycznia 2016 roku w ramach realizacji programu prozdrowotnego ,,Warzywa i owoce w szkole” odbyły się warsztaty teatralne połączone z własnoręcznym wykonaniem warzywnych pacynek. Uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej wysłuchali krótkiej pogadanki, podczas której pielęgniarka szkolna przypomniała jaka jest rola owoców i warzyw w prawidłowym żywieniu człowieka. W trakcie spotkania uczestnicy pod okiem wychowawców wykonali pacynki oraz nakrycia na głowę przedstawiające różnorodne warzywa i obejrzeli bajkę edukacyjną pt:. ,,Nie lubię warzyw”. Na zakończenie została wystawiona krótka sztuka teatralna na podstawie wiersza Jana Brzechwy pt:. ,,Na straganie” z użyciem wykonanych przez dzieci pacynek.Organizatorem spotkania była koordynatorka programu – Aneta Lubas.

 Warzywa i owoce w codziennej diecie.

W ramach realizacji programu prozdrowotnego ,,Owoce i warzywa w szkole” w dniu 30 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie dla uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej. Uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat konieczności spożywania owoców i warzyw w codziennej diecie oraz obejrzeli prezentację multimedialną, która przypomniała dzieciom dlaczego spożywanie warzyw i owoców jest istotne w życiu człowieka. Po obejrzeniu prezentacji uczniowie rozwiązywali zagadki i uzupełniali tabelki tematyczne. Zwieńczeniem spotkania był wspólny taniec według przygotowanych układów choreograficznych do utworów ,, Seniorita” oraz ,,Mam tę moc”, który przypomniał o konieczności ruchu w zdrowym stylu życia człowieka. Spotkanie przygotowała i przeprowadziła pani Aneta Lubas.

ROK SZKOLNY 2014/2015

Podsumowanie działań edukacyjnych realizowanych w ramach programu
,, Owoce w szkole”

W ramach realizacji kolejnego zadania w miesiącu czerwcu odbyło się spotkanie podsumowujące zadania realizowane w ramach programu. Zaprezentowano pokaz slajdów i zdjęć.
Podczas podsumowania przypomniano zasady zdrowego żywienia i stylu życia oraz degustowano zdrowe przekąski przygotowanie przez dzieci w klasach.

Witaminy wiosnę

W ramach realizacji zadania w miesiącu maju uczniowie klas najmłodszych założyli hodowlę szczypiorku i rzeżuchy, które były wykorzystywane do bieżącego spożywania podczas śniadania w szkole. Dzieci samodzielnie wsypywały ziemię do doniczek, a następnie z pomocą nauczyciela wysiewały nasiona. Zadanie to bardzo podobało się dzieciom, jednak bardzo niecierpliwiło ich długie oczekiwanie na efekty swojej pracy.
Celem tego zadania było zapoznanie dzieci z procesem wzrostu oraz nabywanie umiejętności uprawy i pielęgnacji roślin doniczkowych.

Dzień zdrowego śniadania

W miesiącu lutym w ramach realizacji programu uczniowie klas najmłodszych przygotowali zdrowe kanapki i słodką przekąskę w postaci sałatki owocowej.
Celem zadania było promowanie zdrowego stylu życia. Ponadto odbyła się pogadanka z pielęgniarką szkolną dotycząca prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia.

Zabawy na świeżym powietrzu – promujemy aktywność fizyczną
Pod koniec miesiąca marca uczniowie szkoły podstawowej specjalnej brali udział w zabawach zorganizowanych na świeżym powietrzu. Do zabaw służyły różnorodne rekwizyty. Dzieci chętnie wykonywały wszystkie sportowe zadania: przechodziły po torze przeszkód, który dostosowany był do możliwości i umiejętności dzieci, ilustrowały muzykę za pomocą chusty animacyjnej. Ponadto odbył się konkurs rzutu do celu, w którym zwyciężył uczeń klasy I Jakub Marendziak.
Celem zajęć było wdrażanie dzieci do aktywności fizycznej oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

Owocowo-warzywne bukiety

W miesiącu styczniu odbyły się praktyczne zabawy techniczne, podczas których uczniowie klas najmłodszych wykonali bukiety z owoców i warzyw. Zadaniem dzieci było przyniesienie owoców, warzyw oraz przetworów zimowych, z których uczniowie wykonali kompozycje owocowo-warzywne. Podczas zajęć wyświetlono film,, Rola witamin w życiu człowieka”.

Zajęciom towarzyszyły rozmowy dotyczące zasad zdrowego odżywiania oraz konieczności spożywania owoców i warzyw.

Polubmy owoce i warzywa

W miesiącu grudniu uczniowie klas najmłodszych szkoły podstawowej brali udział w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Polubmy owoce i warzywa”. Celem konkursu było wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych, w tym konieczności spożywania owoców i warzyw. Dzieci korzystały z różnorodnych technik wyrazu artystycznego. Wykonane prace oceniła komisja.

Wszystkie dzieci otrzymały nagrodę w postaci szklanki soku z marchwi.

Fluoryzacja

W listopadzie 2014 roku odbyło spotkanie z pielęgniarką szkolną, którego celem była właściwa fluoryzacja zębów oraz higiena jamy ustnej i zębów. Wszystkie dzieci były wyposażone w szczoteczki do zębów, których stan został sprawdzony przez panią pielęgniarkę. Dzieci najpierw uczyły się właściwego szczotkowania na dużej szczęce pokazowej, następnie rozpoczęły fluoryzacje. Celem fluoryzacji było wzmocnienie szkliwa, które chroni zęby przed działaniem próchniczotwórczych czynników zewnętrznych (szczególnie kwasów).

Dary Jesieni

            W miesiącu październiku 2014 roku odbyły się zajęcia pod hasłem ,,Dary Jesieni”, których celem było wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez przedstawienie roli witamin w naszym życiu. Dzieci wypowiadały się na temat rodzajów przetworów owocowych, sposobów ich wykonania oraz ich roli w żywieniu, wykonały kompozycje ze zgromadzonych owoców pochodzących z polskich sadów. Kolejnego dnia uczniowie wykonali sałatkę warzywną.

Podsumowaniem październikowych zajęć było zorganizowanie wystawy owocowo-warzywnej.